Tematická Sekce Zdravých měst – Strategické řízení v obcích – metody kvality, zkušenosti, spolupráce

Pozvánka a informace

Chcete se dozvědět

… jak postupovat při tvorbě strategického plánu?
… jaké jsou možnosti odborné spolupráce v rámci strategického plánování a řízení?
… jaké konkrétní osvědčené postupy lze ve vašem městě/obci/městské části využít?

Čtvrtek 21. května 2015 od 10.00 do 14.00 hod.

Praha, Budova Českého svazu vědeckotechnických společností Novotného lávka 5, Praha 1 (sál 217)

Sekce představí problematiku strategického plánování a řízení z pohledu národních institucí i konkrétní zkušenosti a ukázky z praxe jednotlivých obcí. Akce je určena zejména zástupcům územních samospráv, politikům, pracovníkům úřadů apod., a všem dalším z řad odborné i laické veřejnosti se zájmem o téma.

Program

Program ke stažení v PDF (189 kB)

9.30–10.00 Registrace účastníků

Strategické plánování a řízení z pohledu národních institucí

10.00–11.00
 • Integrované přístupy jako součást strategického řízení měst, obcí a regionů
  David Koppitz ředitel odboru regionální politiky, Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Strategické řízení a plánování ve veřejné správě
  Vladimír Kváča, ředitel odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií, Ministerstvo pro místní rozvoj
  David Škorňa, vedoucí oddělení strategií, Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Procesní řízení a koncept životní situace jako základ elektronizace veřejné správy
  Bohdan Urban ředitel odboru eGovernmentu, Ministerstvo vnitra
DOPOLEDNÍ BLOK: Strategické řízení k udržitelnému rozvoji
11.00–11.45
 • Strategické plánování a řízení pro udržitelný rozvoj municipalit
  Petr Švec ředitel NSZM ČR, předseda Výboru pro udržitelné municipality
 • Udržitelné finanční řízení obcí a regionů
  Milan Jan Půček generální ředitel Národního zemědělského muzea
11.45–12.15
 • Ukázka využití Referenčního modelu řízení města v praxi a jeho možné využití pro Zdravé město a MA21
  Aleš Dresler Město Kopřivnice
 • Český institut efektivního managementu
  Roman Vrba
ODPOLEDNÍ BLOK: Ukázky z praxe strategického řízení měst
12.45–13.30
 • Systém posuzování projektů města vůči udržitelnému rozvoji Antonín Tym Město Litoměřice
 • Tvorba nového územního plánu formou výzkumného projektu Miroslav Andrt, Filip Tittl Město Štětí, Fakulta architektury ČVUT
 • Strategické plánování a interní vzdělávání zaměstnanců ÚMČ Praha 8 při zavádění MA21 Petr Vilgus, Iva Hájková městská část Praha 8
13.30–14.00 Závěrečná diskuse

Výstupy

(aktualizováno dne 26. května 2015)

Zástupci Prahy 8 včetně místostarosty Petra Vilguse hovořili o aktivitách místní Agendy 21, vzdělávání zaměstnanců a plánované přípravě strategie. Program, přednesené prezentace i výběr z fotodokumentace akce naleznete na stránkách zdravamesta.cz
Zveřejněno: 14.05.2015 – Anna Patočková
Vytisknout