Hlášení závad a nedostatků

Zasláním příspěvku souhlasíte s podmínkami uveřejňování.

Vážení občané, velmi nám záleží na udržování čistoty a veřejného pořádku města. Pokud chcete přispět k rychlejšímu a efektivnějšímu odstraňování závad na zařízeních v majetku města a urychlit odstraňování nedostatků ve městě a jeho okolí, můžete nás informovat fotografií a stručným popisem problému či závady (nahlásit můžete např. rozbitý chodník, komunikaci, neposekanou trávu apod.).

Po odeslání příspěvku bude vámi nahlášená závada postoupena konkrétnímu pracovišti ÚMČ Praha 8, které se postará o její řešení, nebo doporučí další postup, případně hlášení o závadě přepošle dále kompetentnímu úřadu/organizaci.

Příspěvky jsou spolu s informacemi o způsobu řešení závady zveřejňovány na této stránce.
Zveřejňovány jsou pouze příspěvky, které neporušují platné právní normy ČR či obecné etické normy.

Zasláním příspěvku poskytujete právo k jeho zveřejnění či reprodukování.
Děkujeme vám za spolupráci při údržbě vzhledu města.


Veřejné osvětleníPoruchy veřejného osvětlení hlaste společnosti Technologie hlavního města Prahy, a. s., prostřednictvím online formuláře, bezplatné linky 800 40 40 60, nebo e-mailu poruchyvo@thmp.cz.
Vraky Odstraňování vraků zajišťuje Správa služeb hl. m. Prahy, proto doporučujeme nahlásit vrak přímo na stránkách SSHMP prostřednictvím online formuláře.
Komunikace
Závady na komunikacích, dopravním značení, světelné dopravní signalizaci, mostních objektech apod. můžete nahlásit prostřednictvím online formuláře na stránkách TSK hl. m. Prahy.
Voda Informace o výlukách a haváriích vody a informace související jsou uvedeny na stránkách PVK. Jejich prostřednictvím lze nahlásit i nové havárie.

 

Řadit podle data
Vyhledávání:

Nahlásit závadu, nedostatek

*
*
 
 
*
Odečtěte od sebe čísla sedm a čtyři
 
 

Vyřešené podněty


1 2 3 4 5  další 
 • Podnět: Výmol , Krejčího (Alena Motyčková 21.02.2020 15:01) – Hlášení závad
  Sdílet
  Výmol na pravé straně vozovky v ul. Krejčího před odbočením do Kašparovo náměstí
  • Odpověď: (26.02.2020 16:25)
   Dobrý den, 

   Váš podnět předáváme správci komunikace TSK, který je v této věci kompetentní.

   S pozdravem

   Mgr. Lenka Kaplanová
   vedoucí oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Podnět: dlouhodobě nevysypaný a přetékající odpadkový koš, Pomořanská 487/5 - přes ulici (Milena Gillová 16.02.2020 17:03) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dlouhodobě (cca týden) nevysypaný malý odpadkový koš, hodně odpadků přetéká a popadaly na zem.
  • Odpověď: (26.02.2020 15:39)
   Vážená paní Gillová,

   děkujeme za Váš podnět. Všechny koše, které jsou ve správě ÚMČ Praha 8, byly vyvezeny. Pokud byste opakovaně narazila na přeplněný koš, tak mě neváhejte kontaktovat a pokud možno přiložte ke svému podnětu i fotodokumentaci závadného stavu.

   S pozdravem

   oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: Odpadky na pozemku, Čimická 772, 182 00 Praha 8 (Martin 07.02.2020 22:07) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dobrý den,
  Chtěl bych upozornit na pozemek na Čimické ulici (dle katastru nemovitostí číslo 948/1, 948/2), vlastníkem "MD správa s.r.o." (podle map adresa Čimická 772, vlastníkem SATO spol. s r.o.).

  Na pozemku se již dlouhou dobu vyskytují odpadky a stavba s přilehlou plochou se zdá být neudržovaná.

  Zvlášť patrné je to nyní, v zimě, kdy je vidět přes keře přímo na dvůr pozemku kde se povalují rozházené obaly, od pohledu nejspíše plasty a papír. Tento stav trvá přinejmenším již od podzimu 2019.

  Přijde mi to v dnešní době, kdy je vše pod ekologickým drobnohledem, viditelná šmouha na kráse naší městské části.

  Bylo by možné vlastníka pozemku nějak vyzvat k úklidu?

  Děkuji.
  • Odpověď: (26.02.2020 9:31)
   Vážený pane Martine,
    
   na základě Vašeho podnětu bylo pracovníky OŽP provedeno místní šetření v uvedené lokalitě. Ze strany OŽP  bude písemně vyzván vlastník pozemku ke zjednání nápravy – k odstranění černé skládky.
    
   Děkujeme za Vaše upozornění a doufáme, že po naší výzvě dojde co možná nejdříve k nápravě.

   S pozdravem

   Alice Bašná
   oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
   odbor životního prostředí (OŽP)
   e-mail: alice.basna@praha8.cz
 • Podnět: Úklid zeleně , Zelenohorská P-8 Bohnice (Viktória Košalková 18.02.2020 17:13) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dobrý den, píši vám s prosbou o úklid v oblasti celých Bohnic, převážně ulice Zelenohorská, kde už se odpadky při procházce s dítětem či domácím mazlíčkem musí až překračovat. A bohužel to není problém dneška, ale delší doby, tudíž se chci zeptat, jak často se tato oblast hromadně uklízí a nebo při každém takovémto problému či nedostatku si o to musíme říkat. Předem děkuji za odpověď a přeji hezký zbytek dne. Košalková
  • Odpověď: (20.02.2020 13:57)
   Vážená paní Košalková,

   úklid v prostoru sídliště Bohnice se provádí plošně každý den. Během pochůzek ve svěřených územích provádí referenti oddělení správy městské zeleně mimo jiné i kontrolu úklidu a při zjištěných nedostatcích neprodleně zařizují nápravu stavu. Dále se úklid konkrétních míst provádí na oznámení, nebo upozornění občanů či organizací. V nedávné době došlo vlivem silných větrů k převrácení kontejnerů na odpadky a následnému rozfoukání odpadu po okolí, pádům větví ze stromů a podobným skutečnostem, avšak na odstraňování nepořádku se intenzivně pracuje.  Dovoluji si upozornit, že ne všechny pozemky v obvodu Prahy 8 jsou majetkem MČ Praha 8 a rovněž tak MČ Praha 8 nemá všechny pozemky ve své správě. Konkrétně ulice Zelenohorská není celá ve správě MČ Praha 8. Pokud budete mít stížnost na nepořádek na konkrétním místě, neváhejte mne kontaktovat a já neprodleně učiním opatření k nápravě.   

   Hezký den

   oddělení správy městské zeleně
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: Pokácené stromy, Čumpelíkova ulice (František 18.02.2020 16:04) – Hlášení závad
  Sdílet
  Ptám se proč v Čumpelíkově ulice (proti poliklinice) byly na poměrně velké ploše vykáceny stromy a zlikvidovány keře. Důvod? Děkuji.
  • Odpověď: (20.02.2020 13:52)

   Dobrý den,

   v Čumpelíkově ulici na pozemcích parc. č. 2364/149, 2364/197 a 2364/296 k.ú. Kobylisy dochází ke kácení dřevin, které se nachází v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie. 

   Oznamovatel v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, oznámil dne 23.12.2019 příslušnému odboru životního prostředí záměr spočívající v kácení dřevin rostoucích v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie prováděném při provozování těchto zařízení. 

   § 8 odst. 2) „Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie prováděném při provozování těchto zařízení, k odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze a z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin; v případě odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze tak může učinit jen na základě závazného stanoviska drážního správního úřadu.“

   Náležitosti oznámení o kácení dřevin byly doloženy v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 vyhlášky č. 189/2019 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění. 

   Kácení probíhalo do 15.2.2020.

   S pozdravem

   Ing. Martina Merzová

   Oddělení ochrany přírody

   Odbor životního prostředí (OŽP)

   e-mail: martina.merzova@praha8.cz

 • Podnět: nepořádek - černá skládka, okolí pod železničním mostem - Na žertvách (Natálie Nováková 17.02.2020 20:27) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dobrý den, jela jsem včera a dnes autobusem číslo 140 na Palmovku, je děs co se děje pod železničním mostem - jsou tam rozmetány odpadky jak po výbuchu atomové bomby!!! Já vím, že toto místo je často zaneřáděné odpadky jako vedlejší produkt činností lidí s asociálním chováním, ale nedá se nic dělat, úklid musí být důsledný, jinak lze těžko očekávat změny k lepšímu!!! Děkuji
  • Odpověď: (20.02.2020 10:40)
   Vážená paní Nováková,

   o výskytu značného množství odpadků pod železničním mostem a přilehlém okolí víme, vlastníci pozemků (České dráhy, Dopravní podnik hl.m. Prahy) již byli písemně vyzváni ke zjednání nápravy.

   Děkujeme za upozornění.

   S pozdravem

   Mgr. Ondřej Hohl 
   oddělení správy městské zeleně
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: nepořádek , vysočanská estakáda (Natálie Nováková 17.02.2020 20:38) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dobrý den. Prosím o organizaci úklidu povalujících se odpadků od Proseka do stanice metra Vysočanská podél celé estakády, obzvlášť ve spodní části. Smetí je tam více než dost. Fotky, bohužel, za jízdy dost dobře pořídit nejde. Děkuji
  • Odpověď: (20.02.2020 10:38)
   Vážená paní Nováková,

   zmíněná lokalita se nachází na území městské části Praha 9, nikoliv na našem území. Věc předáváme příslušnému odboru ÚMČ Praha 9.

   S pozdravem

   Mgr. Ondřej Hohl 
   oddělení správy městské zeleně
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: Uvolněný basketbalový koš s deskou, hřiště v ulici Ratibořská 752/30 (Kateřina Sedláčková 10.02.2020 14:07) – Hlášení závad
  Sdílet
  Vlivem dnešního silného větru se uvolnila deska s basketbalovým košem na hřišti mezi panelovými domy v ulici Ratibořská.Hrozí,že se deska odlomí a spadne.
  • Odpověď: (18.02.2020 13:59)
   Dobrý den,

   dnešního dne byla deska opravena a hřiště je plně funkční.

   Děkujeme za Váš podnět

   oddělení správy městské zeleně
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: Neporadek v ulicich, Ulice Novakovych (Karolina Zvolankova 11.02.2020 6:17) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dobrý den, ráda bych se zeptala z jakého důvodu se v okolí Palmovky neuklízí ulice, a pokud ano tak opravdu ne příliš peclive. Chápu že nepořá je velkou měrou dílem lidí kteří po sobe neuklízí, predevším pejskařů, na druhou stranu ulice Novakových kde bydlíme je špinavá stále stejně i několik týdnů. Poslední měsíce se situace ještě zhoršila což už jsem nepovažovala za možné. Vážně se úklid nedá zintenzivnit? Neukáznění pejskaři přece žijí všude, ale málokde v Praze je situace taková jako v okolí Palmovky. Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (17.02.2020 14:05)
   Vážená paní Zvolánková,

   k úklidu ulice Novákových předávám vyjádření TSK, která má úklid na starosti:
   "Ul. Novákových je snad nejvíce mimořádně uklízenou ulicí na Praze 8, t. z. jedná se komunikaci, která není hlavní, nejezdí v ní MHD, nesídlí žádná instituce, takže není zařazena mimo KÚK do žádného pravidelného programu, přesto v ní probíhá úklid přibližně jednou do měsíce v celé délce, v části blíže k Palmovce cca jednou týdně. Udržet ji však dokonale čistou prostě není možné díky hojnému výskytu ne zrovna pořádkumilovných osob v této lokalitě. Včera (13.2.) byla provedena kontrola a chodníky byly čerstvě uklizeny. Úklid provádějí pracovníci, kteří mají na starost denní úklid metra Palmovka i zimní služba v rámci NČ. Odklízení exkrementů, kterých tam bývá opravdu požehnaně, není v kompetenci TSK, nýbrž MČ, která vybírá poplatky za psy."

   S pozdravem

   Mgr. Ondřej Hohl 
   oddělení správy městské zeleně
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: Polámané strom/y, Krosenská/Lešenská - dětské hřiště (Šťastná, Petra 11.02.2020 16:44) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dobrý den,
  po orkánu Sabine zůstalo několik stromů polámaných (viz foto). Prosím o odstranění - riziko úrazu dětí a zvířat.
  • Odpověď: (14.02.2020 13:25)
   Vážená paní Šťastná,

   o všech polámaných stromech v této lokalitě víme, pracujeme na jejich odstranění.

   Děkujeme za upozornění.

   S pozdravem

   Mgr. Ondřej Hohl 
   oddělení správy městské zeleně
   odbor životního prostředí (OŽP)


Vytisknout