Hlášení závad a nedostatků

Zasláním příspěvku souhlasíte s podmínkami uveřejňování.

Vážení občané, velmi nám záleží na udržování čistoty a veřejného pořádku města. Pokud chcete přispět k rychlejšímu a efektivnějšímu odstraňování závad na zařízeních v majetku města a urychlit odstraňování nedostatků ve městě a jeho okolí, můžete nás informovat fotografií a stručným popisem problému či závady (nahlásit můžete např. rozbitý chodník, komunikaci, neposekanou trávu apod.).

Po odeslání příspěvku bude vámi nahlášená závada postoupena konkrétnímu pracovišti ÚMČ Praha 8, které se postará o její řešení, nebo doporučí další postup, případně hlášení o závadě přepošle dále kompetentnímu úřadu/organizaci.

Příspěvky jsou spolu s informacemi o způsobu řešení závady zveřejňovány na této stránce.
Zveřejňovány jsou pouze příspěvky, které neporušují platné právní normy ČR či obecné etické normy.

Zasláním příspěvku poskytujete právo k jeho zveřejnění či reprodukování.
Děkujeme vám za spolupráci při údržbě vzhledu města.


Veřejné osvětleníPoruchy veřejného osvětlení hlaste společnosti Technologie hlavního města Prahy, a. s., prostřednictvím online formuláře, bezplatné linky 800 40 40 60, nebo e-mailu poruchyvo@thmp.cz.
Vraky Odstraňování vraků zajišťuje Správa služeb hl. m. Prahy, proto doporučujeme nahlásit vrak přímo na stránkách SSHMP prostřednictvím online formuláře.
Komunikace
Závady na komunikacích, dopravním značení, světelné dopravní signalizaci, mostních objektech apod. můžete nahlásit prostřednictvím online formuláře na stránkách TSK hl. m. Prahy.
Voda Informace o výlukách a haváriích vody a informace související jsou uvedeny na stránkách PVK. Jejich prostřednictvím lze nahlásit i nové havárie.
Veřejný mobiliářPoškození městského mobiliáře hlaste na email poruchymobiliar@thmp.cz
Přístřešky MHD Otázky a připomínky týkající se výměny přístřešků MHD směřujte na email vymenazastavek@thmp.cz

 

Řadit podle data
Vyhledávání:

Nahlásit závadu, nedostatek

*
*
 
 
*
Odečtěte od sebe čísla čtyři a tři
 
 

Vyřešené podněty


1 2 3 4 5  další 
 • Podnět: Dlouhodobý problém s přeplněnými kontejnery Na Sypkém/ V zahradách , Stanoviště tříděného odpadu křižovatka ulic Na Sypkém, V Zahradách (Petra Kučerová 25.05.2023 15:18) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dobrý den,
  žádám o řešení problému neustále přeplněných kontejnerů na plast a papír na křižovatce ulic Na Sypkém, V zahradách. Kapacita je nedostatečná a odpadky věčně lítají po chodnících. Řešením není doporučení, že každý dům si může požádat o kontejner. Náš dům už ho má a nemůžeme nutit domy v okolí k jejich pořízení. A řešením také není to, že tam budeme neustále odpadky sbírat z chodníků. Špatná situace je tu již více než rok, jelikož s novým bytovým domem naproti stanovišti odpadu nedošlo k adekvátnímu navýšení kapacity kontejnerů nebo zvýšení četnosti svozů. Můžete se tím prosím zabývat, aby se situace již zlepšila na nějakou únosnou míru a nebyl tu neustále nepořadek? Předem děkuji.
  • Odpověď: (30.05.2023 10:06)
   Vážená paní Kučerová,

   děkujeme za Váš podnět, ke kterému sdělujeme, že četnost svozu plastu je nastavena na 4x týdně. V současné době prověřujeme možnost navýšení frekvence svozu. Úklid stanoviště je svozovou společností prováděn 1x denně od pondělí do pátku. Dále bude osloven odbor dopravy k možnosti přidání nádoby na stanoviště.

   S pozdravem 

   Oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
   Odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: Neposekaná tráva, Javorová 30 (Jiří Klír 23.05.2023 19:08) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dobrý den,
  Chtěl bych se zeptat, kdy bude posekána tráva v ulici Javorová. Na výšku již má 1,5 metru. Děkuji
  • Odpověď: (26.05.2023 12:26)
   Dobrý den, 

   děkujeme za zaslaný podnět, který jsme předali vlastníkovi pozemků – hlavnímu městu Praha. Jedná se o pozemky parc.č. 1896/4 a 1896/3 k.ú. Kobylisy, na nichž městská část Praha 8 nevykonává svěřenou správu. Dnešní kontrolou místa v terénu bylo zjištěno, že k seči již dochází – viz přiložená fotografie.

   S pozdravem

   oddělení správy městské zeleně
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: Vegetace na chodníku a u domu , Sokolovská 1680/178 (Taťána Trnková 19.05.2023 15:20) – Hlášení závad
  Sdílet
  Prosíme o odstranění vegetace , která každý rok bují zde v Parku pod Plynojemem u vstupu a kolem domu Sokolovská 178. Máme tak zničené zdi domu a při úklidu ulice toto zůstává neuklizené. U vchodu do družstevního domu je již větší zarůst travin
  • Odpověď: (23.05.2023 10:30)
   Dobrý den,
    
   předávám podnět TSK k zajištění vyřízení - odstranění vegetace parc. č. 3943, k. ú. Libeň okolo domu.


   děkuji

   Hana Vejvodová
   referentka správy majetku

   HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
   MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
 • Podnět: Neposekaná tráva , Poznaňská (Magdaléna Filjova 20.05.2023 0:36) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dobrý den, v poznaňske ulici Praha 8 se vůbec nesekaka tráva ještě tento rok, je vysoká a nevzhledně vyhlížející. Kdy se bude sekat? Děkuji
  • Odpověď: (23.05.2023 9:19)
   Dobrý den,

   seč v ulici Poznaňská zkontrolujeme a zajistíme nápravu, omlouváme se za vzniklé komplikace.

   Děkuji za podnět a přeji hezký den.

   S pozdravem

   Odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: Nepořádek přestupu do metra florenc, Naproti domům za Poříčskou branou 4 a 6 (Jan Fischer 17.05.2023 7:42) – Hlášení závad
  Sdílet
  Viz přiložené fotky, U kontejneru na tříděný odpad a naproti u zdi s graffiti
  • Odpověď: (18.05.2023 11:38)
   Dobrý den,

   požadavek na úklid nepořádku na stanovišti tříděného odpadu byl předán k řešení svozové společnosti. Poškozený odpadkový koš bude zařazen v hromadné objednávce k náhradě zničených či poškozených odpadkových košů. 

   S pozdravem 

   Oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
   Odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: Hromada klacků, Na Slovance x Na Dílcích (Hana Křížková 01.05.2023 13:18) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dobrý den,
  Na křižovatce ulic Na Slovance a Na Dílcích je u ořešáku velká hromada klacků a trávy. Prosím o odvezení.
  Předem moc děkuji.
  • Odpověď: (09.05.2023 12:53)
   Vážená paní Křížková,

   děkujeme za podnět zaslaný prostřednictvím služby Hlášení závad. Bohužel tento pozemek není ve správě naší městské části, proto bylo provedeno místní šetření referenty OŽP a na základě tohoto šetření byla zaslána písemná výzva správci pozemku – Technické správě komunikací s žádostí o odstranění. Věříme, že odložený bioodpad bude odstraněn co nejdříve dle jejich časových a pracovních možností.

   S pozdravem

   pověřena vedením oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: Zastávka Parkoviště Trojský most, Parkoviště Trojský most https://mapy.cz/s/bojomesete (Ľubica Kobová 02.05.2023 11:09) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dobrý den, na zastávce Parkoviště Trojský most už dlouho vyčuhuje keř do prostoru zastávky a chodníku. Bylo by ho možné upravit tak, aby lidem nebránil v chůzi? Denně kolem něho projdou stovky studujících, vyučujících a dalších lidí pracujících na blízké Fakultě humanitních studií UK a bydlících na kolejích. Předem díky za odpověď. S pozdravem, Ľuba Kobová
  • Odpověď: (04.05.2023 11:56)
   Dobrý den,

   děkujeme za podnět. Tato parcela 1642/5 spadá do vlastnictví a správy Magistrátu hl. města Prahy, kterým jsem tento podnět přeposlala.

   Děkuji a přeji hezký den.

   S pozdravem

   Odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: Vyčištění parku od nahromaděného odpadu, Zeleň/ park nad ulicí Františka Kadlece směrem k ulici Nad Bání (naproti altánu) (Petra Kucerova 26.04.2023 15:36) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dobrý den,
  v parku nad altánem (v kopci, viz foto a popis místa) se nachází vyhozený odpad, včetně matrace atd. Chtěla bych požádat o zajištění vyčištění prostoru. Předem děkuji.
  • Odpověď: (04.05.2023 11:53)
   Vážená paní Kučerová,

   reagujeme na Váš e-mail ohledně situace v oblasti Proseckých skal a parku u ulice Františka Kadlece.  Na základě Vašeho podnětu bylo v místě provedeno místní šetření pracovníky OŽP, kterým bylo zjištěno, že jsou dotčené pozemky ve vlastnictví Hlavního města Prahy. Na základě zjištěných skutečností bude písemně vyzván vlastník pozemku k odstranění odpadu různého druhu a k provedení celkové údržby na předmětných pozemcích.
   Na vzhledu naší městské části nám také záleží, a proto věříme, že k nápravě dojde co možná nejdříve.

   S pozdravem

   pověřena vedením oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: Absence odpadkových košů, Klapkova (Martinek 27.04.2023 14:06) – Hlášení závad
  Sdílet
  Žádám o instalaci odpadkových košů v ulici Klapkova od ulice Střelničná směrem vozovna Kobylisy kde není ani jeden.
  • Odpověď: (03.05.2023 10:18)
   Vážený pane Martínku, 

   Městská část Praha 8 v současné době nebude navyšovat počet nových odpadkových košů a košů na psí exkrementy, které jsou hrazeny a obhospodařovány z prostředků Městské části Prahy 8. V této věci doporučujeme obrátit se na vlastníka či správce komunikace. 

   S pozdravem

   Oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
   Odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: psí hřiště Invalidovna, Molákova (Trnková Taťána 20.04.2023 11:10) – Hlášení závad
  Sdílet
  Rádi bychom nahlásili vadnou a nebezpečnou překážku pro psi. Je amatérsky vyrobená ze dřevotřísky a štaflí a nyní zničená - zlomená a natřená tak, že je kluzká a pro psi naprosto nevyhovující a nebezpečná. Prosíme o opravu či odstranění. Na tomto psím hřišti jsou další dvě překážky kovové
  • Odpověď: (03.05.2023 10:13)
   Vážená paní Trnková,

   děkujeme Vám za zaslaný podnět. Popsané nedostatky na psí louce Invalidovna jsme zaznamenali při pravidelné kontrole a v současné době máme již připravené podklady pro výměnu poškozeného agility prvku psí lávky za novou, práce na odstranění poškozeného prvku a instalace nového proto proběhnou v nejbližší možné době.

   S přáním pěkného dne

   Lenka Trncová
   odbor životního prostředí (OŽP)