Hlášení závad

Zasláním příspěvku souhlasíte s podmínkami uveřejňování.

Vážení občané, velmi nám záleží na udržování čistoty a veřejného pořádku města. Pokud chcete přispět k rychlejšímu a efektivnějšímu odstraňování závad na zařízeních v majetku města a urychlit odstraňování nedostatků ve městě a jeho okolí, můžete nás informovat fotografií a stručným popisem problému či závady (nahlásit můžete např. rozbitý chodník, komunikaci, neposekanou trávu apod.).

Po odeslání příspěvku bude vámi nahlášená závada postoupena konkrétnímu pracovišti ÚMČ Praha 8, které se postará o její řešení, nebo doporučí další postup, případně hlášení o závadě přepošle dále kompetentnímu úřadu/organizaci.

Příspěvky jsou spolu s informacemi o způsobu řešení závady zveřejňovány na této stránce.
Zveřejňovány jsou pouze příspěvky, které neporušují platné právní normy ČR či obecné etické normy.

Zasláním příspěvku poskytujete právo k jeho zveřejnění či reprodukování.
Děkujeme vám za spolupráci při údržbě vzhledu města.


Veřejné osvětleníPoruchy veřejného osvětlení lze nahlásit přímo firmě PREdistribuce, a. s., na lince 224 915 151 nebo na e-mailu poruchyVO@pre.cz.
Vraky Odstraňování vraků zajišťuje Správa služeb hl. m. Prahy, proto doporučujeme nahlásit vrak přímo na kontaktech SSHMP uvedených na www.sshmp.cz/vraky.
Komunikace
Závady na komunikacích, dopravním značení, světelné dopravní signalizaci, mostních objektech apod. můžete nahlásit prostřednictvím jednoduchých formulářů na stránkách TSK hl. m. Prahy.
Voda Informace o výlukách a haváriích vody a informace související jsou uvedeny na stránkách PVK. Jejich prostřednictvím lze nahlásit i nové havárie.

 

Řadit podle data
Vyhledávání:

Nahlásit závadu, nedostatek

*
*
 
 
*
Sečtěte čísla čtyři a pět
 
 

Vyřešené podněty


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Staré stromy cca 50 let. (Dvořan Pavel 15.10.2017 20:55) – Hlášení závad a nedostatků
  Opakovaně !!!! prosím o radikální prořez, nebo pokácení cca 50 let a více starých stromů v ul. Molákova od křižovatky s ul. Za Invalidovnou až ke stanici Metra - neustále na komunikaci i chodníky odpadávají větší či menší větve je jen otázka času, kdy spadlá větev způsobí škodu na majetku, nebo na zdraví obyvatel.
  • Odpověď: (17.10.2017 8:02)
   Vážený pane Dvořane,

   děkuji Vám za Váš podnět, během dneška se osobně podívám přímo na zmiňované místo. Stromy ovšem nerostou na pozemku městské části, ale patří do majetku hlavního města Prahy. Váš podnět tedy ještě dnes předám k řešení odpovědnému pracovníkovi na magistrátu případně na TSK

   S pozdravem,

   oddělení plošné správy území
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Otázka: parkování sanitek v ulici Budínova (Jitka Boučková 15.10.2017 18:21) – Hlášení závad a nedostatků
  V ulici Budínova parkují neustále sanitky na chodníku, brání jednak průchodu chodců a jednak je i na silnici situace velmi nepřehledná.
 • Otázka: Zastávka MHD Vosmíkových (Jiří Podivín 12.10.2017 11:37) – Hlášení závad a nedostatků
  V prostoru výše jmenované zastávky MHD / směr centrum/ není ze strany řidičů osobních aut dodržováno dopravní nařízení. Ve smyslu zastavení stojí-li tramvaj v zastávce. Žádám o provedení stavebně technického opatření, z důvodu možného těžkého ublížení na zdraví při vystupování cestujících z dopravního prostředku.
  • Odpověď: (16.10.2017 13:43)
   Vážený pane Podivíne,

   při rekonstrukci tramvajové trati ul. Zenklova bude v roce 2018 tato zastávka upravena stavebnětechnickým opatřením.

   S pozdravem

   vedoucí odboru dopravy (OD)
 • Otázka: Brabec (Jiri 11.10.2017 15:37) – Hlášení závad a nedostatků
  Vážení
  Žádám o zprůchodnění chodníků ulici Klapkova. Dále žádám o předložení harmonogramu probíhajících prací na chodnících v téže ulici. Práce zde probíhají již třetí měsíc a ve výsledku byl do země uložen jeden vodič výkop zasypán a pak znovu vykopán a tento stav trvá bez jakékoliv činnosti dodnes. Toto platíme?????
  • Odpověď: (13.10.2017 8:11)
   Vážený pane Brabče, 

   níže Vám zasíláme harmonogram prací, který jsme obdrželi od zhotovitele, společnosti SEG s. r. o.

   Objednávka prací – Klapkova (DOC, 475 kB)

   Akce je rozdělena do dvou etap v délce cca 700 m, které probíhají dle harmonogramu. Tento týden probíhala příprava chodníku 1 etapy pro následnou pokládku živice a 11. října 2017 byl proveden protlak pod komunikací Březiněveská.

   V současné době již probíhá pokládka živice v úseku od Vozovny Kobylisy po cca ul. Mašínova. Akce je povolena od 1. září do 31. října 2017. Výkopy budou po uložení kabelů postupně zasypány a chodníky zprůchodněny. Veškeré místní poplatky hradí investor akce, jímž je společnost PREdistribuce, a. s.

   Výkopové práce, které probíhaly v červenci a srpnu 2017, nebyly součástí této akce, ale týkaly se  akce „Rekostrukce TT Klapkova“.

   S pozdravem

   vedoucí oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: zdi před zborcením (Martin Pecka 25.09.2017 16:51) – Hlášení závad a nedostatků
  nalevo ve směru dolů jsou dvě zdi, které jsou těsně před zborcením a zavalením chodců, jukněte, prosím na tom, je to opravdu jen otázka času, jezdím kolem a vidím, jak to postupuje..!!!
  • Odpověď: (12.10.2017 13:32)
   Vážený pane Pecko,

   stavební úřad vede s vlastníkem řízení o odstranění zdí (s cílem zamezení rizika jejich zborcení). Vlastník se však řízení vyhýbá a nekoná. Dalším krokem bude výkon exekuce v souladu se správním řádem.

   S pozdravem

   vedoucí odboru územního rozvoje a výstavby (OÚRV)
 • Otázka: Krabec (Jiri 11.10.2017 15:21) – Hlášení závad a nedostatků
  Vážení,
  Žádám o odstranění suti z tři měsíce probíhajících prací v Klapkově ulici z vyhrazeného stání pro zásobování a z jízdního pruhu a vjezdu do dvora domu Bořanovická 22
  Děkuji
  • Odpověď: (11.10.2017 16:05)
   Vážený pane Krabče, 

   k odstranění suti z vyhrazeného parkovacího stání pro zásobování došlo dne 9. října 2017 (viz foto níže). Žádost o odstranění suti před vjezdem Bořanovická 22 předáváme zhotoviteli stavby, jímž je společnost SEG s. r. o.

   Suť v ul. Klapkova

   S pozdravem 

   vedoucí oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Nefunkční veřejné osvětlení a přerostlá zeleň (Panochová 27.09.2017 9:02) – Hlášení závad a nedostatků
  Dobrý den,
  v ulici Pernerova 397/28 nesvítí lampa veřejného osvětlení a navíc vysazené stromy již dorostly výšky lampy.
  V ulici je tma. Dřív se stmívá a chůze tmavou ulicí není bezpečná.
  Nefunkční osvětlení jsem již nahlásila na poruchyVO@pre.cz.

  Co se týče přerostlých stromů - budou se nějak upravovat? Zkracovat?

  Děkuji za odpověď a vyřízení.
  S pozdravem
  Panochová
  • Odpověď: (11.10.2017 13:03)
   Vážená paní Panochová,

   Váš podnět týkající se nesvítící lampy VO v ul. Pernerova 397/28 jste správně předala společnosti PREdistribuce, a. s. (na poruchyVO@pre.cz), která je v této věci kompetentní.

   S pozdravem

   vedoucí oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Opakovaný nepořádek u třídících kontejnerů (Šolc 10.10.2017 11:32) – Hlášení závad a nedostatků
  Vážení, můžete prosím řešit i každodennní znečišťování ulice Ke Stírce v Kobylisy - Každý den to tam vypadá viz. foto. A to nemluvím, že dané kontejnery vůbec nestíhají. Žádám Vás, abyste kamery které směřují na dané popelnice využívali k tomu, že když tam je nepořádek, tak někdo z najímaných služeb tam přijede a uklidí to tam. Je to opakující se problém. Od čeho tam ty kamery jsou? Také by nebylo špatné tam umístit tabuli s pokutou v případě znečištování. Vítr to tam rozfoukává a půl ulice je jak popelnice.

  Děkuji za řešení.
  • Odpověď: (11.10.2017 11:50)
   Vážený pane Šolci,

   děkuji za zaslaný podnět, okolí kontejnerů bylo uklizeno (viz fotografie).

   Úklid ul. Ke Stírce (říjen 2017) Úklid ul. Ke Stírce (říjen 2017)

   S pozdravem

   vedoucí oddělení rozvoje
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Otázka: Blokové čištění ulic (Kristina Veselá 09.10.2017 11:58) – Hlášení závad a nedostatků
  Dobrý den,
  předem mé zprávy bych chtěla upozornit, že nechci abyste mě odkazovali na MHMP nebo TSK. Obracím se na Vás jako na mé zastupitele a ráda bych abyste za mě konali. 29.10.2017 u nás proběhlo blokové čištění ulic a na přiložených fotografiích dokumentuji stav o 8 dní později.
  Mám na vás (na toho, kdo je zodpovědný) 3 otázky:

  1) Kolik stojí blokové čištění silnice pro jeden "blok", konkrétně Slancova -Bojasova?
  2) Zdají se Vám peníze vynaložené na blokové čištění ulic v Praze před spadáním listí jako účelně vynaložené prostředky řádného hospodáře?
  3) Chtěla bych vědět termín, kdy bude spadané listí z ulic odklizeno?

  S pozdravem

  Kristina Veselá
  • Odpověď: (11.10.2017 10:18)
   Vážená paní Veselá,

   obrátili jsme se na TSK, která údržbu ulic zajišťuje a podle jejich informací cenu za jeden kompletní úklid komunikace (KÚK) není možné jednoduše vyčíslit, neboť se skládá z více různě fakturovaných úkonů a záleží na mnoha faktorech a konkrétním bloku.

   Během KÚK nejde primárně o úklid listí, ale o likvidaci prorůstajících rostlin, zametení a odvezení nečistot, naplaveného materiálu, odpadků apod. Listí se bude uklízet v rámci náhradních činností ZÚK, až spadne všechno. Dříve by to skutečně nebylo rentabilní.

   Děkujeme za pochopení.
   S pozdravem

   pověřený vedením oddělení plošné správy území
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Otázka: Nesvítí lampy stožárů osvětlení (Alexej Petrásek 10.10.2017 13:52) – Hlášení závad a nedostatků
  Dlouhodobě nesvítí osvětlení ukončení Pražského okruhu D0,kde se komunikace stáčí o 270 stupňů.V tomto nebezpečném úseku se již stalo mnoho vážných nehod.
  • Odpověď: (10.10.2017 15:09)
   Vážený pane Petrásku,

   hlášená závada se nenachází na území MČ Praha 8. Jedná se o území Prahy 9, v tomto případě je kompetentní ODA MHMP (komunikace I. třídy). Děkuji za pochopení.

   S pozdravem

   vedoucí oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)


Vytisknout