Hlášení závad a nedostatků

Zasláním příspěvku souhlasíte s podmínkami uveřejňování.

Vážení občané, velmi nám záleží na udržování čistoty a veřejného pořádku města. Pokud chcete přispět k rychlejšímu a efektivnějšímu odstraňování závad na zařízeních v majetku města a urychlit odstraňování nedostatků ve městě a jeho okolí, můžete nás informovat fotografií a stručným popisem problému či závady (nahlásit můžete např. rozbitý chodník, komunikaci, neposekanou trávu apod.).

Po odeslání příspěvku bude vámi nahlášená závada postoupena konkrétnímu pracovišti ÚMČ Praha 8, které se postará o její řešení, nebo doporučí další postup, případně hlášení o závadě přepošle dále kompetentnímu úřadu/organizaci.

Příspěvky jsou spolu s informacemi o způsobu řešení závady zveřejňovány na této stránce.
Zveřejňovány jsou pouze příspěvky, které neporušují platné právní normy ČR či obecné etické normy.

Zasláním příspěvku poskytujete právo k jeho zveřejnění či reprodukování.
Děkujeme vám za spolupráci při údržbě vzhledu města.


Veřejné osvětleníPoruchy veřejného osvětlení hlaste společnosti Technologie hlavního města Prahy, a. s., prostřednictvím online formuláře, bezplatné linky 800 40 40 60, nebo e-mailu poruchyvo@thmp.cz.
Vraky Odstraňování vraků zajišťuje Správa služeb hl. m. Prahy, proto doporučujeme nahlásit vrak přímo na stránkách SSHMP prostřednictvím online formuláře.
Komunikace
Závady na komunikacích, dopravním značení, světelné dopravní signalizaci, mostních objektech apod. můžete nahlásit prostřednictvím online formuláře na stránkách TSK hl. m. Prahy.
Voda Informace o výlukách a haváriích vody a informace související jsou uvedeny na stránkách PVK. Jejich prostřednictvím lze nahlásit i nové havárie.
Veřejný mobiliářPoškození městského mobiliáře hlaste na email poruchymobiliar@thmp.cz
Přístřešky MHD Otázky a připomínky týkající se výměny přístřešků MHD směřujte na email vymenazastavek@thmp.cz

 

Řadit podle data
Vyhledávání:

Nahlásit závadu, nedostatek

*
*
 
 
*
Odečtěte od sebe čísla šest a čtyři
 
 

Vyřešené podněty


1 2 3 4 5  další 
 • Podnět: cyklostezka zarostlá křovím, Žernosecká (Filip Kadlec 13.02.2024 15:25) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dobrý den, cyklostezka podél ul. Žernosecká je asi z poloviny zarostlá hustým křovím. Místo je nepřehledné- zatáčka vybočuje z linie cyklostezky-, a tedy při průjezdu nebezpečné, zvláště při potkávání protijedoucích osob.
  • Odpověď: (21.02.2024 15:27)
   Dobrý den, pane Kadleci,

   děkujeme Vám za zaslaný podnět. Předmětný pozemek je ve vlastnictví hlavního města Prahy a podnět byl vlastníkovi pozemku předán k vyřízení.

   S pozdravem

   oddělení správy městské zeleně
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: odtokový kanálek na chodníku, Poznaňská 428 a 429 (Veronika Švarcová 23.01.2024 12:38) – Hlášení závad
  Sdílet
  Prosím o vyčištění odtokových kanálků v chodníku před vchody do domu Poznaňská 428 a 429. Děkuji.
  Veronika Švarcová SBD Praha 8
  • Odpověď: (12.02.2024 10:15)
   Dobrý den,

   děkuji Vám za podnět, práce bude prověřena a popřípadě zařazena mezi čištění odtokových kanálků.

   S pozdravem

   Odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: skládka v ulici Rochlická, Černého 426/8 (Aleš Michna 02.02.2024 7:37) – Hlášení závad
  Sdílet
  Rád bych nahlásil skládku odpadků a celkový nepořádek v travnazé ploše vymezené ulicemi Rochlická, Liberecká a Vysočanská. Tento bordel zde udělali feťáci a bezdomovci, ktečí zde navíc ruší noční klid.
  • Odpověď: (09.02.2024 10:36)
   Vážený pane Michno, 

   děkujeme Vám za nahlášení černé skládky odpadu na Vámi zmiňovaném pozemku. V dotčené lokalitě bylo provedeno místní šetření a prověřen stav pozemku a na základě zjištěných skutečností zašleme písemnou výzvu vlastníkovi předmětného pozemku ke zjednání nápravy, tj. k odklizení nahromaděného odpadu. Věříme, že náprava bude zjednána co nejdříve, jakmile to umožní klimatické podmínky.

   S pozdravem

   pověřena vedením oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: nábytek u popelnic, U Slovanky 1991/8 (markvart 07.02.2024 13:31) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dobrý den, za popelnicemi na směsný odpad - na uvedené adrese výše - je konferenční stolek, matrace a další odložený nábytek asi 14 dní, prosíme o likvidaci, děkujeme.
  • Odpověď: (09.02.2024 10:34)
   Vážený pane Markvarte, 

   děkujeme za Vaše upozornění na odložený velkoobjemový odpad u nádob na směsný komunální odpad v ulici U Slovanky, který tam někdo neoprávněně odložil. Pracovníky OŽP bude provedeno místní šetření za účelem zjištění situace a poté bude zaslána písemná výzva ke zjednání nápravy vlastníkovi či uživateli předmětného pozemku, který bude muset bohužel na své náklady odložený odpad odklidit.

   S pozdravem

   pověřena vedením oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: zlomené větvě, Ratibořská 26 - 30 (Jan Klíma 31.01.2024 8:13) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dobrý den, prosím o prořezání borovice v ulici Ratibořská mezi domy 26 a 30. Větvě praskly vlivem mokrého sněhu. Jedna je na trávě, ale druhá je naprasklá nad chodníkem. Viz foto
  • Odpověď: (07.02.2024 12:51)
   Vážený pane Klímo,

   děkujeme za Vaše upozornění, větve z této borovice jsou již odstraněny. 

   S pozdravem a přáním pěkného dne

   Oddělení správy městské zeleně
   Odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: opakovaně vyteklý olej na křižovatce, V Mezihoří X U Pošty (Vladimír Dobrovodský 29.01.2024 20:15) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dobrý den,
  u kontejnerů na tříděný odpad u křižovatky V Mezihoří x U pošty dochází OPAKOVANĚ k vylití oleje ze sběrné nádoby. Příčina tkví v tom, že bezdomovec, který chce prozkoumat kontejner na Elektroodpad, položí nádobu na sběr oleje na bok aby tam lépe viděl a mohl šátrat. No a z nádoby na olej ten olej vyteče do zatáčky. Viz dnešní foto v příloze. Protože hned vedle je dětské hřiště, nedej bože aby na vylitém oleji dostalo nějaké auto v oné zatáčce smyk a srazilo něčí děti. Nehledě na znečištění odpadních vod olejem.
  Prosím o promyšlenou nápravu stavu.
  • Odpověď: (01.02.2024 12:32)
   Dobrý den pane Dobrovodský,

   děkujeme za Váš zájem o udržování čistoty a pořádku na území Městské části Prahy 8. Váš podnět jsme obratem předali příslušnému orgánu, který má tyto nádoby na starosti, s žádostí o nápravu. Věříme, že k nápravě dojde v co nejbližším možném termínu. V případě, že by neustále docházelo k opětovnému problému s vylitou nádobou, zvážíme případné přesunutí nádoby na jiné místo.

   S pozdravem

   pověřena vedením oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: Nepořádek , Střelničná 1980/14 (Lenka Maršíková 03.01.2024 14:49) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dobrý den,
  ráda bych nahlásila nepořádek u nás před domem u chodníku. Keře jsou tam opakovaně neudržovány, tím vzniká menší místo na chodníku a v "okrasných keřích" vzniká skládka odpadků. Bylo by možné keře upravit a nepořádek vyčistit? Trávu vždy někdo poseká, ale ty keře snad naposledy před 5 lety. V okolí jsou i jiné keře, ale ty pravidelně upravují.
  Předem děkuji za odpověď a kladné vyřízení.
  Hezký den
  Lenka Maršíková

 • Podnět: Nedostatečná kapacity a svoz trideneho odpadu ul. V mezihori , Stanoviště třídenního odpadu naproti budove V mezihori 1212/17 (Martin Suchomel 27.01.2024 9:15) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dobrý den, před několika týdny došlo k redukci počtu kontejneru na plasty ze 2 na pouhý jeden, v důsledku čehož je kontejner neustále přeplněný a jakmile jen trochu zafouka vítr, tak je po celém okolí plastový odpad. Bylo by prosím možné navrátit původní kapacitu nebo adekvátně tomu upravit frekvenci svozu? Předem děkuji za prověření a reakci
  • Odpověď: (01.02.2024 9:08)
   Dobrý den, pane Suchomele,

   důvod redukce nádob na separovaný odpad je ten, že na konci loňského roku MHMP (Magistrát hl. města Prahy) ve spolupráci se svozovou společností zaváděl změny v systému třídění na multikomoditní sběr. S touto změnou prováděl i úpravu harmonogramů svozu a případně počtu nádob na stanovištích. 
   Pracovníci OŽP navštíví stanoviště v ulici V mezihoří několikrát mezi jednotlivými svozy a situaci zdokumentují. Pouze na základě takto provedeného monitorování lze následně podat žádost o navýšení četnosti svozu či přidání nádoby na MHMP, kterou musí schválit jak svozová společnost, tak i MHMP, který je zřizovatel a plátce stanovišť tříděných odpadů. 
   V případě, že bude na tomto stanovišti opakovaný nepořádek, či nedodržený harmonogram svozu, tak má svozová společnost zřízený e-mail, kam můžete problém přímo nahlásit: ipodec.odpady@mariuspedersen.cz.

   S pozdravem

   pověřena vedením oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: množství spadaného listí, Ratibořská 2 až 22 (Jaroslav Šípek 17.01.2024 14:16) – Hlášení závad
  Sdílet
  Lońský úklid ulice Ratibořská byl proveden před spadem listí, které nyní leží na chodníku a silnici a vlivem vlhkosti se mění v bláto. Bylo by možné listí uklidit?
  • Odpověď: (31.01.2024 12:40)
   Vážený pane Šípku, 

   dovolte mi k úklidu listí zodpovědět následující. Kvůli nevhodným klimatickým podmínkám aktuálně není možné úklid provádět. S ohledem na počasí pak v případě, že se počasí ustálí, budeme vyhodnocovat, zda je listí v určitých místech rizikové (z hlediska bezpečnosti), v tom případě bude jeho úklid proveden. 

   S pozdravem a přáním pěkného dne

   Oddělení správy městské zeleně
   Odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: Neosvětlený tříděný odpad – plasty, Zelenohorská 499 (Marková 23.01.2024 11:58) – Hlášení závad
  Sdílet
  Prosíme o odvoz, situace se opakuje.
  • Odpověď: (31.01.2024 12:34)
   Vážená paní Marková,

   podnět jsme předali obratem svozové společnosti IPODEC – Čisté město, a.s. k nápravě.
   Závěrem doplňujeme, svozová společnost má zřízený e-mail, kam lze hlásit jak nepořádek na stanovišti, tak i neprovedený svoz tříděného odpadu. ipodec.odpady@mariuspedersen.cz

   S pozdravem

   Odbor životního prostředí (OŽP)