Hlášení závad

Zasláním příspěvku souhlasíte s podmínkami uveřejňování.

Vážení občané,

velmi nám záleží na udržování čistoty a veřejného pořádku města. Pokud chcete přispět k rychlejšímu a efektivnějšímu odstraňování závad na zařízeních v majetku města a urychlit odstraňování nedostatků ve městě a jeho okolí, můžete nás informovat fotografií a stručným popisem problému či závady (nahlásit můžete např. rozbitý chodník, komunikaci, neposekanou trávu apod.).

Po odeslání příspěvku bude Vámi nahlášená závada postoupena konkrétnímu pracovišti ÚMČ Praha 8, které se postará o její řešení, nebo doporučí další postup, případně hlášení o závadě přepošle dále kompetentnímu úřadu/organizaci.

Příspěvky jsou spolu s informacemi o způsobu řešení závady zveřejňovány na této stránce.
Zveřejňovány jsou pouze příspěvky, které neporušují platné právní normy ČR či obecné etické normy.

Zasláním příspěvku poskytujete právo k jeho zveřejnění či reprodukování.
Děkujeme Vám za spolupráci při údržbě vzhledu města, Vaše městská část Praha 8.

Veřejné osvětleníPoruchy veřejného osvětlení lze nahlásit přímo firmě PREdistribuce, a. s., na lince 224 915 151 nebo na e-mailu poruchyVO@pre.cz.
Vraky Odstraňování vraků zajišťuje Správa služeb hl. m. Prahy, proto doporučujeme nahlásit vrak přímo na kontaktech SSHMP uvedených na www.sshmp.cz/vraky.
Komunikace
Závady na komunikacích, dopravním značení, světelné dopravní signalizaci, mostních objektech apod. můžete nahlásit prostřednictvím jednoduchých formulářů na stránkách TSK hl. m. Prahy.
Voda Informace o výlukách a haváriích vody a informace související jsou uvedeny na stránkách PVK. Jejich prostřednictvím lze nahlásit i nové havárie.

 

Řadit podle data
Vyhledávání:

Nahlásit závadu, nedostatek

*
*
 
 
*
Sečtěte čísla dva a osm
 
 

Nahlášené závady


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: lavička v havarijním stavu (Karel Ruppert 18.05.2017 14:12) – Hlášení závad a nedostatků
  Dobrý den,
  před naším domem v Praze 8, ul. Jelínkova 1613/2 je umístěna lavička s dřevěnými fošnami a tyto jsou již totálně uhnilé a nedrží na betonových blocích. Hrozí zde reálně nebezpečí úrazu. Žádám Vás o opravu této lavičky.
  S pozdravem
  Mgr. Karel Ruppert.
  • Odpověď: (26.05.2017 11:21)
   Vážený pane Rupperte,
    
   děkujeme Vám za podnět, zajistíme opravu lavičky v nejbližším možném termínu.
    
   S pozdravem

   Ing. Tomáš Beneš
   pověřený vedením oddělení plošné správy území
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Otázka: Vrak (Marek Albrecht 18.05.2017 11:39) – Hlášení závad a nedostatků
  Již téměř dva roky stojí na křižovatce Pernerova a Šaldova automobil zn. Opel Combi stříbrné barvy. Bez RZ, vypuštěné pneu, vytlučená okna.Již jsem na něj upozorňoval , jak Prahu8 tak i SSMP vraky. Dodnes tento vrak hyzdí ulici. Jak dlouho ještě?!
  • Odpověď: (24.05.2017 17:33)
   Vážený pane Albrechte,

   definice vraku se dle novely zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, velice zpřísnila. Z tohoto důvodu se čekalo na vyjádření Ministerstva dopravy k definici vraku (viz níže):

   „Věc: Stanovisko k & 19 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
   Obdrželi jsme vaši žádost o definici slovního spojení obsaženého v záhlaví uvedeném ustanovení zákona, a to „podstatné části mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla".
   V daném případě se musí jednat o silniční vozidlo, které je zjevně technicky nezpůsobilé k provozu a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničním vozidla.
   Slovo zjevné je dle našeho názoru použito ve smyslu „viditelné“. Vlastní technická nezpůsobilost k provozu na pozemních komunikacích je definována v § 37 zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podmínkách provozu"). Jedná se o silniční vozidlo, které pro závady v technickém stavu bezprostředně ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, poškozuje životní prostředí nad míru stanovenou prováděcím právním předpisem, jehož provozovatel neprokáže jeho technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích nebo vozidlo, na němž byly provedeny neschválené změny anebo zásahy do identifikátorů vozidla, například VIN. Ustanovení & 73 odst. 2 zákona o podmínkách provozu za změnu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla se považuje změna druhu pohonu, vestavění jiného typu motoru, změna karoserie, pérování vozidla a kol způsobující změnu povoleného zatížení, změna druhu karoserie nebo nástavby, pro které se mění účel a způsob použití silničního vozidla nebo změna kategorie vozidla.
   Podle našeho názoru se v daném případě jedná o silniční vozidlo, u něhož došlo k zásadní destrukci karoserie či karoserie chybí.“


   S majitelem vozidla tov. zn. Opel bylo zahájeno správní řízení o odstranění vraku, které je velice složité a bohužel zdlouhavé. Jde o novou situaci oproti dosavadní úpravě, kdy vše realizovala od začátku do konce Správa služeb hlavního města Prahy.
   Bohužel v tomto případě nám asi nezbývá nic jiného (pokud se neumoudří majitel vozidla a nebude sám konat), než přečkat a přetrpět všechny termíny a lhůty dle Zákona o pozemních komunikacích, které se týkají vraků a také dle Správního řádu, co se týká doručování.

   S pozdravem

   Daniela Hemidi
   oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: nepořádek kolem kontejnerů (Hana Hladůvková 01.05.2017 12:27) – Hlášení závad a nedostatků
  Dobrý den, kolem kontejnerů na tříděny odpad je veliký nepořádek. Kontejnery jsou přeplněné, obyvatelé dávají odpad vedle a ten je pak větrem rozfoukán všude. Vypadá to tu opravdu příšerně. Děkuji za řešení.
  • Odpověď: (24.05.2017 10:17)
   Vážená paní Hladůvková,

   nádoby na tříděný odpad v ulici Šimůnkova byly po obdržení Vašeho podnětu nepravidelně kontrolovány, avšak problém s přeplněním nádob nebyl shledán ani při jedné kontrole.

   Kontroly budou probíhat i nadále a při zjištění závadového stavu bude požádán provozovatel služby – MHMP o navýšení četnosti svozu, popř. navýšení počtu nádob.

   S pozdravem

   Mgr. David Zlatý
   pověřený vedením oddělení výkonu státní správy, kontroly a sankčních řízení
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Otázka: odpad na chodníku (Jiří Kocman 24.05.2017 7:32) – Hlášení závad a nedostatků
  Na Bedřichovské byl několik dní přeplněný kontejner na tříděný papírový odpad. Dnes ráno je část promoklého odpadu vyházená z kontejneru na chodník. Prosím o úklid a vyvezení kontejneru.
  • Odpověď: (24.05.2017 9:26)
   Vážený pane Kocmane,

   Váš podnět byl okamžitě předán svozové společnosti ke zjednání nápravy.

   S pozdravem

   Mgr. David Zlatý
   pověřený vedením oddělení výkonu státní správy, kontroly a sankčních řízení
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Otázka: nesmyslná místní úprava komunikace (Robert Vilimovský 17.05.2017 13:58) – Hlášení závad a nedostatků
  Dobrý den,
  netuším, která úřednická chorá hlava vymyslela hovadinu v případě uzavření levého krajního jízdního pruhu v komunici V Holešovičkách za mostem barikádníků. Jezdím tímto úsekem několikrát denně a jediný problém dosud byl na komunikaci najet od sídla firmy, ale co je vyroben ten sprask dole, tak je doprava náročnější. O opravě kanaliace a uzavírkách nemluvím. To je nutné zlo, ale uzavřít na kousek levý pruh a udělat z přípojného průběžný odporuje logice, zavedené praxi i zdravému rozumu. Na komunikaci nebyl problém ani pro pomalá nákladní vozidla se zařadit do pravého pruhu, je na to dost dlouhá vzdálenost. Autobusy také neměly problém.
  Můžete tuto nesmyslnost odstranit a navrátit komunikaci do původního stavu? Takovéhle experimenty by se měli napřed někde zveřejnit, než používat obyvatele a řidiče jako pokusné králíky.
 • Otázka: Stav zeleně - Feřtekova (Jan Marian 12.05.2017 12:14) – Hlášení závad a nedostatků
  Dobrý den, rád bych upozornil na stav trávníků (po stavebních pracech) v ulici Feřtekova - konkrétně naproti konečné autobusů a před domem 21. Vizte přiložené fotografie. Děkuji a preji hezký den.
  • Odpověď: (17.05.2017 14:44)
   Vážený pane Mariane,

   uvedené pozemky nevlastní ani nespravuje MČ Praha 8, vlastníkem je hl. m. Praha.
   Váš podnět předáváme na Technickou správu komunikací, e-mail iveta.merzova@tsk-praha.cz, kam je také možno směřovat další podněty v této věci.
   Děkujeme za Váš zájem na údržbě vzhledu městské části.

   S pozdravem

   Ing. Tomáš Beneš
   pověřený vedením oddělení plošné správy území
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Otázka: sekání trávy (Marešová 11.05.2017 17:35) – Hlášení závad a nedostatků
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat proč se letos neseká tráva mezi domy na sídlišti Troja-Bohnice. Tráva je přerostlá, je vysoká skoro až 1m. Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (17.05.2017 11:15)
   Vážená paní Marešová,

   bohužel první seč je ve značném skluzu, za což se omlouváme. Dovoluji si Vás odkázat na vyjádření MČ Praha 8 k této věci v článku Kompletní seč trávy proběhne na Praze 8 do 10 dnů.

   Děkujeme za pochopení.

   Ing. Tomáš Beneš
   pověřený vedením oddělení plošné správy území
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Otázka: Poškozené lavičky na dětském hřišti (Václav Filip 10.05.2017 18:12) – Hlášení závad a nedostatků
  Na lavičkách chybějí prkna sedáků a opěráků. Z některých poškozených sedáků koukají třísky a hrozí zranění. Děkuji za opravu.
  • Odpověď: (17.05.2017 10:26)
   Vážený pane Filipe,

   odstranění závad bylo zadáno správcovské firmě.
   Děkujeme za Váš zájem a upozornění.

   S pozdravem

   Ing. Tomáš Beneš
   pověřený vedením oddělení plošné správy území
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Otázka: Úklid (Jitka Fidranská 15.05.2017 17:09) – Hlášení závad a nedostatků
  Již nejméně 2 roky není prováděn úklid podlahy v podchodu. Pandy jsou pěkné, ale ten nepořádek pod nimi je, jako bychom po nich neuklízeli.
 • Otázka: Péče o zeleň (Jaroslav Šípek 09.05.2017 16:57) – Hlášení závad a nedostatků
  Bude se v Bohnicích ještě letos sekat tráva nebo musíme sepsat projekt a dát ho do výběrového řízení? Už by se měla sekat podruhé.
  • Odpověď: (15.05.2017 11:05)
   Vážený pane Šípku,

   omlouváme se za prodlení s první sečí, nová firma nepostupuje tak rychle, jak jsme předpokládali, situaci řešíme a věříme, že další seče již proběhnou dle našich i Vašich představ.

   Děkujeme za pochopení.

   Ing. Tomáš Beneš
   pověřený vedením oddělení plošné správy území
   odbor životního prostředí (OŽP)


Vytisknout