Hlášení závad

Zasláním příspěvku souhlasíte s podmínkami uveřejňování.

Vážení občané,

velmi nám záleží na udržování čistoty a veřejného pořádku města. Pokud chcete přispět k rychlejšímu a efektivnějšímu odstraňování závad na zařízeních v majetku města a urychlit odstraňování nedostatků ve městě a jeho okolí, můžete nás informovat fotografií a stručným popisem problému či závady (nahlásit můžete např. rozbitý chodník, komunikaci, neposekanou trávu apod.).

Po odeslání příspěvku bude Vámi nahlášená závada postoupena konkrétnímu pracovišti ÚMČ Praha 8, které se postará o její řešení, nebo doporučí další postup, případně hlášení o závadě přepošle dále kompetentnímu úřadu/organizaci.

Příspěvky jsou spolu s informacemi o způsobu řešení závady zveřejňovány na této stránce.
Zveřejňovány jsou pouze příspěvky, které neporušují platné právní normy ČR či obecné etické normy.

Zasláním příspěvku poskytujete právo k jeho zveřejnění či reprodukování.
Děkujeme Vám za spolupráci při údržbě vzhledu města, Vaše městská část Praha 8.

Veřejné osvětleníPoruchy veřejného osvětlení lze nahlásit přímo firmě PREdistribuce, a. s., na lince 224 915 151 nebo na e-mailu poruchyVO@pre.cz.
Vraky Odstraňování vraků zajišťuje Správa služeb hl. m. Prahy, proto doporučujeme nahlásit vrak přímo na kontaktech SSHMP uvedených na www.sshmp.cz/vraky.
Komunikace
Závady na komunikacích, dopravním značení, světelné dopravní signalizaci, mostních objektech apod. můžete nahlásit prostřednictvím jednoduchých formulářů na stránkách TSK hl. m. Prahy.
Voda Informace o výlukách a haváriích vody a informace související jsou uvedeny na stránkách PVK. Jejich prostřednictvím lze nahlásit i nové havárie.

 

Řadit podle data
Vyhledávání:

Nahlásit závadu, nedostatek

*
*
 
 
*
Sečtěte čísla dva a dva
 
 

Nahlášené závady


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: chybějící dlažba ul. Křižíkova (mastik 22.03.2017 17:44) – Hlášení závad a nedostatků
  dobrý den,
  rád bych upozornil na několik míst na chodníků v délce ulice Křižíkova, kde chybi dlažební kostky či dlaždice. jedna se především o oblast blizko bageterie Boulevard ale i před Lyčkovým náměstím. situace se zhoršila především po zimním mrazovém období. děkuji
 • Otázka: Nepořádek v ulici Braunerova (Horáková Jana 16.03.2017 20:31) – Hlášení závad a nedostatků
  Dobrý den,
  chtěla bych upozornit ma neuvěřitelný nepořádek v ulici Braunerova.Tato ulice je v rámci úklidu v současné době zcela opomíjena.
  Věřím,že dojde k zlepšení.Přikládám foto.
  Horáková
  • Odpověď: (23.03.2017 10:54)
   Vážená paní Horáková,

   na základě Vašeho podnětu týkajícího se nepořádku v ulici Braunerova a okolí sdělujeme následující: Za nepořádek na pozemku je odpovědný jeho vlastník nebo uživatel. Komunikace jsou ve většině případů ve vlastnictví hlavního města Prahy – odbor evidence, správy a využití majetku, kdy jako správce vykonává údržbu na těchto komunikacích Technická správa komunikací hlavního města Prahy. V rámci projektu Čistá osmička, který zajišťuje společnost IPODEC – Čisté město, a. s.,  bude v měsíci dubnu provedeno nadstandardní čištění (tzn. nad rámec úklidu, který zajišťuje hl. m. Praha prostřednictvím TSK hl. m. Prahy), které je hrazeno z prostředků městské části Praha 8. V dané lokalitě bylo provedeno mimořádné čištění začátkem března, které bylo rovněž hrazeno z prostředků městské části.

   Boj s nepořádkem je nekonečný a jeho úspěch závisí především na změně chování některý spoluobčanů. Pořádek na ulicích a čistota veřejného prostranství je vizitkou občanů a zároveň nedílnou součástí našeho životního prostředí.

   Strážníci městské policie řeší problematiku veřejného pořádku při jejich každodenní hlídkové činnosti. Pokud v dané lokalitě objeví osobu, která koná proti veřejnému pořádku, měli by řešit daný přestupek dle zákona v rámci svých pravomocí. Městská policie byla odborem životního prostředí upozorněna, aby této lokalitě byla věnována zvýšená pozornost.

   S pozdravem

   Mgr. David Zlatý
   pověřený vedením oddělení výkonu státní správy, kontroly a sankčních řízení
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Otázka: Parkovací místa (Tomáš Sobota 16.03.2017 19:48) – Hlášení závad a nedostatků
  Dobrý den. Prosím o ifo, kdo nám může pomoci s parkováním v ul. Batličkova. Od té doby, co máme zóny, tak nám chybí cca 20 parkovacích míst. Děkuji Sobota Tomáš
  • Odpověď: (20.03.2017 18:30)
   Vážený pane Soboto,

   zóny placeného stání v Praze mají regulovat parkování (dopravu v klidu) tak, aby obyvatelé exponovaných lokalit měli možnost zaparkovat svůj vůz v docházkové vzdálenosti od svého bydliště. Parkovací oprávnění není rezervací konkrétního místa ani míst v konkrétní ulici.

   ZPS jsou vyznačené v souladu se zásadami pro zřizování ZPS, které byly schváleny usnesením Rady HMP č. 2472 ze dne 09.09.2014. Projektování dopravního značení vychází ze zákona 361/2000 sb. o provozu na pozemních komunikacích, dále pak vyhl. MD ČR č. 294/2015, kterou se provádí zákon 361/2000 Sb., a podzákonných norem a technických předpisů.

   S pozdravem

   Michal Komenda
   pověřený vedením oddělení zón placeného státní
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Nepořádek (Martin Kubo 16.03.2017 16:18) – Hlášení závad a nedostatků
  Dobrý den, betonové schody v ulici na Pěšinách, je to stále dokola, denně tu posedavaji lidé a co zkonzumují, odhodí na místě. prosím o pravidelný úklid.
  • Odpověď: (20.03.2017 18:14)
   Vážený pane Kubo,

   zmiňované schodiště v ulici Na Pěšinách patří hlavnímu městu Praha a údržbu vykonává Technická správa komunikací hl. m. Prahy, které Váš podnět obratem předáváme.

   S pozdravem

   Ing. Tomáš Beneš
   pověřený vedením oddělení plošné správy území
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Otázka: Chybějící vrátka na dětském hřišti Řešovská II (Bohdana Matějková 20.03.2017 9:36) – Hlášení závad a nedostatků
  Na dětském hřišti vedle MŠ Řešovská chybí vrátka směrem do ulice Farky, kde jsou strmé schody. Dále chybí jeden díl plotu.
  • Odpověď: (20.03.2017 18:10)
   Vážená paní Matějková,

   oprava plotu a branky je již objednána, děkujeme za Váš zájem a upozornění.

   S pozdravem

   Ing. Tomáš Beneš
   pověřený vedením oddělení plošné správy území
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Otázka: zábor parkování (Luděk Brotánek 15.03.2017 0:52) – Hlášení závad a nedostatků
  Dobrý den,
  jedná se mí proč je zákaz parkování před domem Urxova č. 5 z důvodu stavby kde žádná není. Stavba s oplocením je před č.6 .Stává se že nedá zaparkovat ačkoli platíme parkování a před č 5 je to nemožné z důvodu přenosných značek. Prosím o kontrolu a zjednání nápravy.
  • Odpověď: (15.03.2017 12:57)
   Vážený pane Brotánku,

   ke zvláštnímu užívání komunikace (zařízení staveniště) v ulici Urxova vydal odbor dopravy, oddělení silničního správního úřadu, souhlasné rozhodnutí a to se souhlasem Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, odboru služby dopravní policie a se souhlasem TSK hl. m. Prahy.
   Zvláštní užívání komunikace (zařízení staveniště) v ulici Urxova je zrealizováno v souladu s vydaným rozhodnutím a ze strany zhotovitele nedochází k porušení stanovených podmínek.

   S pozdravem

   Michal Komenda
   pověřený vedením oddělení zón placeného státní
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Chátrající nezabezpečené budovy (Ondřej Veselý 14.03.2017 10:56) – Hlášení závad a nedostatků
  Dobrý den, rád bych vás tímto upozornil na stav budov, u kterých má P8 svěřenou správu. Jedná se o dlouhodobě opuštěné pavilony, které se v posledních týdnech staly terčem zlodějů kovů. Důsledkem jsou chybějící vrata, dveře a vytlučená okna do těchto objektů. Rovněž chybí kusy oplocení, branky a vrata v plotu jsou volně otevřené. Část objetů má již propadlé střechy či další podpůrné konstrukce.Díky tomu jsou objekty volně přístupné a nebezpečné, rovněž v objektech a jejich okolí inenzivně vznikají skládky. V okolí je díky umístění ZUŠ a SOŠ zvýšený počet pohybu dětí a mládeže. Děkuji za řešení vzniklé situace, která se nyní každým týdnem horší.
  • Odpověď: (14.03.2017 14:34)
   Vážený pane Veselý,

   městská část Praha 8, zastoupená odborem správy majetku ÚMČ Praha 8, v současné době jedná s právními zástupci spoluvlastníků pozemků parc. č. 557/2, 557/3, 557/4 a 557/6, k. ú. Kobylisy, o vydání souhlasu k demolici předmětných staveb na těchto pozemcích. Jakmile obdržíme souhlas s odstraněním staveb, bude na odboru výstavby ÚMČ Praha 8 zahájeno řízení ve věci ohlášení odstranění –  podle ustanovení § 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 18n vyhlášky č. 503/2006  Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
   V případě jakýchkoli dotazů jsem Vám k dispozici.

   S pozdravem

   Lenka Víšková
   pověřená vedením obchodního oddělení
   odbor správy majetku (OSM)
 • Otázka: Odpadky ve veřejném prostoru (Jakub Masák 18.02.2017 12:08) – Hlášení závad a nedostatků
  Dobrý den. Podél ulice V zámcích mezi Bohnickou a Čimickýcm potokem ale i podél frekventované cykolostezky na nábřeží je celá řada drobných černých skládek vč. Několika míst s hromadami vyhozeného masa. Zároveň se okolí ulice neseká a od podzima se v roští nasbíral neuvěřitelný nepořádek. Je možné požádat o zajištění úklidu?
  Nemělo ani smysl to fotit. Je to tam všude.

  Díky
  Hezky den
  Jakub Masák
  • Odpověď: (13.03.2017 15:55)
   Vážený pane Masáku,

   v reakci na Váš podnět bylo pracovníkem oddělení výkonu státní správy, kontroly a sankčních řízení odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 8 provedeno místní šetření, při kterém byl zjištěn a zadokumentován aktuální stav Vámi označeného území. Na základě zjištěných skutečností jsme identifikovaly vlastníky dotčených znečištěných pozemků, kterými jsou Povodí Vltavy, s. p., hl. m. Praha a také několik fyzických osob. Těmto vlastníkům jsme zaslali výzvu ke zjednání nápravy, tj. provedení úklidu odpadů a odpadků na dotčených pozemcích. Situaci ohledně zjednání nápravy budeme nadále sledovat.

   S pozdravem

   Mgr. David Zlatý
   pověřený vedením oddělení výkonu státní správy, kontroly a sankčních řízení
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Otázka: Odstavené vozidlo (Barták 08.03.2017 14:41) – Hlášení závad a nedostatků
  Dobrý den.
  Již delší dobu (cca půl roku) je v ul. Na Hrázi u vchodu do metra špatně zaparkované vozidlo.
  Na šikmém stání stojí podél chodníku a zbytečně tak zabírá minimálně dvě parkovací místa. Je možné s tím něco udělat? Děkuji Barták
  • Odpověď: (13.03.2017 15:48)
   Vážený pane Bartáku,

   k řešení špatně zaparkovaných vozidel je kompetentní Městská policie hl. m Prahy, které tímto Vaše upozornění postupuji.

   S pozdravem

   Daniela Hemidi
   oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: znečištěný chodník (Tomáš Pavlů 08.03.2017 18:21) – Hlášení závad a nedostatků
  Ulice jsou na několika místech nechutně pozvracené a špinavé. Foto raději nepřikládám. Dovolíme si požádat o rychlý úklid. Děkujeme.


Vytisknout