Hlášení závad a nedostatků

Zasláním příspěvku souhlasíte s podmínkami uveřejňování.

Vážení občané, velmi nám záleží na udržování čistoty a veřejného pořádku města. Pokud chcete přispět k rychlejšímu a efektivnějšímu odstraňování závad na zařízeních v majetku města a urychlit odstraňování nedostatků ve městě a jeho okolí, můžete nás informovat fotografií a stručným popisem problému či závady (nahlásit můžete např. rozbitý chodník, komunikaci, neposekanou trávu apod.).

Po odeslání příspěvku bude vámi nahlášená závada postoupena konkrétnímu pracovišti ÚMČ Praha 8, které se postará o její řešení, nebo doporučí další postup, případně hlášení o závadě přepošle dále kompetentnímu úřadu/organizaci.

Příspěvky jsou spolu s informacemi o způsobu řešení závady zveřejňovány na této stránce.
Zveřejňovány jsou pouze příspěvky, které neporušují platné právní normy ČR či obecné etické normy.

Zasláním příspěvku poskytujete právo k jeho zveřejnění či reprodukování.
Děkujeme vám za spolupráci při údržbě vzhledu města.


Veřejné osvětleníPoruchy veřejného osvětlení hlaste společnosti Technologie hlavního města Prahy, a. s., prostřednictvím online formuláře, bezplatné linky 800 40 40 60, nebo e-mailu poruchyvo@thmp.cz.
Vraky Odstraňování vraků zajišťuje Správa služeb hl. m. Prahy, proto doporučujeme nahlásit vrak přímo na stránkách SSHMP prostřednictvím online formuláře.
Komunikace
Závady na komunikacích, dopravním značení, světelné dopravní signalizaci, mostních objektech apod. můžete nahlásit prostřednictvím online formuláře na stránkách TSK hl. m. Prahy.
Voda Informace o výlukách a haváriích vody a informace související jsou uvedeny na stránkách PVK. Jejich prostřednictvím lze nahlásit i nové havárie.

 

Řadit podle data
Vyhledávání:

Nahlásit závadu, nedostatek

*
*
 
 
*
Odečtěte od sebe čísla sedm a tři
 
 

Vyřešené podněty


1 2 3 4 5  další 
 • Podnět: Nepořádek , Palmovka (Tichá 08.10.2020 22:46) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dobrý den. Kam se prosím obrátit ohledně častějšího vyvážení tříděného odpadu? V celém okolí metra Palmovka je velké množství kontejnerů, které dost často doslova přetékají odpadky a lidé potom další věci dávají okolo a vzniká tak ještě větší nepořádek. Krásně je to vidět v ulici V Mezihoří. Děkuji za odpověď nebo možnou náhradu.
  • Odpověď: (20.10.2020 14:57)
   Vážená paní Tichá,

   děkujeme za Váš podnět. Stanoviště č. 076 v ulici v Mezihoří by mělo být vyváženo 4x za týden pro komodity papír a plast, stanoviště č. 254 by pak mělo být vyváženo 3x týdně papír a 4x týdně plast. Pokud by se tak nedělo, tak mě neváhejte kontaktovat. V případě, že je stanoviště tříděného odpadu dlouhodobě přeplňováno, tak mohu zažádat o zvýšení četnosti svozu, případně přidání dalšího kontejneru. Musím prověřit, zda se nejedná o pochybení svozové společnosti, a také zda není stanoviště využíváno živnostníky, kteří by ze zákona měli třídit odpad do vlastních nádob. Venkovní stanoviště jsou pouze pro fyzické osoby. Pokud byste měla aktuální fotodokumentaci přeplněného kontejneru, tak mi ji pošlete na můj email (viz níže). Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem je pro tuto lokalitu asi nejvhodnější variantou zřízení domovního stanoviště tříděného odpadu. Informace o této možnosti naleznete na webu úřadu
   https://www.praha8.cz/Domovni-stanoviste-trideneho-odpadu.

   S pozdravem

   oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: Nefunkční veřejné osvětlení celé ulice, S.K.Neumanna (Tomáš Vršek 18.10.2020 18:30) – Hlášení závad
  Sdílet
  Nefunkční osvětlení v celé ulici
  • Odpověď: (20.10.2020 14:02)
   Dobrý den,

   Váš podnět byl zaslán správci veřejného osvětlení, společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s..

   Děkuji.

   S pozdravem

   oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra
   odbor kancelář starosty (OKS)
 • Podnět: Vraky, Hnězdenská 767 (Marie Jásková 13.10.2020 14:02) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dobrý den,

  moc Vás prosím (budu psát i na Správu služeb) o odtažení vratů tří automobilů v ulici Hnězdenská 767 v Praze 8 - Troji. Na tomto místě se nachází několik vraků automobilů, které jsou postupně demolována a vykrádána bezdomovci. Jelikož je zde katastrofální nedostatek parkovacích míst. A tyto auta akorát blokují místa pro parkování. Už v tak nahuštěném sídlišti jako je Bohnice / Troja je každé parkovací místo ceněno zlatem. Snažně Vás prosím lze s těmito vraky něco udělat? V přílohách posílám fotografie zmíněných vraků. Mnohokrát Vám děkuji
  • Odpověď: (19.10.2020 16:52)
   Vážená paní Jásková, 

   vzhledem k tomu, že Magistrát hl. m. Prahy není vlastníkem pozemku č. 1306/43, k.ú. Troja, nemůže Správa služeb hl. m. Prahy, podat návrh na odstranění vraku z komunikace. Vlastník pozemku by se tedy měl s řešením vraků obrátit na MHMP, odd. organizace dopravy, paní Havlínová, ivana.havlinova@praha.eu.

   S pozdravem

   Oddělení silničního a správního úřadu
   Odbor dopravy (OD)
 • Podnět: Časté nehody, Křižovatka bez světelného značení (Jana Brejlová 09.10.2020 13:45) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dobrý den, už dříve docházelo na křižovatce mezi OC Krakov a poliklinikou Mazurská,na Praze 8 v Bohnicích často a k mnoha nehodám, jejichž účastníci nejsou pouze vozidla. Časté parkování v blízkosti přechodu v menší vzdálenosti než dva metry, přecházení chodců určitě nepřidá. Je to problém dlouholetý. Je možné s tím něco efektivního udělat? Od zpomalovacích pásů po světelné značení????
  • Odpověď: (19.10.2020 16:48)
   Vážená paní Brejlová,

   Dle dostupných informací se zřízení světelné signalizace nepřipravuje.
   Dle dostupných informací Ministerstva dopravy se na této křižovatce stalo od 1.1.2015 25 dopravních nehod. 
   Dle vyjádření Policie se pouze 2 staly za snížené viditelnosti vlivem povětrnostních podmínek. Nicméně za dobrých rozhledových poměrů a vina jasně na straně řidiče (nedání přednosti při odbočování, nedání přednosti v jízdě, nedodržení bezpečné vzdálenosti, nepřiměřená rychlost apod.
   Z tohoto vyplývá, že příčinami není špatné vnímání dopravní situace.
   Jen pro zajímavost, na křižovatce ulic Čimická/K Pazderkám/Velká skála, která je řízena SSZ, se za stejné období stalo 47 dopravních nehod (v podstatě stejné příčiny).  To jen pro srovnání, že světelná signalizace nemůže zabránit dopravním nehodám, které způsobí řidiči porušením platného zákona.

   V tuto chvíli jsou již několik let v akci BESIP navrženy stavební úpravy chodníkových nároží v křižovatce ulic Lodžská/Mazurská/Hnězdenská s cílem zvýšení bezpečnosti chodců na přechodech pro chodce (zde i úprava průjezdnosti uvedené křižovatky). 
   Na případnou realizaci se čeká.

   Děkuji za pochopení.

   S pozdravem

   oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Podnět: Nadměrný nepořádek , V Mezihoří (Tichá 08.10.2020 22:39) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dobrý den. V ulici V Mezihoří po odstavení kontejneru na objemný odpad zůstal nepořádek ve formě odhozených lednic a dalších věcí. Nachází se u popelnic na třídění odpad. Tam se bohužel taky nachází mnoho nepořádku. Děkuji
  • Odpověď: (19.10.2020 16:45)
   Vážená paní Tichá,

   velkoobjemový kontejner (VOK) na dotčeném místě nebyl přistaven ÚMČ Praha 8, ale soukromou osobou. V případě umístění VOK městskou částí je u VOKu vždy přítomna obsluha, která kontroluje okolí VOK a upozorňuje občany, že například lednice (viz foto) do VOK umístit nelze. Odklizení nepořádku, který na místě zůstal po odvezení soukromého VOK, zajistil správce pozemku.

   S pozdravem

   oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: odstranění uschlých stromů, Za střelnicí (Martin Spousta 08.10.2020 22:11) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dobrý den, v proluce mezi řadovými domky rostou staré třešně a jiné ovocné stromy. Některé jsou plně, jiné částečně uschlé. Při větším větru hrozí ulomení suchých větví.
  • Odpověď: (19.10.2020 16:13)
   Dobrý den,

   děkujeme za podnět. Tyto uschlé stromy a větve vedeme v patrnosti, bohužel na celém Ďáblickém sídlišti v důsledku sucha v uplynulých letech dochází k velkému úhynu stromů. Dle našich finančních možností se snažíme postupně suché a jinak nebezpečné stromy kácet, přednost mají ty nejvíce rizikové stromy. V současné době tento úsek není v plánu ke kácení. Pokud to bude možné, využívejte prosím jinou bezpečnější trasu.

   Děkujeme za pochopení a za trpělivost.

   S pozdravem

   oddělení správy městské zeleně
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: Nelegální skládky odpadu, Ulice Bulovka za žel.mostkem blízko ul.Povltavská (Franc 30.09.2020 6:48) – Hlášení závad
  Sdílet
  Větší černá skládka všeho možného, tak na menší kontejner...Prosím pěkně o odstranění, pokud tam zůstane bude zřejmě přibývat.Děkuji.
  • Odpověď: (19.10.2020 16:07)
   Dobrý den pane Franci,

   reagujeme na váš e-mail ohledně černé skládky v ulici Bulovka.
   V uvedené lokalitě bylo pracovníky OŽP provedeno místní šetření a následně bude vyzván vlastník pozemku ke zjednání nápravy – odstranění nahromaděného odpadu.
   Děkujeme za upozornění a doufáme, že k nápravě dojde co možná nejdříve.
   S pozdravem

   pověřena vedením oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: Křižovatka na konečné tramvaje č.17 (Jiřina Pavlíková Ing. 19.09.2020 18:02) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dobrý den, posílám spíše podnět do budoucna než závadu. Měla jsem velkou radost, že budou upraveny křižovatky v okolí Bauhasu - ulice Ústecká. Pak jsem si prohlédla mapku úprav a zjistila, že úpravy neřeší situaci ulic Ústecká-Žernosecká ani Žernosecká Horňátecká. Zejména odbočování z ulice Žernosecká do ulice Horňátecká je tak obtížné, že se divím, že není velkým zdrojem dopravních nehod. Pokud by to bylo možné prosím, aby se o osazení této křižovatky světelnou signalizací městská část Praha 8 zasadila.
  • Odpověď: (13.10.2020 13:51)
   Vážená paní Pavlíková,

   Děkuji za podnět.
   V tuto chvíli Magistrát hl. m. Prahy realizuje pouze tuto křižovatku.
   Dle jejich sdělení zatím realizace v rámci křižovatky ulic Ústecká/Žernosecká není připravována.
   Provoz bude dále po spuštění nového SSZ vyhodnocován.

   S pozdravem

   oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Podnět: bordel, naproti Albertu/nám. dr. Holého/ na hrázi (dana petrová 18.09.2020 12:58) – Hlášení závad
  Sdílet
  neposekáno, nepořádek, zápach
  • Odpověď: (08.10.2020 14:33)
   Dobrý den paní Petrová, 

   reagujeme na Váš email ohledně nepořádku na pozemku naproti Albertu.
   V uvedené lokalitě bylo provedeno místní šetření a následně bude vyzván vlastník pozemku k odstranění odpadu. 
    
   S pozdravem

   oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Podnět: řešení chodníků po ukončení stavby domu pro seniory, Řešovská (Petr Ondráček 25.09.2020 9:46) – Hlášení závad
  Sdílet
  Dobrý den, v rámci stavby nového domu pro seniory v ulici Řešovská byl dočasně zabrán chodník a přeložen na druhou stranu komunikace (na místo dosavadního trávníku položením betonové vrstvy na podkladovou textilii). Nyní je stavba DpS dokončena, nicméně to podle obrubníků nevypadá, že by došlo k vrácení chodníků a zelených ploch do původního stavu (viz fotografie). Nově položené obrubníky nevypadají, že se počítá s obnovením logického přechodu pro chodce navazující na chodník spojující ul. Zelenohorskou s ul. Řešovskou. Nelogickou situaci (snad přechodnou) ukazuje fotografie, již nyní si lidé zkracují cestu přes trávník, protože spojnice Zelenohorské a Řešovské končí v silnici. Tato snad dočasná změna průchodnosti území s sebou nese další negativa (např. nepořádek kolem vyšlapané "zkratky" přes trávník, zbytečné zabetonování dalších zelených ploch na sídlišti, pravidelné poškozování laku aut kolem provizorního chodníku). Chtěl bych požádat o informaci, jestli dojde k navrácení chodníků do původního stavu a kdy. Děkuji
  • Odpověď: (07.10.2020 16:44)
   Vážený pane Ondráčku,

   Váš dotaz předáváme správci komunikace, jímž je TSK hl. m. Prahy, k vyjádření.

   S pozdravem 

   poradce, konzultant
   odbor kancelář tajemníka (OKT)


   Dobrý den, pane Ondráčku. 

   K Vašemu dotazu ohledně návaznosti pěší vazby ze spojovacího chodníčku mezi komunikací Zelenohorská a Řešovská (v úrovni nově budovaného Domova Seniorů Bohnice v řešovské ulici) Vám sdělujeme:
   -dle dostupných podkladů bylo zjištěno, že spojovací chodníček na parc. č. 840/404 v kat. území Bohnice nikdy neměl návaznou vazbu na přechod pro chodce ani na místo pro přecházení (viz přiložené fotografie)
   -tento spojovací chodník není ve správě ani údržbě TSK, je v péči MČ Praha 8, tudíž není v naší kompetenci s ním cokoliv dělat
   -když byla povolena stavba Domova pro seniory, není v projektu uvedeno ani požadováno, že by mělo dojít k úpravě přilehlých ploch zeleně i komunikací a chodníků tak, že by u dotčeného chodníku měl nově vzniknout přechod pro chodce – tento požadavek ze stavebního odboru MČ P 8 nevzešel vůči stavebníkovi
   -doporučuji tedy, i s ohledem na bezpečnost, projednat případné zrušení chodníčku, s příslušným odborem MČ Praha 8

   S pozdravem.

   Daniela Hnídková
   Správní technik
   Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
   Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 Staré Město


Vytisknout