Železniční zastávky v Karlíně a Libni

Městská část Praha 8 nemá v současné době jedinou železniční zastávku na svém území, to by se mohlo do budoucna změnit. V Praze se nachází okolo 200 km železničních tratí, které využívá stále se navyšující počet cestujících.

MČ Praha 8 si nechala zadat studii na téma železničních zastávek v Libni a Karlíně. Zpracovateli projektu jsou společnost PRO CEDOP a UNIT architekti. Smlouvy jsou k nahlédnutí zde – Libeň, Karlín.

Možné varianty zastávek v Libni a Karlíně diskutovali zástupci MČ Praha 8 společně s veřejností 11. a 13. června 2018, na kterých zpracovatelé studií sbírali podněty od občanů, či dojíždějících za prací.

Železniční zastávky by měly snížit počet aut projíždějících Libní a Karlínem a usnadnit pohyb jak místním občanům, tak dojíždějícím za prací.

Studie železničních zastávek budou vyhotoveny na konci srpna 2018. Následně budou sloužit jako podklad pro změnu územního a metropolitního plánu.

Veřejné projednání Libeň 11.06.2018
Prezentace Karlín 13.06.2018
Medializace
Územně technické studie
Zveřejněno: 20.06.2018   |   Aktualizováno: 29.10.2018
Vytisknout