Z Karlína a Libně rychleji po Praze i mimo ni díky vlaku?

Veřejné projednání železniční zastávky Karlín a Libeň (červen 2018)Oddělení strategického rozvoje a místní Agendy 21 zorganizovalo ve dnech 11. a 13. června 2018 veřejné projednání týkající se možnosti umístění železničních zastávek do Karlína a Libně. Akce se konaly pod záštitou místostarosty Petra Vilguse.

„Praha 8 patří mezi největší města a městské části v České republice, nemá však žádnou vlakovou zastávku. V pražském územním plánu a plánovaném Metropolitním plánu máme dvě místa, kde by mohly vzniknout – v Karlíně a Libni. Zadal jsem dopravním inženýrům a urbanistům zpracování studie, abychom zjistili, jestli jsou tyto zastávky technicky možné a jestli by byly užitečné. Zajímá mě názor našich občanů, proto jsme společně diskutovali na dvou setkáních v Libni a v Karlíně,“ vysvětluje místostarosta Prahy 8 Petr Vilgus. Studii realizuje společnost PRO CEDOP s.r.o. a UNIT architekti s.r.o.

Zájemcům byly představeny základní analýzy, příklady dobré praxe z evropských měst a představení možných variant umístění zastávek v karlínské a libeňské čtvrti. „V Libni by se jednalo o zastávku U Kříže, nebo zastávku na Balabence. Zastávka v Karlíně by mohla být poblíž Žižkovského tunelu propojujícího Karlín a Libeň,“ specifikuje lokalizace místostarosta Vilgus.

„Na území hlavního města Prahy je 200 km železničních tratí, což je mimochodem 3x více než délka metra. Zároveň je vlak nejrychlejším druhem veřejné dopravy, takže má šanci oslovit lidi, kteří dnes používají auto, především ze vzdálenějších částí Prahy a Středočeského kraje“, popisuje Petr Šlegr ze společnosti PRO CEDOP. Železniční zastávky na území Prahy 8 by také urychlily pohyb místních obyvatel, např. z Libně do Hostivaře by se cestující dostal za 13 minut, do Krče za 17 minut a na hlavní nádraží za 9 minut. Karlínu by se otevřelo přímé spojení směr Praha-východ, na nádraží Libeň by to byly pouhé 3 minuty a do Horních Počernic 10 minut.

Studie samozřejmě počítá s případným napojením městské hromadné dopravy na nové železniční zastávky, zejména tramvaj a metro, aby došlo k úbytku aut v centru metropole. Případný vznik zastávek představuje potenciál rozvoje veřejného prostranství v jejich okolí.

„Na každé projednání přišlo 30 až 40 občanů, kteří se aktivně zapojili do diskuze. Společně se zastávkami bude muset realizátor vyřešit i hlukovou zátěž, která trápí zejména občany v oblasti U Kříže. I z těchto důvodů by většina diskutujících zastávky uvítala. Jejich názoru si velmi cením,“ komentuje Vilgus.

Studie sloužící jako podklad pro územní a Metropolitní plán budou projednány s dotčenými orgány jako Magistrátem hl. m. Praha a se Správou železniční dopravní cesty a na začátku září 2018 odevzdány MČ Praha 8. 

Pro více informací piště na e-mail zeleznice@praha8.cz.

Podívejte se na fotografie z obou akcí na našem webu zde.

Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Zveřejněno: 18.06.2018
Vytisknout