Zeptejte se

Zasláním příspěvku souhlasíte s podmínkami uveřejňování.

Vážení občané, máte-li dotaz týkající se chodu městské části Praha 8 nebo Úřadu městské části Praha 8, napište nám. Vaše dotazy budou zodpovězeny příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 8. Zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Zodpovídány nebudou příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, komerčního charakteru, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy.

Dotazy jsou spolu s odpověďmi zveřejňovány na této stránce. Zveřejňovány jsou pouze příspěvky, které neporušují zmíněná pravidla.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, případně týká-li se širšího a komplexnějšího tématu, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu nebo osobně po sjednání schůzky.

Zasláním příspěvku poskytujete právo k jeho používání či reprodukování.

 

Téma Řadit podle data
Vyhledávání:

Vložit otázku do tohoto tématu

*
*
 
*
Odečtěte od sebe čísla pět a jedna
 
 

Zodpovězené dotazy pro toto téma


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Doprava v ulici Na pěšinách (Angela Nevímová 11.09.2020 17:22) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den, již druhým rokem se neustále zvyšuje doprava v ulicích podél Zenklovy. Řidiči se naučili objíždět trasu přes stírku a nyní od září se doprava zhoršila o 100%. Konkrétně v ulici Na pěšinách je hluk mezi 7-9 hod ráno nesnesitelný. Většina domů má okna sotva 2m od vozovky. V ulici je omezení rychlosti, které většina řidičů nedodržuje. Zároveň je ulice ráno plná dětí a pejskařů a není absolutně uzpůsobena takové dopravě. Stížnost už tu byla v únoru a nic se od té doby nezměnilo. Je nutné ulici zneprůjezdnit ze směru dolů na Libeň nebo alespoň instalovat dostatek zpomalovacích pruhů. Pokud se situace nebude řešit, budeme podepisovat petici. Nebydlíme v klidné ulici u lesa, aby se z ní ráno stávala dopravní tepna, kde se nedá spát.
  • Odpověď: (21.09.2020 16:58)
   Vážená paní Nevímová,

   Váš podnět bude projednán s dotčeným orgánem Policií ČR, odbor služby dopravní policie.
   Případná změna organizace dopravy se dotkne všech rezidentů v této lokalitě. Některých i negativně.
   Z tohoto důvodu odbor dopravy názory více rezidentů přivítá.
   Děkuji za podnět. 

   S pozdravem

   oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Karlín - obnovení vodorovného značení (Anna Batulková 07.09.2020 12:57) – Doprava
  Sdílet
  Obnova vodorovného značení - dříve byly v oblasti Karlína v jednosměrkách (cykloobousměrkách) na vozovce cyklopiktogramy, aby řidiči vnímali, že cyklista může jet i proti nim. Svislé značení cyklobousměrky velmi často řidič nezaznamená. Vhodné by bylo obnovení cyklopiktogramu alespoň v Křižíkově ulici, kde je největší provoz. Ideální by bylo vyznačení vyhrazeného nebo ochranného pruhu. Zvýší se tím bezpečnosti i komfort jízdy nejen pro cyklisty, ale i pro motoristy a také chodce, kteří často při přecházení také o cykloobousměrce nevědí a rozhlíží se pouze na jednu stranu silnice.
  Proč bylo vodorovné značení odstraněno a kdy se počítá s jeho obnovením a zlepšením podmínek pro všechny účastníky provozu? Děkuji
  • Odpověď: (18.09.2020 11:06)
   Vážená paní Batulková,

   Cyklopiktogramy jsou v ulici Křižíkova vyznačeny a jejich případná obnova je v kompetenci správce komunikace TSK hl. m. Prahy. Cyklopruhy vyznačovány nebudou.
   Svislé DZ jasně informuje řidiče o pohybu cyklistů v protisměru. Další DZ je z pohledu zavedené zóny s dopravním omezením 30 km/h a předností vozidel přijíždějících zprava jako nadbytečné. Veškeré DZ odsouhlasila z pohledu bezpečnosti a plynulosti provozu Policie ČR.

   Děkuji za podnět. 

   S pozdravem

   oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: placení modré zóny (Renata Grüner Zejdová 17.09.2020 10:57) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den je možné zaplatit rezidenční zónu na Praza 8 na váš účet.Pokud ano prosím o informace k zaplacení.Děkuji.
  • Odpověď: (18.09.2020 11:01)
   Vážená paní Zejdová,

   parkovací oprávnění je možné uhradit buď osobně na výdejně parkovacích oprávnění, nebo prostřednictvím Osobních stránek uživatele, ke kterým Vám byly zaslány přihlašovací údaje za předpokladu, že jste při registraci parkovacího oprávnění poskytla svoji e-mailovou adresu. 
   Pokud jste si přihlašovací údaje neuložila, kontaktujte přímo referenty výdejny parkovacích oprávnění e-mailem nebo telefonicky. 

   S pozdravem 

   pověřený vedením oddělení zón placeného státní
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: placené stání pro seniory (Hedvika Leršová 07.09.2020 9:33) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den,
  Prosím o informaci, jak lze zaplatit stání v trvalém bydlišti mého otce-saniora, který se k Vám momentálně nemůže dostavit/ ze zdravotních důvodů/ jsem jeho dcera a ráda bych to vyřídila za něj. Jedná se o modrou zónu v ulici Šimůnkova 1608/19, František Zoubek- trvalé bydliště.
  Děkuji Leršová
  • Odpověď: (07.09.2020 16:13)
   Vážená paní Leršová, 

   pokud má Váš tatínek založeny osobní stránky uživatele a poskytne Vám k nim přístup, můžete mu parkovací oprávnění prodloužit jejich prostřednictvím.
   Další možností je prodloužit parkovací oprávnění osobně na výdejně a to na základě plné moci. Plná moc nemusí být ověřená.

   S pozdravem 

   pověřený vedením oddělení zón placeného státní
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Zábor v ulici V Zahradách (Miroslav Beneš 04.08.2020 15:57) – Doprava
  Sdílet
  Vážený pane Komendo,
  děkuji za rychlou odpověď.Bohužel mne neuspokojil. Domnívám se, že dokument "Stavební povolení" a dokument o povolení záboru by měl být viditelně umístěn pro veřejnou kontrolu. Jak je vidět na přiložených fotkách, je Stavební povolení umístěno za plechovou ohradou na dřevěném panelu a není tudíž veřejně přístupné. Fotky byly pořízeny dnes. Na můj dotaz na stavbyvedoucího, kde je umístěn dokument o povolení záboru, nebyl schopen mi říci. Po delší době konstatoval že ho pravděpodobně vyřizují. Upozorňuji ještě jednou že jsem mluvil přímo se stavbyvedoucím. Jako poslední přikládám foto dopravní značky "Zákaz zastavení" která byla vydána pravděpodobně na základě vydaného povolení záboru. V případě, že bylo povolení záboru vaši úřadem vydáno, prosím o provedení místního šetření zda povolený zábor odpovídá skutečnému stavu a průjezdná šíře vozovky odpovídá zákonu o provozu na pozemních komunikacích. Výjezd ze slepé ulice V Zahradách je velmi komplikovaný, nepřehledný a nebezpečný(není bezpečný výhled do křižovatky).
  Nedomníváte se pane Komendo, že by všechno výše uvedené mělo být i např. s MP vašim úřadem (odborem) prověřeno.
  • Odpověď: (04.09.2020 13:49)
   Vážený pane Beneši, 

   jak jsem již uvedl, zábor je naším odborem dopravy, se souhlasem PČR a TSK hl. m. Prahy, povolen do 31. 10. 2020. Přechodná úprava provozu je realizována v souladu s vydaným OOP- stanovením přechodné úpravy provozu. 
   Rozhodnutí, kterým je zábor povolen, není zhotovitel povinen umísťovat na zábor, ani jinde zveřejňovat. OOP – stanovení přechodné úpravy provozu bylo zveřejněno na úřední desce po dobu 15 dní, jak předepisuje zákon.

   S pozdravem 

   pověřený vedením oddělení zón placeného státní
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Neodpověděli jste (František Novy 04.07.2020 12:47) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den, už jste opakovaně neodpověděli na můj dotaz. Poslední je z 19.6. Skoro to vypadá, že se některým tématům vyhýbate. Dotaz se týkal stavu zastávky Vosmíkových, zastávka není dodelana a dolelat ji má Praha8. Ale nic se neděje.
  • Odpověď: (19.08.2020 9:45)
   Vážený pane Nový,

   velmi se omlouváme za pozdržení odpovědi na Váš dotaz. V současné době jsme řešili s Technickou správou komunikací, jak nastavit dokončovací práce na zastávce Vosmíkových, jelikož rekonstrukce v původním rozsahu již není možná. Samozřejmě v dané lokalitě dojde k částečné revitalizaci, tak aby okolí této zastávky nebudilo zanedbaným dojmem. Po dohodě s odpovědným pracovníkem Technické správy komunikací, budou práce naplánovány na tento, případně příští rok. 

   S pozdravem

   pověřen vedením odboru životního prostředí (OŽP)
 • Otázka: Ciklisti na chodníku (Zdenêk Souček 07.08.2020 10:38) – Doprava
  Sdílet
  Rádi bychom vêdêli do kdy budeme muset snášet ustavičné urážky od ciklistú na chodnících v parku mezi ul. Nad Rokoskou a Pátkova ? Chodník he označen dopravní značkou -pro pêší, leč ciklisté jej využīvají, jako ciklostezku a ohrožují tím chodce. Mêstská policie to neřeší - je jim to jedno,přitom by zde mohla každé ráno vybrat nêkolik pokut.
  • Odpověď: (17.08.2020 13:44)
   Dobrý den,

   Podnět týkající se neoprávněného užívání chodníku cyklisty v závěru ulice Nad Rokoskou směrem do ulice Pátkova, byl předán místně příslušným okrskovým strážníkům Městské policie k přijetí vlastních opatření. Opatření bude spočívat zejména v provádění namátkových kontrol na místě. Pokud budou strážníci v rámci běžné hlídkové činnosti v této lokalitě na místě během dne přítomni, budou neoprávněnou jízdu cyklistů postihovat dle zákona a svých pravomocí. 

   Za Váš podnět Vám děkujeme.

   Josef Skalka
   vrchní komisař
   Odborný referent kontroly
   Městská policie HL. m. Prahy
   Obvodní ředitelství MP Praha 8
 • Otázka: Parkovací oprávnění (Václav Filip 04.08.2020 15:32) – Doprava
  Sdílet
  Když už jste tady zavedli to nesmyslné placené parkování v zónách na sídlišti Ďáblice i pro residenty, proč je nutíte každý rok si chodit uhradit částku v mém případě 180,- Kč do pokladny na úřadě v Libni. Proč nelze zaplatit z domova platební kartou??!! Takto otravovat občany v dnešní době, kdy i vstupenku do divadla lze koupit po internetu. Co znamená osobní schránka uživatele a jak ji získat?
  Děkuji za odpovědi.
  V. Filip
  • Odpověď: (06.08.2020 15:53)
   Vážený pane Filipe,

   prodloužení parkovacího oprávnění je samozřejmě možné i online přes Osobní stránky uživatele, bez nutnosti návštěvy naší výdejny.
   Jestliže jste při registraci parkovacího oprávnění zadal svoji e-mailovou adresu, byly Vám na ní zaslány přihlašovací údaje do Osobních stránek uživatele. Pokud se nemůžete přihlásit, stačí kontaktovat pracovníky výdejny (e-mailem, telefonicky) a přihlašovací údaje Vám obnoví. 

   S pozdravem 

   pověřený vedením oddělení zón placeného státní
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Zábor v ulici V Zahradách (Miroslav Beneš 03.08.2020 13:18) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den,
  prosím o informaci do kdy je platný zábor v ulicích V Zahradách a Na Sypkém. Dále bych chtěl požádat o informaci jakým způsobem bude policie řešit neustálé parkování vozidel (převážně zaměstnanců stavby) na chodníku v ulici V Zahradách.
  Děkuji
  • Odpověď: (04.08.2020 14:48)
   Vážený pane Beneši, 

   zábor v ulicích V zahradách a Na sypkém je povolen do 31.10.2020. 
   Ohledně špatného parkování se, prosím, obraťte přímo na městskou policii. Odbor dopravy není v tomto kompetentní. 
   Městská policie Praha 8 - operační středisko - 222 02 5556; 222 02 5557

   S pozdravem

   pověřený vedením oddělení zón placeného státní
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Dopravní obslužnost (Zdenêk Souček 31.07.2020 15:32) – Doprava
  Sdílet
  Múžete nám zodpovêdêt, z jakého dúvodu byla zrušena zastávka autobusu mhd 112, Pelc-Tyrolka a to bez náhrady? Tři roky jsem bojoval I s Vámi za osazení lavičky, let teď radêji dovolíte zrušit zastávku, jen at se ti dúchodci projdou od vêtšnê přeplnênÿch autobusú 201 s nákupy. Obchody jste tu nechaly zrušit a Nové nepovolíte vystavêt !


Vytisknout