Zeptejte se

Zasláním příspěvku souhlasíte s podmínkami uveřejňování.

Vážení občané, máte-li dotaz týkající se chodu městské části Praha 8 nebo Úřadu městské části Praha 8, napište nám. Vaše dotazy budou zodpovězeny příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 8. Zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Zodpovídány nebudou příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, komerčního charakteru, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy.

Dotazy jsou spolu s odpověďmi zveřejňovány na této stránce. Zveřejňovány jsou pouze příspěvky, které neporušují zmíněná pravidla.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, případně týká-li se širšího a komplexnějšího tématu, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu nebo osobně po sjednání schůzky.

Zasláním příspěvku poskytujete právo k jeho používání či reprodukování.

 

Téma Řadit podle data
Vyhledávání:

Vložit otázku do tohoto tématu

*
*
 
*
Sečtěte čísla jedna a sedm
 
 

Zodpovězené dotazy pro toto téma


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Parkování v Čumpelíkově ulici bez zón (Blanka Skakunová 15.09.2023 8:36) – Doprava
  Sdílet
  V posledních dnech dostávají auta parkující v horní části ul. Čumpelíkova směrem k Žernosecké za stěrače pokuty. Proč se tam nesmí parkovat? Zóny tam nejsou. Děkuji za odpověď. S pozdravem B. Skakunová
  • Odpověď: (19.09.2023 13:09)
   Vážená paní Skakunová,

   dopravu v klidu a neoprávněné stání motorových vozidel v ulici Čumpelíkova řeší naši strážníci na základě četných stížností, především pro stání vozidel v rozporu se zákonem. Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy (§ 25, odst. 3, zákona č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích).
   Dále zde stojící vozidla porušují vodorovné dopravní značení V12c, žlutá čára souvislá u okraje vozovky, která vyznačuje úsek, kde je zakázáno zastavení a stání.
   Bylo zde provedeno místní šetření a měřena šíře vozovky mezi stojícími vozidly a okrajem komunikace. Následkem stojících vozidel vznikají situace, které ohrožují plynulost a bezpečnost silničního provozu, především průjezdnost křižovatky ulice Žernosecká a Čumpelíkova. Požadavek na kontrolu ulice Čumpelíkova byl zadán dne 3.4.2023 do denních úkolů pro výkon služby okrskových strážníků i autohlídek. Hlídky strážníků OŘ MP Praha 8 provádějí kontroly této lokality v rámci běžného výkonu služby s ohledem na provozní a personální možnosti.  Vzhledem k tomu, že se již delší dobu přestupkové jednání oznamuje taktéž elektronicky příslušnému správnímu orgánu, nejsou za stěrači vozidel vidět tzv. parkovací lístky, tudíž občané mohou nabýt dojmu, že strážníci MP situaci na místě neřeší.
   V každém případě kdykoliv budete svědkem protiprávního jednání, lze nám toto oznámit prostřednictvím L156 (Centrální operační středisko pro celou Prahu), odkud je věc předána na příslušné Obvodní ředitelství, nebo zavolat přímo na operační středisko OŘ MP Praha 8, tel: 222 025 556-7. Naše hlídky se na místo dostaví vždy během několika minut a oznámení budou řešit dle zákona a svých pravomocí a zejména je budou řešit v reálném čase, kdy k přestupkovému jednání fakticky dochází. Také lze oznámit protiprávní jednání Policii ČR na L158.

   S pozdravem

   Pavel Novák
   odborný referent kontroly
   Městská policie Hl. m. Prahy
   Obvodní ředitelství MP Praha 8
 • Otázka: Nové ZPS (Petr 11.09.2023 10:43) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli se plánujou zřídit zóny placeného stání v ulicích U Mlýnského kanálu, Breitfeldova, Boudníkova nebo Menclova. Děkuji.
  • Odpověď: (11.09.2023 15:32)
   Vážený pane Petře, 

   na Vámi uvedených komunikacích nelze zřídit zóny placeného stání, protože se nejedná o místní komunikace, ale o komunikace účelové. 
   Pokud budou v budoucnu tyto komunikace zařazeny do sítě místních komunikací ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy, bude možné zřídit zde zóny placeného stání. Do té doby to není možné. 

   S pozdravem 

   pověřený vedením odboru dopravy (OD)
 • Otázka: Oprava ulice U Pekařky (M. Šlechta 07.09.2023 18:44) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den,
  Chtěl bych se znovu zeptat zda a na kdy je naplánována oprava ulice U Pekařky, která je dlouhodobě v žalostném stavu. Posledně jsem se přes příslib odpovědi nedočkal a na stránkách TSK nic nenašel. S pozdravem, M. Šlechta
  • Odpověď: (08.09.2023 12:40)
   Vážený pane Šlechto, 

   Váš dotaz předáváme správci komunikace, kterým je Technická správa komunikací hl. m. Prahy. 

   S pozdravem 

   pověřený vedením odboru dopravy (OD)
 • Otázka: Rekonstrukce Ďáblické (Michal Vašíček 20.08.2023 14:57) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den,
  jak to prosím vypadá s rekonstrukcí vozovky v Ďáblické ulici mezi křižkovatkami s Žernoseckou a Střelničnou? Vozovka je v dezolátním stavu, řidiči (včetně autobusů) jezdí přes oba jízdní pruhy, aby se vyhnuly výmolům. V médiích jsem našel vyjádření, že má TSK zpracovaný projekt a je v plánu rekonstrukci provést v tomto roce, ale je konec prázdnin a zatím se nic neděje.

  Díky
  • Odpověď: (04.09.2023 15:16)
   Dobrý den, 

   Investiční akce „Ďáblická ‚rekonstrukce komunikace, č. akce 1000029“   byla v období přípravy a zpracování PD rozdělena na 2 samostatné etapy.  Etapa č. 1 v úseku ulic Střelničná – Hřenská a Etapa č. 2 v úseku ulic U Parkánu – K Lomu. 
   Obě etapy mají k dnešnímu dni zpracovanou kompletní projektovou dokumentaci (DSP, DVZ) a vydaná pravomocná územní rozhodnutí a stavební povolení. 
   Etapa č. 1 (Střelničná – Hřenská) byla mj. i z důvodů koordinace plánovaných akcí investorů PVS a.s. (rekonstrukce vodovodu a kanalizace) a PPDi (rekonstrukce plynovodu) v roce 2023 naplánována na rok 2024.
   Bohužel v průběhu výběrového řízení na zhotovitele došlo k odvolání jednoho z uchazečů, tudíž byla soutěž zrušena.
   Po novém výběru bude stavba zahájena, nelze však garantovat, že ještě v letošním roce.“

   S pozdravem

   Ilja Döllinger
   Technik realizace staveb
   Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
 • Otázka: nefunkční semafory (Lukáš Trmal 30.08.2023 19:29) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den, poslední dobou pravidelně nefungují semafory na velice frekventované silnici, která vede ulicí Horňátecká (semafory v blízkosti zastávek Mirovická a Sídliště Kobylisy). I dospělí si tu teď musí dávat při přecházení přechodu velice pozor před rozjetými auty. Prosím tedy o odpověď, kdy již budou semafory plně funkční, aby i děti mohly zde bezpečně přecházet přes křižovatky.

  S pozdravem L. Trmal
  • Odpověď: (31.08.2023 11:56)
   Vážený pane Trmale, 

   světelná signalizační zařízení nejsou ve správě městské části, ale společnosti Technologie hl. m. Prahy, kam Váš podnět přeposíláme. 
   Společnost Technologie hl. m. Prahy můžete kontaktovat přímo, kontakty jsou uvedeny na jejich webových stránkách: https://www.thmp.cz.

   S pozdravem 

   pověřený vedením odboru dopravy (OD)
 • Otázka: Odhlášení neexistujícího vozidla bez dokladů (Barbora Fišerová 30.08.2023 14:42) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den, potřebovala bych odhlásit již neexistující vozidla, ke kterým nemám potřebné doklady (Informace k vozidlům z registru mám). Jakým způsobem mohu toto udělat? Je možné to udělat na úřadu městské části? Kam se mám případně objednat? Děkuji za odpověď
  • Odpověď: (31.08.2023 11:53)
   Vážená paní Fišerová, 

   registr vozidel a registr řidičů není agendou Úřadu MČ Praha 8, ale Magistrátu hl. m. Prahy (https://www.praha.eu, záložka „Pro řidiče“). 

   S pozdravem

   pověřený vedením odboru dopravy (OD)
 • Otázka: Parkování na ulici Světova (Milan Kadlec 25.08.2023 14:30) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den,

  Nedávno jsem si všiml, že jste posunuli modré pruhy v ulici Světova, takže auta zaberou ještě více chodníku než dříve, což je špatný doplněk, když vezmeme v úvahu, že na opačné straně už bylo obtížné manévrovat s vozíkem nebo kočárkem kvůli autům zaparkovaným na chodníku.

  Vzhledem k tomu, že tato ulice je slepou uličkou pro auta, ale ne pro chodce, už se docela divím, že chodcům implicitně říkáte, že tato ulice není pro ně, ale přesto bych se chtěl zeptat, zda se jedná o dočasnou strategii, popř. máte jinak plány na zlepšení pěší dostupnosti v této oblasti?

  S pozdravem,
  M. Kadlec

  • Odpověď: (28.08.2023 14:21)

   Vážený pane Kadleci, 

   stání na chodníku v ulici Světova je již povoleno od roku 2016. Nyní došlo pouze k menší úpravě u podélného stání, kdy bylo povoleno podélné stání na chodníku (před úpravou částečné stání na chodníku).
   Došlo k úpravě asi o 15 cm s přihlédnutím k pokojnému stávajícímu stavu, kdy vozidla již na chodníku celým objemem stála již před touto úpravou. Toto je zdokumentováno.
   Naopak úprava řešila zachování průchodu pro chodce na chodníku na druhé straně a to v šíři 2m, který byl značně omezen  parkujícími vozidly přesahující ve značné míře vyznačený způsob stání. 
   Úprava tedy měla celkově zlepšit jak parkování, tak i pohyb chodců.
   Šíře pásu pro chodce je v souladu s ČSN 736110, kap. 10.1.2.2
   Je zde zřízen obousměrný jednopruh s výhybnou (u č.p. 473/12).
   V rámci průběžného prověřování stavu v ulici Světova, po provedené úpravě stání vozidel, jsme dospěli k tomuto: 
   Na jižní straně je řádné stání vozidel dodržováno, na severní straně bohužel dodržováno stále není.
   Z našeho pohledu případné uvedení dopravního značení do původního stavu nic neřeší, jelikož hlavním důvodem úpravy bylo zlepšení průchodu pro pěší na severním chodníku.
   Z tohoto důvodu jednáme dále s projektantem o návrhu úpravy, která by mohla toto zlepšit. 
   Chceme dojít k řešení, které bude přijatelné a co nejmíň omezující jak pro řidiče, tak pro chodce.

   S pozdravem 

   pověřený vedením odboru dopravy (OD)
 • Otázka: Zrcadlo na krizovatku (Jiřina Podaná 22.08.2023 10:17) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den, jen bych chtěla upozornit na neprehledbost krizivatky v ulicich Květnová a Hrenska Praha 8 Dáblice. Diky postavenému sloupu el vedeni není z ulice květnová vidět do ulice hřenská. Je možná instalace např zrcadla? Musí se s autem opravdu hodně vjet do křižovatky. Děkuji s pozdravem Jiřina Podaná
  • Odpověď: (24.08.2023 10:38)
   Vážená paní Podaná,

   Váš podnět bude projednán s dotčeným orgánem Policií ČR.
   Děkuji za podnět.

   S pozdravem

   oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Parkování v ulici Vratislavská a u Odry (Z. Matějka 19.08.2023 16:07) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den,
  situace s parkováním v ulici Vratislavská a dále za obchodním domem Odra je hrozná. Parkoviště je neustále přeplněné. Někteří parkují před již zaparkovaná auta a z parkovacího místa se nedá vyjet. Další méně ohleduplní řidiči parkují na ploše, která by se dala využít jako 2 parkovací místa, ale tím, že zaparkují na šikmo, tak se tam nikdo jiný autem nevejde. Napadá mě, nelze parkovací místa označit/vymezit čarami? Myslím, že by to mohlo vytvořit pár míst k parkování navíc.
  Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (24.08.2023 10:36)
   Vážený pane Matějko,

   V roce 2021 jsme si nechali udělat studii, která na Bohnicích prověřovala právě možnost navýšení (legalizace vyššího počtu stání oproti běžnému stávajícímu pokojnému stavu) parkování pomocí vyznačení jednotlivých park. stání.
   Ale k realizaci jich bylo doporučeno pouze několik: např. parkoviště u Zhořelecké, parkoviště u Polikliniky Mazurská (to veřejné), část ulice Toruňská.
   A to z důvodu, že normové provedení většinou vede ke snížení počtu stání nebo to nemá žádný přínos. A je lepší ponechat stávající pokojný stav.
   Vyznačení jednotlivých míst se provádí spíš při rekonstrukcích parkovacích ploch, kde ten efekt navýšení je dán tou stavební úpravou. Např. nyní ulice Hanouškova.
   Z těchto důvodů se v ulici Vratislavská a okolí s vyznačení jednotlivých parkovacích stání nepočítá.
   Děkuji za podnět.

   S pozdravem

   oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Provozní doba ZPS (Michal Vašíček 20.08.2023 15:17) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den,
  uvažuje se o úpravě provozní doby ZPS na sídlišti Ďáblice? Největší poptávka po parkování je zde přes noc, ale provozní doba ZPS je 8-20 hod., kdy je většina parkovacích míst prázdná. ZPS tak žádným způsobem nepodporují parkování rezidentů, naopak zbytečně zpoplatňují parkování návštěv v době, kdy po parkování není žádná poptávka.

  Díky
  • Odpověď: (23.08.2023 11:12)
   Vážený pane Vašíčku, 

   změna provozní doby zón placeného stání se v současnosti neplánuje. 

   S pozdravem 

   pověřený vedením odboru dopravy (OD)