Zeptejte se

Zasláním příspěvku souhlasíte s podmínkami uveřejňování.

Vážení občané, máte-li dotaz týkající se chodu městské části Praha 8 nebo Úřadu městské části Praha 8, napište nám. Vaše dotazy budou zodpovězeny příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 8. Zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Zodpovídány nebudou příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, komerčního charakteru, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy.

Dotazy jsou spolu s odpověďmi zveřejňovány na této stránce. Zveřejňovány jsou pouze příspěvky, které neporušují zmíněná pravidla.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, případně týká-li se širšího a komplexnějšího tématu, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu nebo osobně po sjednání schůzky.

Zasláním příspěvku poskytujete právo k jeho používání či reprodukování.

 

Téma Řadit podle data
Vyhledávání:

Vložit otázku do tohoto tématu

*
*
 
*
Odečtěte od sebe čísla osm a sedm
 
 

Zodpovězené dotazy pro toto téma


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Oprava kanalizace na Žertvách (Filip Votruba 06.01.2020 12:23) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den. Již od loňského léta téměř každý den probíhají opravy kanalizace přímo v křižovatce Na Žertvách x Pod Kotlaskou. Práce probíhají tak, že jsou vždy dvě dodávky firmy "Herčík a Kříž - bezvýkopové opravy kanalizace" za sebou stojící přímo v křižovatce, čímž naprosto znemožňují výhled do křižovatky a každý výjezd z ulice Pod Kotlaskou je tak ruská ruleta (viz foto). Není tam žádné provizorní dopravní značení, nikdo, kdo by upravoval provoz a opravdu to trvá už tak půl roku. Kdo povolil takto dlouhý a takto blbě umístěný zábor bez jakékoli úpravy DZ? I pitomý zrcadlo by moc pomohlo, ale není tu nic. A vůbec, nebylo by jednodušší, rychlejší a tak i levnější tu kanalizaci teda vykopat?
  • Odpověď: (20.01.2020 16:17)
   Vážený pane Votrubo,

   na komunikaci Na Žertvách probíhá od 1. 10. 2019 havárie PVK (nejedná se o plánovaný zábor, který by povoloval odbor dopravy) spočívající v robotickém frézování zpevněných nánosů usazených v kanalizačním potrubí. Dle vyjádření PVK vznikly nánosy po jakési stavbě v okolí, viník však nebyl dohledán. Vzhledem k charakteru ucpávky a dalším nepříznivým podmínkám bylo nutné u revizní šachty v křižovatce s ulicí Pod Kotlaskou pracovat déle, než se předpokládalo. Práce v této křižovatce již skončily. Momentálně už druhý týden probíhá frézování z jiné revizní šachty a práce by měly být každým dnem dokončeny. 

   O vhodnosti zvoleného postupu a způsobu provedení prací a finančních nákladech rozhoduje investor akce a současně vlastník kanalizace PVK, nikoliv MČ Praha 8.

   S pozdravem

   vedoucí oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Zklidnění dopravy v Karlíně (Alena Moravová 05.01.2020 11:54) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den,

  již před delší dobou jsem Vám kvůli intenzitě a rychlosti dopravy v Karlíně psala. Tenkrát jsem se podivovala nad tím, že v této čtvrti není snížena rychlost na 30km/h, na co mi bylo odpovězeno, že na tuto rychlost je snížena. To mě upřímně udivilo, protože rychlost projíždějícíh aut tomu tenkrát neodpovídala a ani nadále neodpovídá.

  Doprava - především v ulicích Křižíkova, Pernerova a Šaldova - je opravdu velmi intenzivní a hluk z aut, které překračují povolenou rychlost, je opravdu dost velký. Tato intenzivní doprava je dalším hřebíčkem do rakve aspoň trochu klidného života v této čtvrti. Chtěla bych tedy znovu požádat, jestli by se nedaly podniknout aspoň nějaké kroky k tomu aby se doprava v těchto ulicích zklidnila. Osobně vidím například tyto možné (a ne tolik nákladné) úpravy, které by s tímto problémem mohly pomoct:

  1. Přidání zpomalovacích prvků do ulic Křižíkova, Šaldova a Pernerova, které by nejen přinesly snížení hluku od přojíždějícíh aut, ale zároveň by pomalejší průjezd odradil řidiče od využívání těchto ulice k tranzitní dopravě.

  2. Zrušení neplaceného parkování v Karlíně přes víkendy, které přináší další dopravu od návštěvníků Prahy, kteří samozřejmě rádi využijí zadarmo parkování v takové blízkosti absolutního centra.

  Ve svých návrzích vycházím z dokumentu "ANALÝZA VLIVU NOVÉ ORGANIZACE DOPRAVY A ZÓNY 30 NA ÚZEMÍ KARLÍNA V PRAZE 8" (https://www.praha8.cz/file/lBm1/Analyza-vlivu-zony-30.pdf), který si nechala vypracovat Praha 8. V tomto dokumentu se velmi jasně píše, že bez dalších zásahů není samotné vyznačení zóny účinné - cituji: "Velmi častým jevem je zde zejména nedodržování předepsané rychlosti 30km/h a v souvislosti s tím také neochota zpomalovat před křižovatkami (zejména v případě Pernerovy ulice) a respektovat přednost zprava. Běžným jevem jsou naměřené rychlosti nad 50km/h."


  Předem děkuji za odpověď a doufám ve vyřešení tohoto problému.

  S pozdravem,
  Alena Moravová
  • Odpověď: (16.01.2020 15:09)
   Vážená paní Moravová,

   O realizaci zpomalovacích prvků jako jsou zpomalovací prahy nebo podobné dopravní zařízení, se v oblasti Karlína neuvažuje. Tento druh dopravního zařízení umístěné v bytové zástavbě určitě nepřináší snížení hluku a dalších negativních vlivů. Z tohoto důvodu bylo již v minulosti od tohoto řešení upuštěno.
   O změně časové platnosti ZPS se neuvažuje. Je nutné zajistit na území Karlína také kvalitní dopravní obslužnost. Stávající stav je považován za vyhovující a funkční.

   Na nedodržování stanovené nejvyšší dovolené rychlosti byla PČR několikrát upozorněna a další případné kroky jsou v její kompetenci.
   V ulicích Karlína (kromě ulice Sokolovská) existovala přednost vozidel přijíždějících zprava již před rokem 2012, kdy došlo k realizaci zmíněné zóny s dopravním omezením 30km/h včetně dalších úprav DZ spojených s provozem cyklistů. Tudíž, zde pro řidiče nevznikl žádný nový dopravní režim z tohoto pohledu.
   Bohužel nedodržování nejvyšší dovolené rychlosti a dalších pravidel silničního provozu je problém celorepublikový, nejen např. v oblasti Karlína. Nelze toto řešit neustálým navyšováním dopravního značení a dopravního zařízení. V tomto směru jasně hovoří platný zákon o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb., §78.
   Je zde nutná činnost orgánu, který má dozor nad dodržováním výše uvedeného zákona na starosti, a to je PČR resp. v některých případech MP hl. m. Prahy.

   Děkuji za pochopení. 

   S pozdravem

   oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
   e-mail: marek.cerny@praha8.cz


   Dobrý den, paní Moravová,
   nejpozději při revitalizaci okolí Negrelliho viaduktu, navazující na probíhající opravu mostu, dojde ke zjednosměrnění konce ulice Pernerova, které znemožní průjezd z této ulice do ulice Prvního pluku. To by mělo výrazným způsobem snížit tranzitní dopravu touto ulicí. V současné době diskutujeme na úrovni vedení MČ, zda je reálné tuto budoucí úpravu případně urychlit.
   S pozdravem

   předseda komise pro dopravu Rady MČ Praha 8
 • Otázka: Křižovatka Klapkova x Pod Sídlištěm (Jana 12.01.2020 13:48) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat, zda by bylo možné doplnit semafor o výstražné oranžové světlo s blikajícím symbolem chodce do Křižovatky ulic Klapkova x Pod Sídlištěm. Zelená na přechodu koliduje se zelenou pro vozidla odbočující z ulice Pod Sídlištěm do Klapkové (zejména autobusy mířící na točnu). Řidiči si neuvědomují, že v tom samém čase mají chodci zelenou a řeší to troubením/gestikulací na chodce.
  Myslím, že přidáním tohto výstražného světla by se zvýšila bezpečnost chodců.

  Děkuji!
  Jana
 • Otázka: parkování mimo zóny (Šárka Nováková 09.01.2020 9:13) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den, v ulici S.K.Neumanna řidiči neparkují v zóně k tomu určené, ale na protějším chodníku a to už ne jen auta, ale i dodávky. Místa vyznačená k parkování jsou prázdná. Jedná se o úsek lichých čísel domů č. 25-17... Prosím o častější kontroly. Velmi děkuji.
  • Odpověď: (13.01.2020 16:07)
   Vážená paní Nováková,

   Vámi popsaná situace nespadá pod kontrolu oprávněnosti parkování v zónách placeného stání, ale je v kompetenci Městské policie, na kterou se můžete kdykoli obrátit: Městská policie Praha 8 - operační středisko: 222 02 5556; 222 02 5557, případně linka na 156. 

   S pozdravem 

   pověřený vedením oddělení zón placeného státní
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Katovická - parkovací stání a stav vozovky (Petr Špernoga 07.01.2020 13:48) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den,
  bydlím v ulici Katovická v Praze 8 a chtěl bych se zeptat jak vypadají plány na rekonstrukci vozovky, která už nepřipomíná ani polní cestu, ve které by si člověk nevyvrknul kotník nebo nezlomil nohu. Dále bych se chtěl zeptat jak pokračuje plán rozšíření parkovacích míst, které byly myslím městkou radou plánovány? Kapacita parkovacích stání je nedostatečná a tak Městská Policie má tady žně za špatně zaparkovaná automobily. Bylo by možné vyřídit vyjímku na parkování aby bylo možné bez rizika pokuty od Městské Policie? Předem děkuji za odpověď.
  S pozdravem
  Ing. Petr Špernoga
  • Odpověď: (13.01.2020 16:04)
   Vážený pane Špernogo,

   část Vašeho dotazu týkajícího se rekonstrukce vozovky Katovická jsme předali správci komunikace, jímž je Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK), která zodpovídá za schůdnost a sjízdnost komunikací. Dle vyjádření TSK je rekonstrukce ul. Katovická zařazena v zásobníku akcí investičního oddělení TSK. K realizaci těchto akcí dochází na základě přidělených finančních prostředků, které určuje náměstek primátora pro dopravu. K dnešnímu dni však přesný termín realizace není znám. 

   Co se týče plánu rozšíření parkovacích stání, projektová dokumentace Katovická byla předána odboru územního řízení a výstavby, oddělení dopravních staveb ÚMČ Praha 8, k dílčímu vyjádření se. MČ Praha 8 dále připravuje projekty, které zvýší počet parkovacích stání v ul. Štětínská, Vratislavská, Poznaňská, Hanouškova, Eledrova, Řešovská, Famfulíkova a Střekovská. 

   Váš dotaz týkající se výjimky není zcela srozumitelný. Obecně ale pravidla pro účastníky silničního provozu platí pro všechny stejná, výjimku např. pro stání na zeleni nebo špatné parkování udělit nelze.

   S pozdravem

   vedoucí oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Parkování na chodníku - Karlin (Alena Stastna 07.01.2020 14:04) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den, ráda bych se zeptala za jakých podmínek mohu legálně bez pokutování strážníky městské policie parkovat na chodnících v ulici Vitkova prosím?
  Pokud tak mohou parkovat firemní či návštěvní vozidla bez označení, a to i v případě, že je dostatek parkovacího místa, ráda bych věděla : Proč?! Stalo se zde běžnou praxí za 3 uplynulé měsíce pro firmy parkovat na chodníku, a strážníci jej i přes upozornění neřeší!!!! Děkuji a jsem s pozdravem
  • Odpověď: (08.01.2020 16:09)
   Vážená paní Šťastná,

   parkování na chodníku není možné. Řešení těchto přestupků je plně v kompetenci Městské policie, které Váš dotaz předáváme. 

   S pozdravem 

   pověřený vedením oddělení zón placeného státní
   odbor dopravy (OD)
   e-mail: michal.komenda@praha8.cz

   Vyjádření městské policie:

   Dobrý den,
   Ve znění § 53, odst. 2, Zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích je stanoveno že „Jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto zákoně ustanoveno jinak“. V souvislosti s dotazem paní tazatelky to tedy jasně znamená, že řidiči motorových vozidel, jako jiní účastníci provozu, na chodníku vozidla parkovat nesmí. Parkovat na chodníku lze všeobecně pouze v případě, že je zde parkování pro motorová vozidla povoleno příslušnou dopravní značkou. Tato pravidla provozu by měla být jasná každému držiteli řidičského oprávnění, tedy i paní řidičce a autorce níže uvedeného dotazu a není třeba se na ně dotazovat u policie. Je to jedna z nejzákladnějších znalostí každého řidiče. Co se týká ulice Vítkova v Karlíně, tak naši strážníci zde při běžné denní hlídkové činnosti zcela běžně neoprávněné stání motorových vozidel na chodnících a i jiné přestupkové jednání řeší, za poslední 3 měsíce evidujeme v této ulici několik desítek přestupkových jednání (cca 40). Je jasné, že strážníci ale nemohou být jen v této ulici neustále po celý den přítomni a řešit tak všechny řidiče, kteří zde v této ulici někde špatně během celého dne v rozporu se zákonem zaparkují auto. Strážníci během svojí hlídkové činnosti řeší přestupky nejen v lokalitě a ulicích Karlína, ale i v jiných ulicích a i v jiných lokalitách řeší i mnoho jiných a dalších úkolů a to mnohdy i v dalších částech celé městské části Prahy 8. A v mnoha případech to jsou úkoly i prioritnější a závažnější. Pokud se paní tazatelka na naše strážníky někdy obrátila např. prostřednictvím tel. linky 156, což může učinit kdykoliv, tak takové oznámení bylo v souladu se zákonem vždy řešeno.

   Josef Skalka
   vrchní komisař
   Odborný referent kontroly
   Městská policie HL. m. Prahy
   Obvodní ředitelství MP Praha 8
   Balabánova 1273
   182 00 Praha 8 – Kobylisy
   Tel.: 222025546
   Mobil: 724571638
   e-mail: skalka@mppraha.cz
 • Otázka: Nebezpečný přechod pro chodce u MŠ/ZŠ (Eva Kyselová 26.12.2019 10:43) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zdali se plánuje nějaké řešení nebezpečného přechodu pro chodce v ulici Hnězděnská (u domů č. 22-26), který se nachází přímo u MŠ Lešenská a SOŠ Sociální a chodí přes něj i velké množství dětí do blízké ZŠ Glowackého. V současné době, přímo u přechodu ze strany od bytových domů, parkují vozidla a pokud se má chodec rozhlédnout, obzvlášť malé dítě, musí vstoupit přímo do vozovky, kde však poměrně velkou rychlostí jezdí auta, která zároveň nemají šanci za zaparkovanými vozy chodce zahlédnout, tedy pokud už nevstoupil do vozovky.... Změna způsobu parkování podle mého není realistická, na sídlišti nejsou místa, tudíž by ji stejně nikdo nedodržoval.....Neuvažuje se tedy o snížení rychlostí v této ulici a/nebo optimálně o instalaci zpomalovacích prahů, které by řidiče donutili opravdu zpomalit a chodci zároveň dali možnost bezpečně vstoupit na přechod.... Děkuji.
  • Odpověď: (08.01.2020 16:05)
   Vážená paní Kyselová,

   O úpravě rychlosti resp. instalaci zpomalovacích prahů se v ulici Hnězdenská neuvažuje.
   S dotčeným orgánem Policií ČR, odbor služby dopravní policie, budou prověřeny rozhledové poměry v rámci uvedeného přechodu pro chodce.
   Pokud bude shledána nutnost realizace např. vhodného dopravního značení, bude realizováno.

   Děkuji za podnět. 

   S pozdravem

   oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Oprava křižovatky (Marián 27.12.2019 16:22) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda se uvažuje o opravě křižovatky, Čimická-Lodžská u Lidlu. Směr z Lodžské na Čimice, to je hrozný tankodrom. Dále opravy chodníků Bohnice, Čimice. Nechápu, proč se upřednosťuje stále Karlín a Libeň, zde by to byla také potřeba. Děkuji a přeji krásný Nový rok
  • Odpověď: (03.01.2020 10:41)
   Vážený pane Mariáne, 

   níže zasílám odpověď na Váš dotaz, který jsme předali k vyjádření správci komunikace TSK.


   Vyjádření TSK:
   Opravu křižovatky Lodžská – Čimická máme v plánu, neznáme však v tuto chvíli termín realizace. Jedná se o komplikovanou opravu, kdy v rámci realizace bude nezbytné alespoň částečné či plné uzavření křižovatky. Opravy chodníků probíhají dle přidělených finančních prostředků a vyhodnocení jejich stávajícího stavu. Není pravda, že se upřednostňuje pouze Libeň a Karlín, snažíme se, aby byl poměr vyrovnaný. V posledních letech došlo například k opravě chodníků v ul. Mazurská, Zelenohorská, Sosnovecká, Lešenská, Kočova, Katovická a další. Dále byla provedena kompletní rekonstrukce ul. Pod Čimickým hájem, část ul. Sopotská, stále probíhá rozsáhlá rekonstrukce komunikací oblasti Staré Bohnice. V případě přidělení finančních prostředků na opravy chodníků, budeme dále pokračovat v souvislých opravách dalších komunikací.


   S pozdravem

   Ing. Štěpánka Čechová
   vedoucí OS Sever TSK


   S pozdravem

   vedoucí oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Rozšíření parkovzcích zón (Petr Holý 17.12.2019 10:52) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den,
  plánuje se rozšíření zón placeného stání na Praze 8 i na další části - Čimice, Bohnice atd.?
  • Odpověď: (18.12.2019 16:42)
   Vážený pane Holý,

   v současnosti se rozšíření ZPS neplánuje. 

   S pozdravem 

   pověřený vedením oddělení zón placeného státní
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Doplnění značky na dopravních značení kŕiž Ronkova - Na Žertvách - Vacínova (Milan Berta 11.12.2019 13:54) – Doprava
  Sdílet
  Popis závady: Na křižovatce Ronkova, Vacínova a Na žertvách chybí značení struktury křižovatky a hlavní cesty z ulice Ronkova i z ulice Vacínova. Pokud se tam potkají vozidla, vozidlo z Vacínovy čeká, protože má dát přednost (značka Dej přednost v jízdě tam je), ale vozidlo z Ronkovy čeká taktéž, protože to a) dává přednost (značka Dej přednost v jízdě tam je) a b) dává přednost zprava. A tak tam čekají až jeden druhému nepokyne nebo nezabliká...

  Bylo kontaktováno TSK a specialista marketingové komunikace doporučil kontaktovat ÚMČ P8. Odpoveď je přiložená k otázce.

  Děkuji Vám za ochotu zabývat se dotazem, případně nabídnut řešení.
  • Odpověď: (18.12.2019 16:30)
   Vážený pane Berto,

   Váš podnět projednáme s dotčeným orgánem Policií ČR, odbor služby dopravní policie.
   Pokud bude shledána nutnost úpravy DZ, bude provedeno.

   Děkuji za podnět.

   S pozdravem

   oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)


Vytisknout