Mapový portál MČ Praha 8 – životní prostředí

Dětská hřiště a veřejná sportoviště
Dětská hřiště a veřejná sportoviště ve správě MČ Praha 8

Dětská hřiště a veřejná sportoviště MČ Praha 8

Elektroodpad a kovový odpad
Kontejnery na drobný elektroodpad a kovový odpad

Nádoby no kovový odpad a elektroodpad


Podzemní kontejnerová stání
Mapa podzemních kontejnerových stání

Mapa podzemních kontejnerových stání, ilustrativní


Psí louky a psí koše
Mapa psích luk a košů pro pejskaře

Mapa psích luk a psích košů

VOK, BIO VOK, MSD
Mapa kontejnerů na velkoobjemový odpad, bioodpad a mobilních sběrných dvorů na území hl. m. Prahy (odkaz na web MHMP)

Mapa KSNKO
Tříděný odpad
Mapa kontejnerů na tříděný odpad na území hl. m. Prahy (odkaz na web MHMP)


Mapa separovaného odpadu MHMP
* Vpravo nahoře v kolonce „změna aplikace“ lze filtrovat tříděný odpad, velkoobjemové kontejnery a nebezpečný odpad. Na každém stanovišti tříděného odpadu je barevné označení druhu odpadu. Při zakliknutí stanoviště odpadu v mapě se otevře informační panel, kde je uveden druh odpadu, počet a velikost nádob na odpad a četnost svozu odpadu.Mohlo by vás také zajímat