Otevřený dopis starosty Prahy 8 Ondřeje Grose primátorovi Hl.m.Prahy

Vážený pane primátore,


odpovídám na Váš dopis ze dne 2.4.2020.
 
Primárně bych vám rád popsal celou záležitost, jak se udála.
V zápise ze dne 19.3. krizový štáb Hl.m.Prahy  konstatuje v bodě VIII.  toto: „Krizový štáb hl. m. Prahy doporučil městu zakoupení 4 ks speciálního přístroje „Fogátor“ pro operační střediska složek integrovaného záchranného systému a Městskou policii hl. m. Prahy.“ Ten samý den o tom informuje v 16.38 hod. náměstek primátora Petr Hlubuček na svém twitterovém účtě:  „Krizový štáb doporučil dnes hlavnímu městu zakoupit 4 ks fogátorů, tedy zařízení pro tvorbu desinfekční mlhy. Umístěny budou do krizových štábů IZS, abychom o tyto lidi nepřišli.“

Na základě tohoto výstupu pan radní Slobodník v pátek 20.3. večer ve 20.10 hod. požádal firmu Xyloden o ceník zařízení kombinující desinfekci ozónem s fogací studenou párou biocidního roztoku.

V pondělí 23.3. ve 21.58 hod. přišla odpověď s přílohou, ve které byl ceník zařízení a služeb zmíněné firmy. Pan radní Slobodník tento e-mail v úterý 24.3. v 9.53 hod. přeposlal na odbor krizového řízení, který realizoval a realizuje veškeré nákupy techniky v době nouzového stavu.

Podle vyjádření vedoucího OKŘ se telefonicky spojil s panem radním Slobodníkem a sdělil mu, že o nákup těchto zařízení není zájem z důvodu vysoké ceny, respektive ÚMČ již má zakoupeny ozónovače jiného typu za desetinové ceny. Další kontakt s firmou Xyloden již neproběhl. Podle vyjádření krizového řízení ani radní Slobodník jej vícekrát v této věci nijak nekontaktoval.

Současně bych Vás rád informoval, že jsem včera v 15.30 hod. podal trestní oznámení na Policii ČR. Zaručuji, že MČ Praha 8 poskytne orgánům činných v trestním řízení plnou součinnost. Je naším zájmem celou věc jasně vyšetřit.

Co se týče účelové dotace poskytnuté na boj s koronavirovou pandemií, nebyly z ní čerpány ještě žádné prostředky, jelikož ji naše městská část ještě nemá na svých účtech. Tuto dotaci dostane do své gesce pan místostarosta MČ Praha 8 Jiří Vítek, který má ve své gesci krizové řízení, aby byla využita účelně a transparentně. Kontrolu hospodaření vítáme, jelikož tak bude mimo vší pochybnost objasněno, že naše práce v době pandemické krize byla účelná a odpovědná.

Rád bych však znovu připomenul, že MČ Praha 8 nevstoupila s firmou Xyloden do žádných obchodních vztahů ze svého rozhodnutí, jelikož ceny byly posouzeny jako příliš vysoké. Zařízení od stejné firmy bylo však pořízeno například Technickou správou komunikací a to za ceny totožné, jaké byly v ceníku, který obdržela naše městská část. Pokud byly ceny, za které nakupovala organizace řízená Hl.m.Prahou, poctivé, kde je prostor pro 30% „provize“, o kterých se zmiňují oba aktéři nahrávky v reportáži Seznam zprávy?

Co k celé věci uvádí pan radní Slobodník: „Pana Pavola znám z pracovních důvodů. V minulém volebním období měla v gesci informatiku ČSSD. V této době byla zakoupena značná část technologie firmy Huawei  pro potřeby ÚMČ Praha 8. Jedná se o zakázky ve výši mnoha desítek milionů korun. Pan Pavol je zástupcem firmy Huawei pro veřejnou správu, proto jsem s ním jako radní pro informatiku musel komunikovat. Po nástupu do funkce jsem zrušil veřejnou zakázku za 35 milionů, které bylo pro MČ Praha 8 nákladná a zbytečná.V současné krizové situaci jsem oslovil všechny své pracovní kontakty s prosbou o pomoc zajištění ochranných prostředků využitelných v boji proti koronaviru. Jedním z lidí, kteří nám nabídli pomoc byl i pan Pavol, který nám poskytnul zdarma 100 kusů roušek. Posléze se ozval i s kontaktem na firmu Xyloden, která obchoduje s ozónovači. Firmě jsem se ozval na základě výstupu z Krizového štábu Hl.m. Prahy ze dne 19.3. Nešlo však o objednávku, ale pouhý dotaz na ceník jejich zařízení. Ten jsem po jeho obdržení přeposlal na odbor krizového řízení, který vyhodnotil ceny jako příliš vysoké. Dál jsem se o celou záležitost nezajímal. Celá schůzka popisovaná v reportáži Seznam zprávy je jednoznačně sóloakcí pan Pavola, se kterou nemám nic společného. To nakonec přiznává v reportáži i pan Pavol.“

Dále si dovolím zaslat ještě několik informací k firmě Xyloden, které jsem dohledal ve veřejných zdrojích.
Xyloden s.r.o. https://rejstrik-firem.kurzy.cz/08744467/xyloden-sro/. Jednatelem je Ing. Šárka Zmátlíková, jako společník je zapsána DESPIERTO, s.r.o.  které má dva jednatele. Jedním je již zmíněná Ing. Šárka Zmátlíková a druhou osoba Ing. Petr Zmátlík, na začátku roku 2019 nominant Pirátské strany do společnosti Pražská plynárenská (https://www.novinky.cz/domaci/clanek/pirati-vybiraji-cleny-dozorcich-rad-mestskych-firem-potykaji-se-s-proverovanim-40267688).

Dne 24.3. za stejných cenových podmínek dodaných na MČ Praha 8 je však podepsána objednávka mezi Technickou správou komunikací (tedy organizací řízenou Magistrátem hl.m.Prahy) a firmou Xyloden na částku 711.000 korun. (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12043124).

V předchozích dnech za stejných cenových podmínek podepsaly smlouvy s firmou Xyloden ještě Nemocnice na Františku (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12068656 ) a SŽDC, státní organizace (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12025648) a (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12000676).

Je nutno znovu připomenout, že MČ Praha 8 vyhodnotila nabídku jako příliš drahou a dále se jí  ze svého rozhodnutí nezabývala, přesto pan Kroupa postavil celou konstrukci na nahraném rozhovoru dvou osob, které nemohou do rozhodování naší městské části nijak zasahovat. MČ Praha 8 neučinila jediný další krok k uzavření jakékoliv smlouvy s firmou Xyloden.
 
S pozdravem
 
Ondřej Gros, starosta MČ Praha 8


Příloha:
Otevřený dopis starosty Prahy 8 Ondřeje Grose primátorovi Hl.m.Prahy.pdfDostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
 


Mohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 03.04.2020
Vytisknout