Úřad Prahy 8 vzdělává své pracovníky v oblasti udržitelného rozvoje

Seminář v oblasti udržitelného rozvojeMěstská část Praha 8 uspořádala 31. května pod patronací místostarosty Petra Vilguse seminář pro pracovníky úřadu s názvem „Udržitelná spotřeba na úřadech“. Seminář vedla Renata Placková z organizace Síť ekologických poraden STEP ve spolupráci s Ekumenickou akademií v zastoupení jejího ředitele Jiřího Silného a koordinátorky Lenky Černínové. 

„Rada MČ Praha 8 schválila Deklaraci podpory fairtrade s cílem obohatit řady tzv. Fairtradových měst“, říká Petr Vilgus a pokračuje: „Z tohoto důvodu podporujeme udržitelný rozvoj a spravedlivé obchodování v zemích globálního jihu pod značkou fairtrade.“ 

Zaměstnanci úřadu, kteří mimo jiné zajišťují nákup potravin a občerstvení, měli možnost seznámit se s principy odpovědného nákupu. Na semináři se především dozvěděli, jak a podle čeho vybírat důvěryhodné „ekoznačky“ nejenom v oblasti potravin a jak zadávat odpovědné veřejné zakázky. Renata Placková k tomu dodává: „Do veřejných zakázek je možno zařazovat ekologická a sociální kritéria. V rámci technických kvalifikačních předpokladů lze požadovat, aby dodavatel měl certifikován systém řízení jakosti a ochrany životního prostředí.“

Městská část Praha 8 ustanoví v červnu tohoto roku tzv. řídící skupinu, která bude složena ze zástupců neziskového, soukromého a veřejného sektoru. Společně sestaví Akční plán aktivit v oblasti podpory a propagace fairtrade pro rok 2016. Pro získání titulu Fairtradová městská část Praha 8 je nutno splnit povinná kritéria. Z tohoto důvodu je v současné době sestavován seznam maloobchodních míst a stravovacích zařízení na území Prahy 8, kde jsou výrobky fairtrade dostupné. Seznam bude po dokončení přístupný na webových stránkách městské části.

Ekumenická akademie také připravuje ve spolupráci s městskou částí Praha 8 velkou podzimní Národní konferenci fairtrade, na které by mělo dojít k předání titulu První fairtradová městská část, jež by měla získat právě Praha 8.

Související odkazy:
Prezentace Renaty Plackové (PDF, 1,1 MB)


Seminář v oblasti udržitelného rozvoje Seminář v oblasti udržitelného rozvoje
Zveřejněno: 01.06.2016 – Anna Patočková
Vytisknout