Vedení MČ Praha 8 podniklo významný krok k ochraně sídlišť Ďáblice a Střížkov před výstavbou

MČ Praha 8 podnikla další kroky k ochraně svých sídlišť před nepřiměřenou výstavbou. Vedení se rozhodlo použít právní institut územního opatření o stavební uzávěře podle stavebního zákona, které vydává Rada hlavního města Prahy, a to ve vztahu k sídlišti Ďáblice i sídlišti Střížkov.

Tématu zahušťování sídlišť se vedení Prahy 8 aktivně věnuje již dlouhodobě. V současné době probíhá proces přípravy a schvalování nového územního plánu hlavního města Prahy – tzv. Metropolitního plánu. „Obecně se dá říct, že Metropolitní plán opouští současné plánování na základě funkčního využití ploch a navrací se k dřívějšímu způsobu územního plánování, kdy základními principy byly vymezování veřejných prostranství, struktury a kompozice zástavby či stanovení výškové regulace,” říká starosta Prahy 8 Roman Petrus, který má v gesci územní rozvoj.

Z pohledu vybraných pozemků v sídlištích Ďáblice a Střížkov Metropolitní plán nově neumožňuje výstavbu výškových bytových domů, a to nad určité podlaží. Na některých pozemcích v těchto sídlištích pak dokonce nepřipouští vůbec žádnou stavební činnost. Využití pozemků v těchto sídlištích je tedy dle návrhu nového Metropolitního plánu jiné, než jak je tomu v současné době.

„Přestože se o konečné podobě Metropolitního plánu stále jedná, k aktivním krokům k zamezení plánované výstavby musí vedení městské části Prahy 8 přistoupit již nyní. Pokud by totiž v sídlištích Ďáblice a Střížkov započala stavební činnost směřující k výstavbě výškových bytových domů před platností Metropolitního plánu, bude logicky budoucí využití těchto pozemků podle Metropolitního plánu znemožněno, jím předvídaná regulace se tak stane reálně neuskutečnitelnou a principy a cíle sledované Metropolitním plánem nebudou nikdy naplněny,” varuje Vít Céza, předseda komise pro životní prostředí Prahy 8.

Proto se městská část Praha 8 rozhodla použít právní institut územního opatření o stavební uzávěře podle stavebního zákona, které vydává Rada hlavního města Prahy. Ten je určený k tomu, aby takovým následkům zabránil.

Z výše uvedených důvodů si vedení MČ Praha 8 nechalo u spolupracující advokátní kanceláře zpracovat kvalifikovaný podklad, který by měl právě vydání stavební uzávěry pro sídliště Ďáblice a Střížkov iniciovat. Praha 8 v podnětu navrhuje, aby stavební činnost vedoucí zejména k výstavbě výškových bytových domů byla na těchto sídlištích zakázána anebo omezena, a to až do doby nabytí platnosti Metropolitního plánu. Poté by neměla být s ohledem na podobu Metropolitního plánu realizovatelná vůbec.

Výzva k předložení podnětu příslušným orgánům hlavního města Prahy bude doručeno 3. října 2018 do Rady MČ Praha 8.

Více informací:

Roman Petrus
starosta MČ Praha 8
roman.petrus@praha8.cz
602 170 971

Vít Céza
zastupitel MČ Praha 8
vit.ceza@praha8.cz
777 501 755Mohlo by vás také zajímat Zveřejněno: 21.09.2018
Vytisknout