Ankety a průzkumy

Součástí procesu místní Agendy 21 je zjišťování míry spokojenosti se životem občanů a různých cílových skupin v MČ Praha 8. Z tohoto důvodu se vás ptáme pomocí řízených rozhovorů v terénu nebo pomocí anket umístěných na webových stránkách MČ Praha 8. Výsledné zprávy jsou uveřejněny v příloze a jsou podkladem pro zkvalitnění městské části. Podněty vyžadující dlouhodobé řešení jsou podkladem při tvorbě Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 8.

Přílohy:
  1. Sociologický průzkum mezi občany MČ Praha 8 uskutečněn na podzim 2015 (PDF, 3 MB)
  2. Sociologický průzkum mezi podnikateli a lékaři MČ Praha 8 uskutečněn na podzim 2015 (PDF, 1,5 MB)
  3. Jaká témata má Praha 8 co nejrychleji řešit? (PDF, 2,8 MB) – anketa uskutečněna v období 31.05.–15.07.2016
  4. Desatero problémů Prahy 8 (PDF, 1,4 MB) – průzkum uskutečněn v období 07.–10.06.2016
  5. Sociologický průzkum – Desatero problémů Prahy 8 (PDF, 1,19 MB) – průzkum uskutečněn v období 24.04.–08.05.2017
  6. Anketa z Veřejného fóra 2017 (odkaz na https://vote.d21.me) – realizována od 21. dubna do 31. května 2017 
  7. Anketa z Fóra mladých 2017 (PDF, 302 kB) – realizována v květnu a červnu 2017 
  8. Spokojenost občanů s místním společenstvím a mobilita a místní přeprava obyvatel MČ Prahy 8 (PDF, 1,3 MB) – výsledky dotazníkového šetření  realizovaného v květnu a červnu 2017
  9. Ekologická stopa MČ Praha 8 (rok 2017) ( PDF, 7,4 MB)
  10. Uhlíková stopa MČ Praha 8 (rok 2017) (PDF, 10,8 MB)
Zveřejněno: 17.08.2016   |   Aktualizováno: 09.03.2018
Vytisknout