Moje Osmička – participativní rozpočet

V rámci procesu místní Agendy 21 zapojuje MČ Praha 8 občany do tzv. participativního rozpočtu. Jedná se o zapojení občanů do rozhodovacího procesu při rozdělení části rozpočtu na realizaci projektů, které občané navrhli a které ve veřejném hlasování získaly největší počet hlasů. Z rozpočtu je pro realizaci vítězných projektů ročně vyčleněna částka 10 mil. Kč. Participativní rozpočet MOJE OSMIČKA – detailní informace na odkazu urad.online/praha8/2018/mojeosmicka.
V případě dotazů využijte e-mailovou adresu mojeosmicka@praha8.cz


Rok 2017

Občané podali do konce června 2017 celkem 36 projektů, z nich se 29 dostalo do závěrečného hlasování v listopadu 2017. Uspělo 20 projektů, které byly v roce 2018 přiděleny k realizaci na příslušné odbory ÚMČ Praha 8.


Rok 2018


Občané podali do 9. července 2018 celkem 35 projektů, do konce srpna probíhá kontrola a předběžné vyjádření příslušných odborů ÚMČ Praha 8 v souladu s Pravidly pro participativní rozpočet schválenými Radou MČ Praha 8. V září představují své projekty samotní navrhovatelé příslušným odborům ÚMČ Praha 8, v říjnu veřejnosti a v listopadu se uskuteční veřejné hlasování. Realizace vítězných projektů od roku 2019.



Moje Osmička, logo, participativní rozpočet
Zveřejněno: 05.05.2017   |   Aktualizováno: 24.10.2018
Vytisknout