Praha 8 podpoří návrhy občanů deseti miliony

Až do konce května mohou občané podávat náměty pro zkvalitnění veřejného prostoru v Praze 8. Veřejné představení pravidel se uskuteční dne 26. dubna 2017 od 17 hodin v Grabově vile, Na Košince 1. Návrhy jsou určené k realizaci projektů v rámci tzv. participativního rozpočtu, který představil v loňském roce místostarosta Matěj Fichtner (ANO), který se zasadil o rozdělení více než milionu korun na projekty, které si zvolili sami občané.

„Bude zajímavé sledovat, jaké projekty budou občané volit v tomto roce. Výsledky hlasování z minulého roku ukazovaly největší zájem o školství a sport. Participativní rozpočet je pro nás skvělá forma zpětné vazby od občanů. Pokud budeme mít dostatečné množství podnětů, budeme moci snáze určit priority při sestavování příštího rozpočtu,“ uvádí místostarosta Matěj Fichtner (ANO), který má v gesci finanční řízení městské části.

Rada městské části schválila participativní rozpočet na svém zasedání dne 18. května 2016 a vyhradila pro jeho realizaci 10 milionů korun.

Podmínkou návrhů občanů je, že musí mít investiční a lokální charakter, musí se týkat úprav veřejných prostranství a být veřejně prospěšné. Návrh se musí týkat pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy nebo svěřených MČ. Nebudou podpořeny „měkké projekty“, tedy akce, aktivity, projektová dokumentace apod.

Sběr námětů, které mají pomoci ke zkvalitnění veřejného prostoru Prahy 8 je součástí projektu MOJE OSMIČKA. Do konce května mohou občané podávat své návrhy na zkvalitnění veřejného prostoru hned několika způsoby.

Návrh může podat každý občan s trvalým pobytem v MČ Praha 8 starší 15 let nebo právnická osoba se sídlem v Praze 8, a musí ho podpořit písemně na formuláři minimálně 15 občanů městské části starších 15 let. Více, než jeden návrh je možné podat pomocí formulářů umístěných na odkazu projektu MOJE OSMIČKA https://mojeosmicka.zapojtese.eu/. Zároveň jsou formuláře k dispozici v papírové podobě v těchto institucích: informační kancelář ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6 v Libni, Dům dětí a mládeže Karlínské Spektrum, Dům dětí a mládeže Spirála, Městská knihovna Kobylisy, Městská knihovna Krakov, Městská knihovna Ládví, kam je občané mohou vyplněné odevzdat. Naskenované návrhy je možné zasílat na email: mojeosmicka@praha8.cz.

Detailní pravidla projektu MOJE OSMIČKA naleznete na adrese https://mojeosmicka.zapojtese.eu/.


Harmonogram sběru podnětů:

květen 
Podávání návrhů občanů
červen–červenecVyhodnocení návrhů převážně po stránce technické, finanční, majetkoprávních vztahů, udržitelnosti navrhovaných projektů v úzké spolupráci s navrhovateli
srpenPříprava veřejného představení návrhů, které jsou po vyhodnocení zařazeny do hlasování
září Veřejné představení návrhů zařazených do hlasování v jednotlivých lokalitách MČ Praha 8
září–říjenHlasování o návrzích.
listopad Vyhodnocení návrhů a zařazení do rozpočtu 2018.


Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky v rámci projektu „Místní Agenda 21 – Cesta k udržitelnému rozvoji v Praze 8“. www.mzp.cz, www.sfzp.cz


Ministerstvo životního prostředí logo MA21 Státní fond životního prostřední České republikyDostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
Zveřejněno: 25.04.2017   |   Aktualizováno: 28.04.2017
Vytisknout