Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn ZMC 008/2020 9 k návrhu prominutí místního poplatku z pobytu za období od 1. dubna 2020 do 30. června 2020 13. května 2020
Usn ZMC 007/2020 9 k návrhu Zadání územní studie Palmovka 13. května 2020
Usn ZMC 006/2020 9 k návrhu Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2020 a střednědobého výhledu městské části Praha 8 do roku 2025 13. května 2020
Usn ZMC 005/2020 8 k návrhu uzavření Pojistné smlouvy mezi Městskou částí Praha·8 jako·"pojištěným" a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., jako·"pojistitelem" 21. dubna 2020
Usn ZMC 004/2020 8 k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na volnočasové nesportovní aktivity dětí a mládeže pro rok 2020 21. dubna 2020
Usn ZMC 003/2020 8 k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na·rok 2020 21. dubna 2020
Usn ZMC 002/2020 8 k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací Městské části Praha 8 v oblasti kultury na rok 2020 21. dubna 2020
Usn ZMC 001/2020 8 Návrh projednání obsahu reportáže uveřejněné na portálu www.seznam.cz dne 2. 4. 2020 21. dubna 2020