Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn ZMC 022/2022 19 k návrhu podání připomínek ke změně územního plánu Z 3822 27. dubna 2022
Usn ZMC 021/2022 19 k návrhu podání připomínek ke změně územního plánu Z 3790/00 27. dubna 2022
Usn ZMC 020/2022 19 k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 - svěření pozemku parc. č. 209 na k.ú. Libeň v Praze 8, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy Městské části Praha 8 27. dubna 2022
Usn ZMC 019/2022 19 k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - svěření objektu budovy č.p. 264 na pozemku parc. č. 3610/5 na·k.ú.·Libeň a pozemku parc. č. 3610/7 (díl a,b) na k.ú. Libeň v Praze 8 (dle·Geometrického plánu č. 5044-33/2022), ve vlastnictví Hl.·m.·Prahy, do správy městské části Praha 8 27. dubna 2022
Usn ZMC 018/2022 19 k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - svěření objektu budovy č.p. 284/7 na pozemku parc. č. 174, k.ú. Karlín a·pozemku parc. č. 4003/1, k.ú. Libeň v Praze 8, ve vlastnictví Hl.·m.·Prahy, do správy městské části Praha 8 27. dubna 2022
Usn ZMC 017/2022 19 k návrhu aktualizace Zásad pro výstavbu na území MČ Praha 8 27. dubna 2022
Usn ZMC 016/2022 19 k návrhu dokumentu "Udržitelná Praha 8 - Postup a struktura hodnoticího systému" 27. dubna 2022
Usn ZMC 015/2022 19 k návrhu Plánu rozvoje MČ Praha 8 27. dubna 2022
Usn ZMC 014/2022 19 k návrhu vyjádření městské části Praha 8 k dokumentu „Právní analýza závaznosti a aplikace Metodiky spoluúčasti investorů na·rozvoji území vydané HMP pro jednotlivé MČ“ 27. dubna 2022
Usn ZMC 013/2022 19 k návrhu poskytnutí dotací městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na rok 2022 27. dubna 2022
Usn ZMC 012/2022 19 k návrhu poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na volnočasové nesportovních aktivity dětí a mládeže pro rok 2022 27. dubna 2022
Usn ZMC 011/2022 19 k návrhu stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 8 pro volební období 2022 - 2026 27. dubna 2022
Usn ZMC 010/2022 19 k návrhu zadání koordinační koncepční studie s regulačními prvky pro·lokalitu sídliště Invalidovna a širší okolí 27. dubna 2022
Usn ZMC 009/2022 18 k návrhu zrušení výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 pro·projekt Nová Palmovka 2. února 2022
Usn ZMC 008/2022 18 k návrhu revokace usnesení č. Usn ZMC 036/2021 Zastupitelstva městské části Praha 8 ze dne 15.09.2021 „Výzva náměstkovi primátora hl. m. Prahy pro dopravu“ 2. února 2022
Usn ZMC 007/2022 18 k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací Městské části Praha 8 v oblasti volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže pro rok 2022 2. února 2022
Usn ZMC 006/2022 18 k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na·rok 2022 2. února 2022
Usn ZMC 005/2022 18 k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací městské části Praha 8 v oblasti kultury na rok 2022 2. února 2022
Usn ZMC 004/2022 18 k návrhu na pořízení změny územního plánu v lokalitě Florenc - Těšnov, Praha 8 2. února 2022
Usn ZMC 003/2022 18 k návrhu uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha·8, jako "dárcem", a Romodrom o.p.s.,Praha 1 jako "obdarovaným" 2. února 2022
Usn ZMC 002/2022 18 k návrhu Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2022 a střednědobého výhledu městské části Praha 8 do roku 2027 2. února 2022
Usn ZMC 001/2022 18 k návrhu volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2022 - 2026 2. února 2022