Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn ZMC 009/2023 3 k návrhu výpovědi smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště č. 2021/0408/OKSMPP.SEK ze dne 1.10.2021 uzavřené mezi firmou V.L.2001, s.r.o., Praha 15 a městskou částí Praha 8 22. února 2023
Usn ZMC 008/2023 3 k návrhu výpovědi smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště č. 2021/0410/OKSMPP.SEK ze dne 1.10.2021 uzavřené mezi firmou Jana Mengerová, Praha 8 a městskou částí Praha 8 22. února 2023
Usn ZMC 007/2023 3 k návrhu výpovědi smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště č. 2021/0409/OKSMPP.SEK ze dne 1.10.2021 uzavřené mezi firmou ANELIS, s.r.o., Praha 9 a městskou částí Praha 8 22. února 2023
Usn ZMC 006/2023 3 k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací městské části Praha 8 v oblasti volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže pro rok 2023 22. února 2023
Usn ZMC 005/2023 3 k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na rok 2023 22. února 2023
Usn ZMC 004/2023 3 k návrhu vyhlášení dotačního řízení na poskytnutí dotací městské části Praha 8 v oblasti kultury na rok 2023 22. února 2023
Usn ZMC 003/2023 3 k návrhu souhlasu s prominutím a odpisem nedobytné pohledávky Základní školy a mateřské školy Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3 22. února 2023
Usn ZMC 002/2023 3 k návrhu Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2023 a střednědobého výhledu městské části Praha 8 do roku 2028 22. února 2023
Usn ZMC 001/2023 3 k návrhu volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2023 až 2027 22. února 2023