Zastupitelstvo městské části Praha 8

Městská část Praha 8 je samostatně spravována Zastupitelstvem městské části Praha 8 (dále jen „zastupitelstvo“). Zastupitelé byli zvoleni v obecných, rovných, přímých a tajných volbách na principu poměrného zastoupení na čtyřleté funkční období. Má 45 členů, přičemž tento počet je stanoven, v souladu se zákonem č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze (dále jen „zákon“) s přihlédnutím k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu městské části.
   
Zastupitelstvo vykonává zákonem svěřené nejdůležitější pravomoci v oblasti samostatné působnosti městské části (§ 89 odst. 1 a 2 zákona), volí ze svých řad starostu městské části (dále jen „starosta“), jeho zástupce a jednotlivé členy rady městské části. V oblasti přenesené působnosti může zastupitelstvo rozhodovat jen stanoví-li to zvláštní zákon (§ 89 odst. 4 zákona).

Zasedání zastupitelstva svolává písemně starosta a to podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Místo, doba a navržený program připravovaného zasedání zastupitelstva jsou uveřejněny na úřední desce městské části Praha 8 vždy nejméně 7 dní před jeho konáním. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná a jejich průběh se řídí schváleným Jednacím řádem zastupitelstva městské části. Z průběhu zasedání je pořizován zápis, který je uložen v oddělení informačním a webových stránek odboru kultury, sportu a komunikace s veřejností k nahlédnutí pro potřeby oprávněných občanů městské části a dalších fyzických osob a rovněž je zveřejněn na webových stránkách MČ Praha 8.

Harmonogram, program a jednací řád zastupitelstva

Online přenos a záznamy zasedání zastupitelstva

Seznam členů zastupitelstva


Jméno a funkcePolitická příslušnostE-mail a telefonVizitka
Antonín Jaroslav Mgr.
člen zastupitelstva
TOP 09 jaroslav.antonin@praha8.cz
Bína Tomáš Bc.
člen zastupitelstva
Občanská demokratická strana tomas.bina@odspraha8.cz
Blahunková Dana RNDr.
člen zastupitelstva
dana.blahunkova@praha8.cz
Céza Vít Mgr.
člen zastupitelstva
Česká strana sociálně demokratická vit.ceza@praha8.cz
222 805 187
Čáp Jakub
člen zastupitelstva
TOP 09 jakub.cap@praha8.cz
Dunovská Pavlína Bc.
člen zastupitelstva
Komunistická strana Čech a Moravy pavlina.dunovska@praha8.cz
Fichtner Matěj PhDr. Ing., MBA
místostarosta
ANO 2011 matej.fichtner@praha8.cz
222 805 138
Fišer Michal, MBA
člen zastupitelstva
ANO 2011 michal.fiser@praha8.cz
222 805 176
Garlík Bohumír doc. Ing., CSc.
člen zastupitelstva
ANO 2011 bohumir.garlik@praha8.cz
222 805 106, 603 434 163
Gros Ondřej
člen zastupitelstva
Občanská demokratická strana ondrej.gros@odspraha8.cz
Hainzová Petra, M.A.
člen zastupitelstva
TOP 09 petra.hainzova@praha8.cz
Halfarová Kateřina Mgr.
člen zastupitelstva
ANO 2011 katerina.halfarova@praha8.cz
Janků Jiří Ing.
člen zastupitelstva
Občanská demokratická strana jiri.janku@odspraha8.cz
Johnová Margareta Mgr. Bc.
člen zastupitelstva
ANO 2011 margareta.johnova@praha8.cz
Klojda Ladislav
člen zastupitelstva
ANO 2011 ladislav.klojda@praha8.cz
Kopal Vladislav
člen zastupitelstva
Komunistická strana Čech a Moravy vladislav.kopal@praha8.cz
222 805 396, 724 883 856
Koukal Milan PhDr.
člen zastupitelstva
ANO 2011 milan.koukal@praha8.cz
Kroutil Anna Ing.
radní
ANO 2011 anna.kroutil@praha8.cz
222 805 134
Kuchtová Perla Ing., Ph.D.
člen zastupitelstva
Osmička sobě a nezávislí perla.kuchtova@praha8.cz
Kvačková Dana Herta Mgr.
člen zastupitelstva
TOP 09 dana.kvackova@praha8.cz
Ludková Vladimíra Mgr.
člen zastupitelstva
Občanská demokratická strana vladimira.ludkova@odspraha8.cz
Matoušová Hana Ing.
radní
Strana zelených hana.matousova@praha8.cz
222 805 168, 777 825 758
Mikulenková Ivana
člen zastupitelstva
Občanská demokratická strana ivana.mikulenkova@odspraha8.cz
Mrázek Tomáš
člen zastupitelstva
Občanská demokratická strana tomas.mrazek@odspraha8.cz
Nagovský Zdeněk
člen zastupitelstva
Komunistická strana Čech a Moravy zdenek.nagovsky@praha8.cz
222 805 393, 724 883 945
Němeček Tomáš Mgr. et Mgr.
člen zastupitelstva
Osmička sobě a nezávislí tomas.nemecek@praha8.cz
Nepil Radomír
místostarosta
ANO 2011 radomir.nepil@praha8.cz
222 805 115
Paulusová Markéta
člen zastupitelstva
Občanská demokratická strana marketa.paulusova@odspraha8.cz
Pavlů Tomáš Mgr.
člen zastupitelstva
KDU-ČSL, Osmička sobě a nezávislí tomas.pavlu@praha8.cz
Petelík Jaromír Mgr.
člen zastupitelstva
Komunistická strana Čech a Moravy jaromir.petelik@praha8.cz
Petrus Roman
starosta
Česká strana sociálně demokratická roman.petrus@praha8.cz
222 805 124
Pokorná Iva Mgr.
člen zastupitelstva
ANO 2011 iva.pokorna@praha8.cz
Roubíček Martin Mgr.
člen zastupitelstva
Občanská demokratická strana martin.roubicek@odspraha8.cz
Schnirch Pavel
člen zastupitelstva
TOP 09 pavel.schnirch@praha8.cz
Slabihoudek Tomáš
člen zastupitelstva
TOP 09 tomas.slabihoudek@praha8.cz
Slobodník Josef Bc.
člen zastupitelstva
Občanská demokratická strana josef.slobodnik@odspraha8.cz
Solomonová Jana Mgr. et Mgr., BcA
radní
ANO 2011 jana.solomonova@praha8.cz
222 805 175
Šašek Karel Ing.
radní
Česká strana sociálně demokratická karel.sasek@praha8.cz
222 805 148
Ševčík Zdeněk
člen zastupitelstva
Česká strana sociálně demokratická zdenek.sevcik@praha8.cz
Štollová Jana Mgr.
člen zastupitelstva
Česká strana sociálně demokratická jana.stollova@praha8.cz
Tatranský Tomáš Mgr.
člen zastupitelstva
TOP 09 tomas.tatransky@praha8.cz
Vejchodská Eliška Ing. et Ing., Ph.D.
člen zastupitelstva
eliska.vejchodska@praha8.cz
222 805 150, 725 306 675
Vilgus Petr MgA., Ph.D.
místostarosta
Strana zelených petr.vilgus@praha8.cz
222 805 167, 602 607 994
Vilím Petr
člen zastupitelstva
Komunistická strana Čech a Moravy petr.vilim@praha8.cz
Vojtíšková Vladislava MVDr. Bc.
člen zastupitelstva
Osmička sobě a nezávislí vladislava.vojtiskova@praha8.cz
Vytisknout