Rada městské části Praha 8

Rada městské části Praha 8 je výkonným orgánem městské části v oblasti samostatné působnosti, odpovědným ze své činnosti zastupitelstvu. Rada připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Radě městské části jsou zákonem vyhrazeny některé činnosti v rámci samostatné působnosti zejména pak zabezpečení hospodaření městské části a na návrh tajemníka zřizování a změny organizační struktury úřadu městské části (§ 94 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze).

Rada je volena zastupitelstvem a má 5 až 9 členů, přičemž ji tvoří starosta, jeho zástupci a ostatní členové rady.

Schůze rady svolává starosta dle potřeby, zpravidla 1x za dva týdny. Jednání rady jsou neveřejná a řídí se schváleným Jednacím řádem Rady městské části Praha 8.Seznam členů rady

Jméno, funkce, příslušnostOblasti působnostiE-mail a telefonVizitka
Gros Ondřej
starosta
ODS
Finance
Životní prostředí
Hospodářská správa
Audit
Informatika
ondrej.gros@praha8.cz
222 805 124
Tatranský Tomáš Mgr.
místostarosta
TOP 09 a STAN
Školství
Evropské fondy
Sociální intervence a prevence
tomas.tatransky@praha8.cz
222 805 175
Ludková Vladimíra Mgr.
místostarostka
ODS
Zdravotnictví a sociální služby vladimira.ludkova@praha8.cz
222 805 168
Vítek Jiří
místostarosta
Patrioti
Krizové řízení
Územní rozvoj
Bezpečnost
Sport, kultura a volný čas
jiri.vitek@praha8.cz
222 805 138
Hřebík Tomáš Ing., Ph.D.
radní
TOP 09 a STAN
Organizace a společnosti MČ (mimo SOS a GC)
Kancelář architekta
Strategický rozvoj
tomas.hrebik@praha8.cz
222 805 148
Slabihoudek Tomáš Ing.
radní
TOP 09 a STAN
Doprava
Majetek (včetně bytů)
tomas.slabihoudek@praha8.cz
222 805 115
Švarc Michal Bc.
radní
Patrioti
Památková péče, cestovní ruch a nemovitý kulturní majetek michal.svarc@praha8.cz
222 805 187
Paulus Libor Mgr.
radní
ODS
neuvolněný libor.paulus@praha8.czMohlo by vás také zajímat