Ceník reprografických prací

Ceník reprografických prací prováděných za úplatu Úřadem městské části Praha 8 dle nařízení tajemníka ÚMČ Prahy 8 č. 3/2021.
Možnost tisku z vlastních USB flash a CD.
Částky jsou uváděny v Kč/ks včetně DPH.

Platnost ceníku včetně DPH 21% od 01.04.2021.

 Pořizování černobílých kopií
 Formát A4 A3 A2 A1A0 
 jednostranná kopie z volných listů 3 Kč 5 Kč 12 Kč *) 19 Kč *) 53 Kč *)
 oboustranná kopie z volných listů 5 Kč 8 Kč X X X
 příplatek za kopie z vázaných listů 20 Kč

Pořizování barevných kopií 
FormátA4A3A2A1A0 
jednostranná kopie z volných listů 15 Kč *) 35 Kč *) 60 Kč *) 120 Kč *) 265 Kč *) 
oboustranná kopie z volných listů 25 Kč *) 45 Kč *) 
příplatek za kopii z vázaných listů 20 Kč

Skenování dokumentů
FormátA4 A3A2A1A0
skenování dokumentů z volných listů5 Kč *) 8 Kč *)29 Kč *)48 Kč *)80 Kč *)
příplatek za skenování dokumentů z vázaných listů  20 Kč
 
Další položky 
CD včetně zápisu dat  40 Kč *)
DVD včetně zápisu dat  60 Kč *)


Pozn.: *) Poskytuje pouze oddělení centrální archiv ze svých materiálů.