Organizační struktura úřadu

  • Organizační řád ÚMČ Praha 8  (PDF, 665 kB)

    30.11.2018
    Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 ze dne 27. září 2016, ve znění Usn RMC 0607/2018 s účinností od 1. prosince 2018Odbory

Odbor kancelář starosty (OKS)

Oddělení odboru


Odbor kancelář tajemníka (OKT)

Oddělení odboru


Odbor dopravy (OD)

Oddělení odboru


Odbor ekonomický (EO)

Oddělení odboru


Odbor informatiky (OI)

Oddělení odboru


Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče (OKSMPP)

Oddělení odboru


Odbor občansko-správní (OSO)

Oddělení odboru


Odbor právních služeb (OPS)

Oddělení odboru

 

Zvláštní organizační jednotky
Sekretariáty zástupců starosty, členů rady a členů zastupitelstva


Další organizační jednotky
Útvar interního auditu a kontroly městské části Praha 8 (ÚIAK MČ)

Mohlo by vás také zajímat

Vytisknout