Organizační struktura úřadu
Odbory

Odbor sociálních věcí (OSV)

Oddělení odboru


Odbor správy majetku (OSM)

Oddělení odboru


Odbor školství (OŠ)

Oddělení odboru


Odbor územního rozvoje a výstavby (OÚRV)

Oddělení odboru

 

 Odbor zdravotnictví a sociálních služeb (OZS)

Oddělení odboru


Odbor živnostenský (OŽ)

Oddělení odboru


Odbor životního prostředí (OŽP)

Oddělení odboru

 

Zvláštní organizační jednotky
Sekretariáty zástupců starosty, členů rady a členů zastupitelstva


Další organizační jednotky
Útvar interního auditu a kontroly městské části Praha 8 (ÚIAK MČ)

Mohlo by vás také zajímat

Vytisknout