Organizační struktura úřadu

  • Organizační řád ÚMČ Praha 8  (PDF, 509 kB)

    03.04.2017
    Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 ze dne 27. září 2016, ve znění Usn RMC 0180/2017 s účinností od 03.04.2017.

Odbory


Odbor kancelář starosty (OKS)

Oddělení odboru

Odbor kancelář tajemníka (OKT)

Oddělení odboru

Odbor dopravy (OD)

Oddělení odboru

Odbor ekonomický (EO)

Oddělení odboru

Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče (OKSMPP)

Oddělení odboru

Odbor právních služeb (OPS)

Oddělení odboru

Odbor sociálních věcí (OSV)

Oddělení odboru

 

Zvláštní organizační jednotky


Sekretariáty zástupců starosty, členů rady a členů zastupitelstva


Další organizační jednotky


Útvar interního auditu a kontroly městské části Praha 8 (ÚIAK MČ)
Vytisknout