Zvláštní orgány městské částiKomise povodňováPředseda:

Zástupce předsedy:

Členové komise:

Tajemník komise:

Komise pro sociálně-právní ochranu dětí MČ Praha 8


Předseda:

Zástupkyně předsedy:

Členové komise z řad zastupitelstva MČ:

Členové komise z fyzických osob a zástupců právnických osob spolupůsobících při sociálně-právní ochraně dětí:

  • Mgr. Petr Veselý
  • plk. Mgr. Radka Drexlerová (zástupce PČR)
  • MUDr. Dana Vurmová (dětská lékařka)
  • Ing. Markéta Pekarová Adamová

Tajemnice komise:

 

Aktualizováno: 26.02.2018
Vytisknout