Granty a dotace

Kultura a volnočasové nesportovní aktivity

Primární prevence

Sociální oblast

Sport dospělí a dorost

Sportovní výchova mládeže

Zvelebování vzhledu MČ Praha 8

Granty hl. města Prahy


Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací jsou zveřejněny v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na elektronické Úřední desce.
 
Vytisknout