Czech POINT

Odkaz na stránky www.czechpoint.czCzech POINT je Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál.

Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data, ne občan“. Je zde možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak.

Co Czech POINT poskytuje:

 1. Výpis z Katastru nemovitostí
 2. Výpis z Obchodního rejstříku
 3. Výpis z Živnostenského rejstříku
 4. Výpis z Rejstříku trestů
 5. Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
 6. Výpis z bodového hodnocení řidiče
 7. Výpis z insolvenčního rejstříku
 8. Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 9. Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 10. Datové schránky
 11. Autorizovaná konverze
 12. Základní registry
 13. Vydání vícejazyčného standardního formuláře pro účely stvrzení údaje místa pobytu
 14. Živnost – podání podle živnostenského zákona
 15. Zprostředkovaná identifikace osoby

Kde si můžete Czech POINT u městské části Praha 8 vyřídit
Pracoviště ÚMČ Praha 8
U Meteoru 6, 180 00  Praha 8 (tzv. bílý dům), přízemí – přepážkové pracoviště
(zastávka tramvaje Libeňský zámek)

Vyřizuje:
Odbor občansko-správní –> oddělení správní
Tel.: 222 805 530, 222 805 543, 222 805 550
Návštěvní hodiny oddělení
Aktualizováno: 13.05.2020
Vytisknout