Podatelna

Kontakt
U Meteoru 6, 180 48 Praha 8
Telefon:
222 805 508, 509, 510
Fax:
222 805 670


Návštěvní hodiny
Po    08.00–12.00 hod.12.30–18.00 hod.
Út  08.00–12.00 hod.12.30–16.00 hod.
St  08.00–12.00 hod.12.30–18.00 hod.
Čt  08.00–12.00 hod.12.30–15.30 hod.
 08.00–12.00 hod.12.30–15.00 hod.


Služby podatelny

 • poskytuje na základě žádosti nebo vlastním zveřejněním informace žadatelům v souladu s příslušnými zvláštními právními předpisy, není-li tato kompetence svěřena jinému odboru,
 • zabezpečuje na všeobecně přístupném místě povinnosti povinného subjektu při zveřejňování informací, včetně umožnění pořízení jejich kopie, a ve spolupráci s oddělením informatiky odboru rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup,
 • spolupracuje s oddělením evidenčně – právním odboru kanceláře starosty při poskytování informací žadatelům,
 • příjem, výdej a evidence žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., 
 • zajišťuje poštovní službu, tj.:
   a)  příjem, evidenci a vypravení listovních zásilek,
   b)  příjem podání od fyzických a právnických osob,
   c)  příjem a vypravení balíkové pošty,
 • zajišťuje spisovou službu a činnost podatelny Úřadu,
 • provádí obsluhu „Úřední desky" Úřadu,
 • umožňuje oprávněným občanům městské části nahlížet do usnesení a zápisů ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8 a dále do usnesení Rady městské části Praha 8, výborů zastupitelstva a komisí rady,
 • řídí činnost telefonní ústředny  Úřadu,
 • vydávání žádostí a formulářů, které jsou také přístupné na internetových stránkách, ostatní formuláře jsou k dispozici pouze na jednotlivých odborech Úřadu městské části Praha 8. Dále vydává  přihlašovací lístek k trvalému pobytu a žádost o poskytnutí údajů z informačního systému, které nejsou z důvodu své specifikace na internetových stránkách k dispozici.

Příjem dokumentů

 • osobně: Úřad MČ Praha 8, U Meteoru 6, 180 48 Praha 8 – Libeň
 • písemně: Úřad MČ Praha 8, Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 – Libeň
 • fax: 222 805 670
 • datová schránka: g5ybpd2
 • e-podatelna (pouze pro zprávy s platným elektronickým podpisem)

E-podatelna


UPOZORNĚNÍ – pouze pro zprávy s platným elektronickým podpisem!
(Nemáte-li elektronický podpis, můžete pro podání využít klasicky e-mail posta@praha8.cz)

Elektronická podatelna Úřadu městské části Praha 8 byla zřízena na základě nařízení vlády č. 304/2001, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.
Elektronická podání přijatá prostřednictvím elektronické podatelny, která splňují předepsané náležitosti, jsou vyřizována stejnými postupy a ve stejných termínech jako podání neelektronická.

Elektronická adresa podatelny: e-podatelna@praha8.czpouze pro zprávy s platným elektronickým podpisem!
(Nemáte-li elektronický podpis, můžete pro podání využít klasicky e-mail posta@praha8.cz.)

Formáty dat:
RTF
Rich Text Format
HTMLHyperText Markup Language
PDF Portable Document Format (Adobe Acrobat File)
TXTprostý text
DOCdokument aplikace MS WORD od verze 6.0
XLSsešit aplikace MS EXCEL od verze 6.0
JPG
grafický formát
Kde má význam, preferujeme kódování: Windows-1250, ISO-8859-2, CP852, CP895

Povolená velikost datových zpráv je 10 MB.
Elektronická podání na CD-ROM, DVD, USB flashdisk lze přímo předávat do podatelny ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6, Praha 8.
Aktualizováno: 14.03.2017
Vytisknout