Druhopis matričního dokladu (rodný list, oddací list, úmrtní list)

01 Identifikační číslo:

--- neuvedeno ---

02 Kód:

--- neuvedeno ---

03 Pojmenování (název) životní situace:

Druhopis matričního dokladu (rodný list, oddací list, úmrtní list)

04 Základní informace k životní situaci:

Pokud jste ztratili rodný, oddací nebo úmrtní list, je možno ze zápisu v matriční knize vydat jeho druhopis.

05 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Osoba, které se zápis týká, manžel, rodiče, prarodiče, děti, pravnuci, sourozenci a jejich zplnomocnění zástupci.

06 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Žadatel musí:
 • předložit platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad)
 • prokázat, že je oprávněn k převzetí dokladu (viz bod 05.) 
 • zaplatit správní poplatek

07 Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Žádost lze podat osobně nebo písemně.

08 Na které instituci životní situaci řešit:

 • Druhopis rodného listu – na matričním úřadu dle místa narození. POZOR – občané narození v Praze 8 před rokem 1950 se obrátí na Úřad městské části Praha 1 – církevní matriky, Vodičkova 18, Praha 1.
 • Druhopis oddacího listu – na matričním úřadu dle místa uzavření manželství
 • Druhopis úmrtního listu – na matričním úřadu dle místa úmrtí

Další informace viz bod 9.

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

 • Druhopis rodného listu – na matričním úřadu dle místa narození. POZOR – občané narození v Praze 8 před rokem 1950 se obrátí na Úřad městské části Praha 1 – církevní matriky, Vodičkova 18, Praha 1.
 • Druhopis oddacího listu – na matričním úřadu dle místa uzavření manželství
 • Druhopis úmrtního listu – na matričním úřadu dle místa úmrtí


V případě řešení situace na Úřadu městské části Praha 8 se lze obrátit na:
Odbor občansko-správní –> oddělení matriky –>

 Jméno a funkcePracoviště a místnostE-mail a telefonVizitka
Dvořáková Jana
matrikářka – manželství
U Meteoru 6 (Bílý dům)
129 (1. patro)
jana.dvorakova2@praha8.cz
222 805 562
Pajmová Anna
matrikářka – narození
U Meteoru 6 (Bílý dům)
128 (1. patro)
anna.pajmova@praha8.cz
222 805 564
Veverka Kuksová Alena, DiS.
matrikářka – narození
U Meteoru 6 (Bílý dům)
128 (1. patro)
alena.veverkakuksova@praha8.cz
222 805 564


V úřední dny: pondělí a středa 08.00–12.00 a 13.00–18.00

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad)
 • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho osoby, nebo členů jeho rodiny, nebo jeho sourozenců
 • ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost je k dispozici na matričním úřadu.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatek za vydání druhopisu 100 Kč – platí se na místě v hotovosti.

13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůta k vyřízení je 30 dnů od obdržení žádosti, při osobním jednání po dohodě se vyřizuje na místě v úředních hodinách.

14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Nejsou další účastníci.

15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

U matričních událostí do roku 1950 může být žadatel vyzván k uvedení bližších údajů k vyhledání v matričních knihách.

16 Elektronická služba, kterou lze využít:

Nelze využít.

17 Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, v platném znění
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

  (všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy)

18 Jaké jsou související předpisy:

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Pokud matriční úřad vydání matričního dokladu nevyhoví, lze se do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí odvolat k Magistrátu hl. m. Prahy, odbor živnostenský a občanskosprávní, odd. matrik, st. občanství, voleb a územní orientace, Jungmannova 35/29, Praha 1 prostřednictvím Úřadu MČ Praha 8, odbor občansko-správní, oddělení matriky.

20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Nejsou stanoveny.

21 Nejčastější dotazy:

--- neuvedeno ---

22 Další informace:

--- neuvedeno ---

23 Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

24 Související životní situace a návody, jak je řešit:

Nejsou uvedeny.

25 Za správnost popisu odpovídá útvar:

26 Kontaktní osoba:

Viz bod 9.

27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

02.03.2015

28 Popis byl naposledy aktualizován:

01.09.2019

29 Datum konce platnosti popisu:

--- neuvedeno/neomezeno ---

30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

--- neuvedeno ---
Nabídka návodů