Jaké další životní situace mohu řešit s odborem sociálních věcí?

 • chcete se stát pěstouny, chcete osvojit dítě
 • budete se rozvádět a máte nezletilé děti
 • nedostáváte výživné
 • máte konflikty s manželem s partnerem nebo dětmi
 • jste nastávající svobodná osamělá matka a nevíte si s touto situací rady
Přijďte se poradit na odbor sociálně právní ochrany dětí.


Dále se na odbor sociálních věcí můžete obrátit:

 • jestliže potřebujete projednat postup při podání návrhu na změnu způsobilosti k právním úkonům k místně příslušnému opatrovnickému soudu
  • kdo a kdy může podat návrh na změnu způsobilosti k právním úkonům
  • jak je to s úhradou soudních poplatků za podání návrhu a průběh soudního řízení
  • konzultace sepsání návrhu na úpravu způsobilosti k právním úkonům včetně potřebných náležitostí návrhu 
  • kdo a kdy může být ustanoven opatrovníkem, práva a povinnosti opatrovníka
 • při snížení míry soběstačnosti při zvládání běžných nároků života
 • při potřebě orientace v případě náhlé či trvalé finanční tísně
 • v případě náhlého osamění v důsledku ztráty životního partnera
 • vyskytne-li se ve vašem okolí jedinec vykazující zřetelné znaky zanedbanosti
 • potřebujete-li pomoci s výběrem vhodného produktu pečovatelské služby či s nezbytnými formalitami při jejich sjednávání
  Depistážní činnost
  Pracovníci oddělení sociální péče kontaktují osoby ve věku 75 let a více a zjišťují míru jejich soběstačnosti, případně těmto občanům poskytují vhodné informace či zprostředkovávají potřebné produkty sociálních služeb.