Komise Rady městské části Praha 8

Rada městské části zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány komise. Komise předkládají svá stanoviska náměty Radě a té jsou také ze své činnosti odpovědny.

Zasedání komise svolává její předseda dle předem stanovených termínů, zpravidla jednou v měsíci. Zasedání komisí jsou v zásadě neveřejná.Seznam komisí
Zrušené
Tým pro tvorbu strategie
Aktualizováno: 11.09.2017
Vytisknout