Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn RMC 0221/2024 49 k návrhu uzavření "Dodatku č. 3" k Dohodě o zúčtování plnění (služeb) mezi městskou částí Praha 8 a KAN22-51 bytové družstvo 30. dubna 2024
Usn RMC 0220/2024 49 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Mír Karlín a jednotlivých vlastníků bytových jednotek – v domě čp. 92, na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 74, 186 00 Praha 8 30. dubna 2024
Usn RMC 0219/2024 49 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 112/56, v likvidaci a jednotlivých vlastníků bytových jednotek – v domě čp. 112, na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 56, 186 00 Praha 8 30. dubna 2024
Usn RMC 0218/2024 49 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Sokolovská 208, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 429, na k. ú. Libeň a na adrese Sokolovská 208, 180 00 Praha 8 30. dubna 2024
Usn RMC 0217/2024 49 k návrhu uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytu zvláštního určení v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8 30. dubna 2024
Usn RMC 0216/2024 49 k návrhu uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce , tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov, na dobu určitou 30. dubna 2024
Usn RMC 0215/2024 49 k návrhu propojení Prahy 8 s Prahou 6 tramvajovou tratí 30. dubna 2024
Usn RMC 0214/2024 49 k návrhu uzavření "Smlouvy o spolupráci" týkající se ateliérového zadání ateliéru Vojtík pro letní školní semestr 2024 s názvem "Severní brána Prahy" mezi městskou částí Praha 8 a České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury 30. dubna 2024
Usn RMC 0213/2024 49 k návrhu čerpání Fondu investic Mateřskou školou, Praha 8, Šiškova 2 30. dubna 2024
Usn RMC 0212/2024 49 k návrhu čerpání Fondu investic Mateřskou školou, Praha 8, Krynická 2 30. dubna 2024
Usn RMC 0211/2024 49 k návrhu výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Projektová dokumentace - Dětská skupina Palmovka" 30. dubna 2024
Usn RMC 0210/2024 49 k návrhu uzavření "Dohody o zachování důvěrnosti důvěrných informací" 30. dubna 2024
Usn RMC 0209/2024 49 k návrhu vzorového textu "Zásad pronajímání prostor sloužících podnikání městské části Praha 8" 30. dubna 2024
Usn RMC 0208/2024 49 k návrhu schválení „Programu MČ Praha 8 pro odhalování nepovolených podnájmů městských bytů“ 30. dubna 2024
Usn RMC 0207/2024 49 k návrhu zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Gerontologické centrum Šimůnkova – rozšíření denního stacionáře" 30. dubna 2024
Usn RMC 0206/2024 49 k návrhu poskytnutí dotací městské části Praha 8 v oblasti dlouhodobě organizované sportovní výchovy mládeže pro rok 2024 30. dubna 2024
Usn RMC 0205/2024 49 k návrhu rozpočtových opatření městské části Praha 8 30. dubna 2024
Usn RMC 0204/2024 49 k návrhu uzavření "Dodatku č. 2" ke "Smlouvě o poskytování úklidových služeb v budovách Úřadu městské části Praha 8 a jejich okolí", jejímž předmětem je zajištění úklidových služeb a dalších souvisejících činností 30. dubna 2024
Usn RMC 0203/2024 49 k návrhu jmenování ředitele Základní školy Bohumila Hrabala, Praha 8, Zenklova 52 30. dubna 2024
Usn RMC 0202/2024 49 k návrhu schválení účetních závěrek příspěvkových právnických osob (organizací) základních škol a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 8, za rok 2023 30. dubna 2024
Usn RMC 0201/2024 49 k návrhu schválení účetních závěrek příspěvkových právnických osob (organizací), jejichž zřizovatelem je městská část Praha 8, za rok 2023 30. dubna 2024
Usn RMC 0200/2024 49 k návrhu schválení dílčí účetní závěrky městské části Praha 8 za rok 2023 30. dubna 2024
Usn RMC 0199/2024 48 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu" pozemků parc. č. 1160/15, 1160/75, 1160/76, 1160/77, 1160/78, 1160/79, 1160/80, 1160/81, 1160/82, 1160/83 a 1160/84, vše na k.ú. Troja, obec Praha, za účelem záboru pro revitalizaci objektu SVJ Sosnovecká 578 - 582, Praha 8 - Troja 17. dubna 2024
Usn RMC 0198/2024 48 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy, na dobu neurčitou 17. dubna 2024
Usn RMC 0197/2024 48 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 na k. ú. Kobylisy, na dobu určitou 17. dubna 2024
Usn RMC 0196/2024 48 k návrhu Připomínek MČ Praha 8 k aktualizaci č. 6 ÚAP hl.m. Prahy 2024 podle §25 a odst.2) Statutu hl.m. Prahy 17. dubna 2024
Usn RMC 0195/2024 48 k návrhu uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 a Bytovým družstvem Sokolovská 68/381 na realizaci projektu "Výstavba půdních bytů a výtahu včetně nového vstupu do 1.PP a akumulační nádrže, BD Sokolovská 68" 17. dubna 2024
Usn RMC 0194/2024 48 k návrhu uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně a společností KŘIŽÍKOVA 81 s.r.o. na straně druhé 17. dubna 2024
Usn RMC 0193/2024 48 k návrhu uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně a M PROJEKT 18 s.r.o. na realizaci projektu "OBYTNÝ SOUBOR MLAZICKÁ" 17. dubna 2024
Usn RMC 0192/2024 48 k návrhu uzavření "Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě" umístění a rozšíření optické sítě do pozemku parc. č. 2595 na k.ú. Kobylisy, obec Praha, pod označením stavby "Praha - polygon 82" 17. dubna 2024
12345678