Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

1234567
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn RMC 0193/2023 20 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu zvláštního určení v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy městské části Praha 8 10. května 2023
Usn RMC 0192/2023 20 k návrhu výběru nájemců 5 bytů v rámci "Výběrových řízení" o nejvhodnější nabídku uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8 (VŘ ze dne 3.4.2023) 10. května 2023
Usn RMC 0191/2023 20 k návrhu uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov, na dobu určitou 10. května 2023
Usn RMC 0190/2023 20 k návrhu uzavření 2 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy v Praze 8, mezi městskou částí Praha 8 a společností DOM - Dům otevřených možností, o.p.s. 10. května 2023
Usn RMC 0189/2023 20 k návrhu uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o poradenské činnosti č. 2023/0107/OPS.DVZ" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Konzultační a poradenské služby pro energetický management" 10. května 2023
Usn RMC 0188/2023 20 k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - svěření pozemků parc. č. 4030/3, parc. č. 4030/47 a parc. č. 4030/48, vše k. ú. Libeň v Praze 8, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy městské části Praha 8 10. května 2023
Usn RMC 0187/2023 20 k návrhu čerpání Fondu investic Základní školou a mateřskou školou Ústavní, Praha 8, Hlivická 1 10. května 2023
Usn RMC 0186/2023 20 k návrhu rozpočtových opatření městské části Praha 8 10. května 2023
Usn RMC 0185/2023 20 k návrhu uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o poskytování služeb" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Komunální služby na území MČ Praha 8 - úklid psích exkrementů" 10. května 2023
Usn RMC 0184/2023 20 k návrhu úpravy finančního plánu zdaňované-hospodářské činnosti městské části Praha 8 na rok 2023 10. května 2023
Usn RMC 0183/2023 20 k návrhu vyjádření městské části Praha 8 k prodeji části pozemku parc.č. 2621/22 (o výměře cca 40 m2) na k.ú. Kobylisy v Praze 8 za účelem vybudování krytého stání (při ul. Šimůnkova) 10. května 2023
Usn RMC 0182/2023 20 k návrhu vyjádření městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku parc. č. 1308/23 (o výměře cca 242 m2) na k. ú. Troja v Praze 8 (při ul. Svídnická) 10. května 2023
Usn RMC 0181/2023 20 k návrhu vyjádření městské části Praha 8 ke směně pozemku parc. č. 628 (ve vlastnictví Hl. m. Prahy) za pozemek parc. č. 625/46 (ve vlastnictví žadatele), oba na k. ú. Bohnice v Praze 8 (oblast Bendovka) 10. května 2023
Usn RMC 0180/2023 20 k návrhu vyjádření městské části Praha 8 k zápisu stavby garáže na části pozemku parc. č. 2594/1 (o výměře 38 m2) na k.ú. Libeň v Praze 8 (oblast Labuťka) 10. května 2023
Usn RMC 0179/2023 20 k návrhu vyjádření k pronájmu části pozemku parc.č. 606/2 (o výměře cca 90 m2) na k.ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Horňátecká) 10. května 2023
Usn RMC 0178/2023 20 k návrhu vyjádření městské části Praha 8 k rozšíření pronájmu části pozemku parc. č. 2364/507 o dalších 5 m2, na k. ú. Kobylisy, v Praze 8 (v blízkosti ul. Opálkova) 10. května 2023
Usn RMC 0177/2023 20 k návrhu vyjádření městské části Praha 8 k prodeji části pozemku parc.č. 3854/1 (o výměře cca 200 m2) na k.ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Na rozhraní) 10. května 2023
Usn RMC 0176/2023 20 k návrhu vyjádření městské části Praha 8 k prodloužení doby nájmu částí pozemků parc. č. 769/14 (o výměře 737 m2) a parc. č. 854/64 (o výměře 354 m2), oba na k. ú. Karlín v Praze 8 (mezi ul. Rohanské nábřeží a Sokolovská) 10. května 2023
Usn RMC 0175/2023 20 k návrhu vyjádření k pronájmu části pozemku parc. č. 439/8 (o výměře 120 m2) na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Povltavská) 10. května 2023
Usn RMC 0174/2023 20 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku parc.č. 3724/1 (výměra neuvedena) na k.ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Kandertova) 10. května 2023
Usn RMC 0173/2023 20 k návrhu zaslání výzvy více zájemcům k podání nabídky v rámci výběrového řízení „Výběr provozovatele mobilního kluziště“ 10. května 2023
Usn RMC 0172/2023 20 k návrhu čestného prohlášení pro Konsorcium Rohan, s.r.o. 10. května 2023
Usn RMC 0171/2023 20 k návrhu schválení dílčí účetní závěrky městské části Praha 8 za rok 2022 10. května 2023
Usn RMC 0170/2023 20 k návrhu schválení účetních závěrek příspěvkových právnických osob (organizací), jejichž zřizovatelem je městská část Praha 8, za rok 2022 10. května 2023
Usn RMC 0169/2023 20 k návrhu schválení účetních závěrek příspěvkových právnických osob (organizací) základních škol a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 8, za rok 2022 10. května 2023
Usn RMC 0168/2023 20 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8 – budovy č. ev. 676, parc. č. 69/2, k. ú. Libeň, obec Praha, na adrese U Meteoru 8, Praha 8 – Libeň 10. května 2023
Usn RMC 0167/2023 20 k návrhu přípravy 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8 10. května 2023
Usn RMC 0166/2023 19 k naplněné vzdělávací kapacitě ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí 2. května 2023
Usn RMC 0165/2023 19 k návrhu stanoviska MČ Praha 8 k plošnému zavedení maximální rychlosti 30 km/h 2. května 2023
Usn RMC 0164/2023 19 k návrhu uzavření "Dohody o narovnání a vypořádání vzájemných práv a povinností" mezi městskou částí Praha 8 a Bytovým družstvem Vosmíkových 18, a "Dohody o ukončení nájemní smlouvy a narovnání a vypořádání vzájemných práv a povinností" mezi městskou částí Praha 8 a jednotlivými fyzickými osobami 2. května 2023
1234567