Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

1234567
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn RMC 0231/2017 77 k návrhu změny ve složení komise Rady městské části Praha 8 pro·místní Agendu 21 12. dubna 2017
Usn RMC 0230/2017 77 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Mír Karlín, uzavřené v·rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 92, prostor č. 502, na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 74, 186 00 Praha 8 12. dubna 2017
Usn RMC 0229/2017 77 k návrhu dílčí revokace usnesení Rady městské části Praha 8 č.·Usn RMC·0752/2016 ze dne 23.11.2016 a usnesení Rady městské části č. Usn RMC 0766/2016 ze dne 7.12.2016 12. dubna 2017
Usn RMC 0228/2017 77 k návrhu zrušení konkursního řízení na funkci ředitele Základní školy, Praha 8, Palmovka 8 a k návrhu vyhlášení nového konkursního řízení 12. dubna 2017
Usn RMC 0227/2017 77 k návrhu podání výpovědi z nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj.·hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 12. dubna 2017
Usn RMC 0226/2017 77 k návrhu ponechání investičního příspěvku z roku 2016 do roku 2017 příspěvkové právnické osobě (organizaci) zřízené MČ Praha 8 - ZŠ·Burešova 12. dubna 2017
Usn RMC 0225/2017 77 k návrhu uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8 jako "dárcem" a Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy jako "obdarovaným", o darování věcného daru v hodnotě 100 000 Kč 12. dubna 2017
Usn RMC 0224/2017 77 k návrhu uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8 jako·"dárcem", a Městskou policií hl.m. Prahy jako "obdarovaným", o·darování věcného daru v hodnotě 50 000 Kč 12. dubna 2017
Usn RMC 0223/2017 77 k návrhu uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8 jako "dárcem" a Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy, hasičská stanice č. 10 Praha 9 - Satalice jako "obdarovaným", o darování věcného daru v hodnotě 50 000 Kč 12. dubna 2017
Usn RMC 0222/2017 77 k návrhu uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8 jako "dárcem" a Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy, hasičská stanice č.·3 Praha 7 - Holešovice jako "obdarovaným", o darování věcného daru v·hodnotě 49 970 Kč 12. dubna 2017
Usn RMC 0221/2017 77 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp. 532, na k. ú. Střížkov a na adrese Bínova 8, 182 00 Praha 8 12. dubna 2017
Usn RMC 0220/2017 77 k návrhu zastoupení Městské části Praha 8 v Radě Národní sítě Zdravých měst ČR pro volební období 2017 - 2019 12. dubna 2017
Usn RMC 0219/2017 77 k návrhu uzavření "Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace", související s poskytováním sociálních služeb příspěvkovými organizacemi Městské části Praha 8 12. dubna 2017
Usn RMC 0218/2017 77 k návrhu úpravy kapacity školní družiny Základní školy, Praha 8, Burešova 14, zřízené Městskou částí Praha 8 12. dubna 2017
Usn RMC 0217/2017 77 k návrhu bezúplatného převodu majetku, pořízeného Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku (SeS) Městské části Praha 8, příspěvkové právnické osobě (organizaci) zřízené Městskou částí Praha 8 – a to jmenovitě: Základní škole a mateřské škole Petra Strozziho, Praha 8, Za Invalidovnou 3 12. dubna 2017
Usn RMC 0216/2017 77 k návrhu uzavření "Smlouvy o výpůjčce" části pozemku parc.č. 840/392 a pozemků parc.č. 840/394, parc.č. 840/396, parc.č. 840/398, parc.č. 840/400, parc.č. 840/402, k. ú. Bohnice, obec Praha, mezi Městskou částí Praha 8 a Společenstvím vlastníků jednotek Zelenohorská 485 až 489, za účelem zřízení předzahrádek" 12. dubna 2017
Usn RMC 0215/2017 77 k návrhu uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – NP č. 500, čp. 534, na k. ú. Střížkov a na adrese Bínova 12, 182 00 Praha 8 12. dubna 2017
Usn RMC 0214/2017 77 k návrhu uzavření „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – NP č. 601, v budově bez čp./č. ev., která je součástí pozemku parc. č. 2982/11, na·k.·ú.·Libeň, 180 00 Praha 8 12. dubna 2017
Usn RMC 0213/2017 77 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu č. 8 v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp. 201 na k. ú. Bohnice a na adrese Pod Čimickým hájem 8, 181 00 Praha 8 12. dubna 2017
Usn RMC 0212/2017 77 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve·vlastnictví obce , tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp. 1151, na k. ú. Kobylisy a na adrese Burešova 12, 182 00 Praha 8 12. dubna 2017
Usn RMC 0211/2017 77 k návrhu uzavření "Smlouvy o výpůjčce" pozemků parc.č. 585/280, parc.č. 585/282, parc.č. 585/284, parc.č. 585/286, parc.č. 585/288, k. ú. Bohnice, obec Praha, mezi Městskou částí Praha 8 a Společenství vlastníků jednotek Štětínská 360-364, za účelem zřízení předzahrádek" 12. dubna 2017
Usn RMC 0210/2017 77 k návrhu výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Realizace systému generálního klíče do objektu polikliniky Mazurská" 12. dubna 2017
Usn RMC 0209/2017 77 ke Zprávě o činnosti obchodní korporace Správa tepelného hospodářství Městské části (MČ) Praha 8 s.r.o. 12. dubna 2017
Usn RMC 0208/2017 77 k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8 12. dubna 2017
Usn RMC 0207/2017 77 k návrhu uzavření "Smlouvy o poskytnutí podpory" podle zákona č. 89/2012 Sb. mezi Městskou částí Praha 8 a akciovou společností Trusted Network Solutions, a.s. 12. dubna 2017
Usn RMC 0206/2017 77 k návrhu stanovení případů, kdy může člen Zastupitelstva městské části Praha 8 nebo tajemník Úřadu městské části Praha 8 užívat závěsný odznak s velkým státním znakem České republiky 12. dubna 2017
Usn RMC 0205/2017 77 k návrhu výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Přistavování a odvoz VOK a BIO VOK" 12. dubna 2017
Usn RMC 0204/2017 77 k návrhu výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "PD - Revitalizace zelených ploch u metra Florenc" 12. dubna 2017
Usn RMC 0203/2017 77 k návrhu výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění údržby parků – park u Libeňského zámku, Lyčkovo náměstí, Kaizlovy sady a Karlínské náměstí" 12. dubna 2017
Usn RMC 0202/2017 77 k návrhu odvolání Městské části Praha 8 proti rozhodnutí č. j.: MCP8 025797/2017, spis. zn. MCP8 153115/2016/OV. Fe ze dne 30. 3. 2017, vydanému odborem územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8, o umístění stavby a o vydání stavebního povolení (tj. proti společnému rozhodnutí) "Nástavba stávající střechy bytového domu, Praha, Troja č.p. 553, Glowackého 2“ na pozemcích parc. č. 1118/2, 1118/3, oba na k. ú. Troja v Praze 8 12. dubna 2017
1234567