Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

123456
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn RMC 0165/2018 109 k návrhu uzavření 7 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov v Praze 8, na·dobu určitou 11. dubna 2018
Usn RMC 0164/2018 109 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve·vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp. 1172, na k. ú. Kobylisy a na adrese Taussigova 1, 182 00 Praha 8, na dobu určitou 11. dubna 2018
Usn RMC 0163/2018 109 k návrhu poskytnutí a stanovení výše odměn ředitelům škol s právní subjektivitou, zřízených Městskou částí Praha 8, za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů v 1. čtvrtletí 2018 11. dubna 2018
Usn RMC 0162/2018 109 k návrhu výběru nájemce bytu v rámci "Výběrového řízení" o·nejvhodnější nabídku uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do·správy Městské části Praha 8 (VŘ ze dne 14.03.2018) 11. dubna 2018
Usn RMC 0161/2018 109 k návrhu uzavření "Dodatku č. 4" k "Nájemní smlouvě o nájmu prostorů sloužících k podnikání" v objektu ve vlastnictví obce, tj.·Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - v·poliklinice Mazurská 2 (U Polikliniky 1), 181 00 Praha 8 11. dubna 2018
Usn RMC 0160/2018 109 k návrhu uzavření "Smlouvy o výpůjčce" nemovitého majetku ve·vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8 - části pozemku parc. č. 3610, na k.·ú.·Libeň, obec Praha, mezi Městskou částí Praha 8 a·příspěvkovou organizací Osmička pro rodinu 11. dubna 2018
Usn RMC 0159/2018 109 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve·vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha – části pozemku parc. č. 3610, v·k. ú. Libeň v·Praze 8 11. dubna 2018
Usn RMC 0158/2018 109 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – prostor č. 504, čp. 264, na·k.·ú.·Libeň a na adrese Sokolovská 121, 180 00 Praha 8 11. dubna 2018
Usn RMC 0157/2018 109 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 – prostor č. 502, čp. 264, na·k.·ú.·Libeň a na adrese Sokolovská 121, 180 00 Praha 8 11. dubna 2018
Usn RMC 0156/2018 109 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Pernerova 427/8, uzavřené v·rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 – čp. 427, prostor č. 501, na k. ú. Karlín a na adrese Pernerova 8, 186 00 Praha 8 11. dubna 2018
Usn RMC 0155/2018 109 k návrhu vyhlášení "Ceny Eduarda Štorcha za pedagogický přínos" - rok 2018 11. dubna 2018
Usn RMC 0154/2018 109 k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8 11. dubna 2018
Usn RMC 0153/2018 109 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k výkupu spoluvlastnického podílu id. 7/8 pozemku parc. č. 2596 na k.ú. Libeň v Praze 8 (lokalita Labuťka) 11. dubna 2018
Usn RMC 0152/2018 109 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k pronájmu části pozemku parc. č. 339/6 (o výměře cca 225 m2) na k.ú. Libeň v Praze 8 (při·ul.·Bulovka) 11. dubna 2018
Usn RMC 0151/2018 109 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji pozemku parc.·č.·351/3 a části pozemku parc. č. 3735 (o výměře cca 398 m2), oba·na·k.·ú.·Libeň v Praze 8 (při ul. V Holešovičkách) 11. dubna 2018
Usn RMC 0150/2018 109 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k prodeji části pozemku parc. č. 3504 (o výměře cca 170 m2) na k. ú. Libeň v Praze 8 (při·ul.·Sokolovská) 11. dubna 2018
Usn RMC 0149/2018 109 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 ke směně id. podílů pozemků parc.č. 7/12, 11/3, 533/5, ležících na Praze 8 a dalších podílů pozemků na Praze 9 (vlastník id. 177349/337500 žadatel) za id. podíl pozemku a další pozemek na Praze 9 (vlastník Hl.m.Praha), vše·na·k.·ú.·Střížkov v Praze 8 (při ul. Roudnická a Děčínská) 11. dubna 2018
Usn RMC 0148/2018 109 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k projektové dokumentaci k·územnímu a stavebnímu řízení přístavby výtahu a schodiště a·vestavby kliniky v OD Visla na pozemku parc.č. 840/124 na·k.·ú.·Bohnice v Praze·8 (při ul. Zhořelecká) 11. dubna 2018
Usn RMC 0147/2018 109 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k záměru novostavby bytového domu Viladům Prosecká na pozemku parc. č. 2567 na·k.·ú.·Libeň v Praze 8 11. dubna 2018
Usn RMC 0146/2018 109 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k záměru nástavby bytového domu na pozemcích parc. č. 3445, 3446, všechny na k.ú. Libeň v·Praze·8 (při ul. Zenklova) 11. dubna 2018
Usn RMC 0145/2018 109 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k záměru novostavby bytového domu na pozemcích parc. č. 1518, 1603/1, 1603/2, 1603/3, 1603/4, 1603/7, 1603/8, 1603/9, 1603/10, 1603/11, 1603/13, 1829/2, 1829/3, 1829/5, všechny na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při·ul.·Březiněveská) 11. dubna 2018
Usn RMC 0144/2018 109 k návrhu vyjádření Městské části Praha 8 k podnětu na pořízení úpravy Územního plánu hl. m. Prahy z OB-A na OB-B na pozemku parc. č. 511 na k. ú. Troja v Praze 8 (při ul. Nad Strání) 11. dubna 2018
Usn RMC 0143/2018 109 k návrhu uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s·předmětem plnění "Rekonstrukce objektu Pernerova 29" 11. dubna 2018
Usn RMC 0142/2018 109 k návrhu rozhodnutí Městské části Praha 8 o odmítnutí námitek stěžovatele GiTy IT, a.s. (IČO: 055 55 167), se sídlem na adrese Mariánské náměstí 617/1, Komárov, 617 00 Brno, proti zadávací dokumentaci v zadávacím řízení veřejné zakázky s předmětem plnění "Vybudování datové sítě pro Městskou část Praha 8" 11. dubna 2018
Usn RMC 0141/2018 109 k návrhu rozhodnutí Městské části Praha 8 o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku s předmětem plnění "Vybudování datové sítě pro·Městskou část Praha 8" 11. dubna 2018
Usn RMC 0140/2018 108 k návrhu podání žádosti Městské části Praha 8 o dotace z investiční rezervy pro městské části hl. m. Prahy v rozpočtu vlastního hl.·m.·Prahy (v kap. 10) na rok 2018 28. března 2018
Usn RMC 0139/2018 108 k návrhu podání výpovědi z nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj.·Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 28. března 2018
Usn RMC 0138/2018 108 k návrhu uzavření Dodatku ke dvěma „Smlouvám o nájmu prostor sloužících podnikání“ v obecním objektu svěřeném do správy Městské části Praha 8 – v kulturním domě „LÁDVÍ“, se sídlem na adrese Binarova čp. 1661 (Burešova č. or. 2), 182 00 Praha 8 – Kobylisy 28. března 2018
Usn RMC 0137/2018 108 k návrhu projednání "Pravidel participativního rozpočtu Moje Osmička na rok 2018" 28. března 2018
Usn RMC 0136/2018 108 k návrhu projednání "Dopravní studie průjezdnosti s důrazem na·bezpečnost chodců a cyklistů v části dolní Libně" 28. března 2018
123456