Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
Usn RMC 0344/2023 30 k návrhu uzavření Memoranda o spolupráci na systematickém řešení ukončování bytové nouze na území MČ Praha 8 s neziskovou organizací RUBIKON Centrum, z.ú. 20. září 2023
Usn RMC 0343/2023 30 k návrhu rozpočtového opatření městské části Praha 8 20. září 2023
Usn RMC 0342/2023 30 k návrhu rozpočtového opatření městské části Praha 8 20. září 2023
Usn RMC 0341/2023 29 Odsouhlasení Koordinační koncepční studie s regulačními prvky pro sídliště Invalidovna a širší okolí 6. září 2023
Usn RMC 0340/2023 29 k návrhu aktualizace Zásad pro výstavbu na území MČ Praha 8 6. září 2023
Usn RMC 0339/2023 29 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu zvláštního určení v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8 6. září 2023
Usn RMC 0338/2023 29 k návrhu výběru dodavatele a uzavření "Rámcové kupní smlouvy" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Zajištění dodávek originálního spotřebního materiálu k tiskárnám, kopírovacím strojům a multifunkčním zařízením" 6. září 2023
Usn RMC 0337/2023 29 k návrhu podání výpovědi "Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy městské části Praha 8 - části pozemku parc. č. 444 na k. ú. Kobylisy v Praze 8 6. září 2023
Usn RMC 0336/2023 29 k návrhu uzavření "Dodatku č. 1" k Dohodě o zúčtování plnění (služeb) mezi městskou částí Praha 8 a BD Křižíkova 85, bytovým družstvem 6. září 2023
Usn RMC 0335/2023 29 k návrhu uzavření "Dohody o zúčtování plnění (služeb)" mezi·Městskou částí Praha 8 a Bytovým družstvem Křižíkova 3 6. září 2023
Usn RMC 0334/2023 29 k návrhu rozpočtových opatření městské části Praha 8 6. září 2023
Usn RMC 0333/2023 28 k návrhu uzavření "Darovací smlouvy" mezi městskou částí Praha 8, jako "dárcem" a Softballovým klubem Joudrs Praha, jako "obdarovaným" 30. srpna 2023
Usn RMC 0332/2023 27 k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu zvláštního určení v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8 23. srpna 2023
Usn RMC 0331/2023 27 k návrhu dílčí revokace usnesení č. Usn RMC 0239/2020 Rady Městské části Praha 8 ze dne 10. června 2020 a k návrhu uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy, 182 00 Praha 8, na dobu určitou 23. srpna 2023
Usn RMC 0330/2023 27 k návrhu uzavření 4 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy městské části Praha 8, na k. ú. Kobylisy, 182 00 Praha 8, vyčleněném pro účely ubytování uprchlíků z válečných oblastí Ukrajiny 23. srpna 2023
Usn RMC 0329/2023 27 k návrhu uzavření 10 "Nájemních smluv" o nájmu bytů v domech ve vlastnictví obce , tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 na k. ú. Kobylisy a k. ú. Střížkov, na dobu určitou 23. srpna 2023
Usn RMC 0328/2023 27 k návrhu uzavření „Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8 – části pozemku parc. č. 2637/1 na·k.·ú.·Kobylisy v Praze 8 23. srpna 2023
Usn RMC 0327/2023 27 k návrhu uzavření „Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy městské části Praha 8 – části pozemku parc. č. 436/1 na k. ú. Čimice v Praze 8 23. srpna 2023
Usn RMC 0326/2023 27 k návrhu uzavření "Smlouvy o výpůjčce" částí pozemků parc. č. 2547 a 2573, oba na k. ú. Kobylisy, obec Praha, za účelem obslužnosti a parkování služebních vozidel Policie ČR 23. srpna 2023
Usn RMC 0325/2023 27 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví BD Vítkova 154 a jednotlivých vlastníků bytových jednotek – v domě čp. 154, na k. ú. Karlín a na adrese Vítkova 24, 186 00 Praha 8 23. srpna 2023
Usn RMC 0324/2023 27 k návrhu uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví BD Vítkova 202 – v domě čp. 202, na k. ú. Karlín a na adrese Vítkova 18, 186 00 Praha 8 23. srpna 2023
Usn RMC 0323/2023 27 k návrhu uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně a společností BLOCK Karlín, a. s. na straně druhé 23. srpna 2023
Usn RMC 0322/2023 27 k návrhu textu "Kupních smluv" o majetkovém převodu městské části Praha 8 - úplatném převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8 – pozemků parc. č. 101/4 („zastavěná plocha"), o výměře 35 m2, a parc. č. 616/3 ("zastavěná plocha"), o výměře 36 m2, oba na k. ú. Karlín, obec Praha 23. srpna 2023
Usn RMC 0321/2023 27 k návrhu uzavření Memoranda o spolupráci na systematickém řešení ukončování bytové nouze na území MČ Praha 8 s neziskovou organizací Neposeda, z.ú. 23. srpna 2023
Usn RMC 0320/2023 27 k návrhu uzavření Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 8 na jedné straně a společností Trojské Údolí, s.r.o. na straně druhé 23. srpna 2023
Usn RMC 0319/2023 27 k návrhu čerpání Fondu investic Základní školou Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a 23. srpna 2023
Usn RMC 0318/2023 27 k návrhu udělení předchozího souhlasu zřizovatele dle ustanovení § 37b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 23. srpna 2023
Usn RMC 0317/2023 27 k návrhu vyjádření k projektové dokumentaci ke společnému řízení – Bytový dům Sokolovská, parc.č. 769/19, 843/5, 854/65 na k.ú. Karlín v Praze 8 23. srpna 2023
Usn RMC 0316/2023 27 k návrhu uzavření "Darovací smlouvy" mezi Pražskou teplárenskou a.s. Praha 7 jako "dárcem" a městskou částí Praha 8, jako obdarovaným, ve věci poskytnutí finančního daru ve výši 50 000 Kč 23. srpna 2023
Usn RMC 0315/2023 27 k návrhu uzavření "Smlouvy o zajištění provozu mobilního kluziště" mezi Městskou částí Praha 8 a firmou ANELIS, s.r.o. 23. srpna 2023
12345678910...