Legalizace (ověření) podpisu

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 8 –> odbor občansko-správní –> oddělení správní –>
Úřední hodiny oddělení

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

  • žadatel (státní občan České republiky) předloží k prokázání své totožnosti platný občanský průkaz nebo cestovní doklad nebo řidičský průkaz
  • žadatel (cizinec) předloží k prokázání své totožnosti cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu nebo
    • identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva. Doklad lze k prokázání totožnosti použít pouze tehdy, obsahuje-li fotografii držitele.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádné.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatek ve výši 30 Kč / 1 podpis – platí se na místě v hotovosti.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů