Legalizace (ověření) podpisu

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 8 –> odbor občansko-správní –> oddělení správní –>

Jméno a funkcePracoviště a místnostE-mail a telefonVizitka
Dvořáková Jitka
vedoucí oddělení
U Meteoru 6 (Bílý dům)
114 (1. patro)
jitka.dvorakova@praha8.cz
222 805 543
Suchá Markéta
referentka
U Meteoru 6 (Bílý dům)
111 (1. patro)
marketa.sucha@praha8.cz
222 805 547
Teimerová Taťána
referentka
U Meteoru 6 (Bílý dům)
110 (1. patro)
tatana.teimerova@praha8.cz
222 805 549
Tomčalová Marie
referentka
U Meteoru 6 (Bílý dům)
110 (1. patro)
marie.tomcalova@praha8.cz
222 805 549


Úřední hodiny oddělení

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

  • žadatel (státní občan České republiky) předloží k prokázání své totožnosti platný občanský průkaz nebo cestovní doklad
  • žadatel (cizinec) předloží k prokázání své totožnosti cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu nebo
    • identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva. Doklad lze k prokázání totožnosti použít pouze tehdy, obsahuje-li fotografii držitele.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádné.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatek ve výši 50 Kč / 1 podpis – platí se na místě v hotovosti.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů