Náhradní rodinná péče (NRP)

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 8 –> odbor sociálních věcí a zdravotnictví


Oficiální úřední hodiny: pondělí a středa (po telefonické domluvě i mimo tyto dny)

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Průkaz totožnosti, nejlépe občanský průkaz.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Standardizované formuláře jsou předány v tištěné podobě při první osobní schůzce na oddělení sociálně-právní ochrany dětí zároveň s podáním podrobných informací o procesu zprostředkování náhradní rodinné péče a zodpovězením případných dotazů.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

V souladu s platnou legislativou je služba poskytována zdarma.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů