Obtížné životní situace (ve kterých se nachází občan nebo rodiny s dětmi)

Stručně Úplné znění
Občané nebo rodiny s dětmi, kteří se ocitli v hmotné nouzi po ztrátě zaměstnání, případně v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Dále osoby žijící bez důstojného bydlení a ohrožené sociálním vyloučením v důsledku rizikového způsobu života. Osoby ohrožené materiálními problémy a předlužeností.

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 8 –> odbor sociálních věcí a zdravotnictví –> oddělení sociální intervence a prevence (jednotliví sociální pracovníci)

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Průkaz totožnosti, nejlépe občanský průkaz, v případě žádosti o základní sociální poradenství lze i bez dokladu.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádné formuláře nejsou nutné.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

V souladu s platnou legislativou je služba poskytována zdarma.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů