Orientační mapa objektů ÚMČ Praha 8


Objekt přístupný – POZOR – piktogram nelze použít jinak, než v souvislosti s mapami sociálního odboru!Informace o (bez)bariérovosti jednotlivých objektů jsou dostupné na mapě přístupnosti.


Upozornění!

Upozorňujeme na ztížený přístup k některým budovám úřadu městské části v důsledku rekonstrukce Zenklovy ulice.
Jak se dostat na úřad?

Aktualizováno: 18.01.2018
Vytisknout