Orientační mapa objektů ÚMČ Praha 8


Objekt přístupný – POZOR – piktogram nelze použít jinak, než v souvislosti s mapami sociálního odboru!Informace o (bez)bariérovosti jednotlivých objektů jsou dostupné na mapě přístupnosti.


Upozorňujeme!
  • Ztížený přístup k některým budovám úřadu městské části v důsledku rekonstrukce Zenklovy ulice. Jak se dostat na úřad?
Aktualizováno: 29.05.2018
Vytisknout