Orientační mapa objektů ÚMČ Praha 8


Objekt přístupný – POZOR – piktogram nelze použít jinak, než v souvislosti s mapami sociálního odboru!Informace o (bez)bariérovosti jednotlivých objektů jsou dostupné na mapě přístupnosti.


Aktualizováno: 21.02.2017
Vytisknout