Osobní setkání se starostou MČ Praha 8

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Sjednání schůzky s panem starostou je možno provést telefonicky prostřednictvím sekretariátu starosty, kde je nutno sdělit důvod schůzky, popř. dodat předem podkladové materiály týkající se předmětu schůzky. Dále je možno objednat se písemně, e-mailem, event. řešit záležitost písemnou formou.

Pro sjednání schůzky se obraťte na Úřad MČ Praha 8 –> odbor kancelář starosty –> oddělení sekretariát starosty –>


Jméno a funkcePracoviště a místnostE-mail a telefonVizitka
Kendeová Andrea
referentka
Zenklova 1/35 (Libeňský zámek)
120 (1. patro)
andrea.kendeova@praha8.cz
222 805 125


Úřední hodiny

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

--- neuvedeno ---

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář není předepsán.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Nejsou stanoveny.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů