Osvědčení o státním občanství ČR

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

U správního orgánu místně příslušného dle místa trvalého pobytu žadatele.

V případě řešení situace na Úřadu městské části Praha 8 se lze obrátit na:

Odbor občansko-správní –> oddělení matriky –>


Jméno a funkcePracoviště a místnostE-mail a telefonVizitka
Průžová Erika JUDr.
vedoucí oddělení
U Meteoru 6 (Bílý dům)
130 (1. patro)
erika.pruzova@praha8.cz
222 805 560
Povová Veronika Mgr., DiS.
matrikářka - státní občanství
U Meteoru 6 (Bílý dům)
130 (1.patro)
veronika.povova@praha8.cz
222 805 561

V úřední dny: pondělí a středa 08.00–12.00 a 13.00–17.00

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Občanský průkaz nebo cestovní pas, rodný list, oddací list (pokud fyzická osoba uzavřela manželství), doklad o registrovaném partnerství (pokud fyzická osoba vstoupila do partnerství), popř. doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera; rodné listy rodičů, jejich oddací list, pokud uzavřeli manželství, popř. doklad o rozvodu manželství, jejich úmrtní listy, pokud již zemřeli (má-li je žadatel k dispozici); dříve vydané doklady o státním občanství rodičů (má-li je žadatel k dispozici); doklad o osvojení státním občanem České republiky, došlo-li k osvojení fyzické osoby, o jejíž státní občanství se jedná; doklad prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství (opatřený příslušnými ověřeními a úředním překladem do českého jazyka).

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost a dotazník ke zjištění státního občanství České republiky a vydání osvědčení o státním občanství České republiky jsou k dispozici na oddělení matriky (viz bod 9).

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatek za vydání osvědčení o státním občanství České republiky 100 Kč – platí se na místě v hotovosti.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů