Podání petice

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 8 –> odbor kancelář starosty –> sekretariát starosty –>

Úřední hodiny odboru

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Potřebné podklady, které prokazují či ověřují tvrzení uváděná v petici, pokud je má ten, kdo petici podává, k dispozici.
Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář není předepsán.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny, podání petice není zpoplatněno.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů