Pomoc v případě výskytu problému s alkoholem, drogou, patologickým hráčstvím

Stručně Úplné znění
Nepříznivá životní situace občanů závislých na alkoholu a jiných omamných a psychotropních látkách, hracích automatech či ohrožených jinými závislostmi a jejich rodin a blízkých.

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Na kterémkoli odborném pracovišti (viz odkaz 1 a odkaz 2)

V případě řešení situace na Úřadu městské části Praha 8 se lze obrátit na:
Odbor zdravotnictví a sociálních služeb –> oddělení zdravotnictví a sociálních služeb –>


Jméno a funkcePracoviště a místnostE-mail a telefonVizitka
Holíková Zuzana Mgr.
vedoucí odboru
U Meteoru 8
108 (přízemí)
zuzana.holikova@praha8.cz
222 805 646

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Žádné průkazy a doklady nejsou nutné.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádné formuláře nejsou nutné.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

V případě základního poradenství se žádné poplatky nehradí.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů