Řidičský průkaz

Stručně Úplné znění
Vystavení nového nebo výměna stávajícího řidičského průkazu.

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Magistrát hl. m. Prahy –> odbor dopravněsprávních činností –> registr řidičů.

Informace o tom, jak postupovat v případě vystavení nebo výměny řidičského průkazu, jsou uvedeny na stránkách MHMP v oblasti Životní situace –> Dopravně-správní činnosti –> Registr řidičů.

24 Související životní situace a návody, jak je řešit:

Nejsou uvedeny.

28 Popis byl naposledy aktualizován:

01.06.2020
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů