Rodný list při narození dítěte

Stručně Úplné znění
Vystavení rodného listu narozeného dítěte.

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Na matričním úřadu příslušném dle místa narození dítěte.

Narození dítěte ve správním obvodu matričního úřadu Praha 8 (MČ Praha 8; MČ Praha - Ďáblice; MČ Praha - Březiněves; MČ Praha – Dolní Chabry) vyřizuje Úřad městské části Praha 8 –> odbor občansko-správní –> oddělení matriky –>

 Jméno a funkcePracoviště a místnostE-mail a telefonVizitka
Pajmová Anna
matrikářka – narození
U Meteoru 6 (Bílý dům)
128 (1. patro)
anna.pajmova@praha8.cz
222 805 564

V úřední dny: pondělí a středa 08.00–12.00 a 13.00–18.00

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

K vystavení rodného listu dítěte je potřeba:
  • oddací list rodičů, prohlášení o jménu/jménech dítěte
  • u neprovdané matky – rodný list matky, rodný list otce, zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti, prohlášení o jménu/jménech dítěte
  • u neprovdané matky bez udání otce – rodný list matky, prohlášení o jménu/jménech dítěte
  • u rozvedené matky – rodný list matky, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, prohlášení o jménu/jménech dítěte
  • u ovdovělé matky – rodný list matky, úmrtní list manžela, prohlášení o jménu/jménech dítěte

Určení otcovství před narozením dítěte učiníte na jakémkoliv matričním úřadu.

Matriční doklady cizinců musí být ověřeny tzv. apostilou nebo superlegalizací (dotaz na matričním úřadu) a přeloženy soudním tlumočníkem (viz stránky www.justice.cz – soudní tlumočníci). Pokud cizinci nehovoří a nerozumí českému jazyku je přítomnost soudního tlumočníka nutná!

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Prohlášení o jméně (jménech) dítěte obdržíte u ošetřujícího lékaře, popř. na matrice narození nebo na webových stránkách ÚMČ Praha 8 v oblasti Formuláře a tiskopisy.

Uznání otcovství před narozením dítěte učiníte na jakémkoliv matričním úřadu, není vázáno ani trvalým pobytem ani místem plánovaného porodu.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Při vydání prvopisu rodného listu dítěte se poplatek nevybírá.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů