Udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 8 –> odbor dopravy –> oddělení silničního správního úřadu –>

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

  • vyplněnou Žádost o udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
  • fotokopii TP
  • v jednotlivých případech souhlas správce komunikace

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (DOCX, 19 kB)
Žádost je k dispozici též na odboru dopravy (viz bod 9).

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Nepodléhá správním poplatkům.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů