Úhrada přestupků za neoprávněné stání vozidla v zónách placeného stání

Stručně Úplné znění
Úhrada výzev – úhrada určené částky za neoprávněné stání vozidla v zónách placeného stání.

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 8 –> odbor dopravy –> oddělení přestupkové –>

Jméno a funkcePracoviště a místnostE-mail a telefonVizitka
Nedošínská Gabriela Bc.
pověřena vedením oddělení
Čimická 61 (NS Draháň)
přízemí
gabriela.nedosinska@praha8.cz
283 101 241
Pavlíček Jan
referent
Čimická 61 (NS Draháň)
4 (přízemí)
jan.pavlicek@praha8.cz
283 101 244
Žďárská Ivana
referentka
Čimická 61 (NS Draháň)
přízemí
ivana.zdarska@praha8.cz
283 101 243
Jirků Klára Bc.
referentka
Čimická 61 (NS Draháň)
4 (přízemí)
klara.jirku@praha8.cz
283 101 245
Kymplová Jana Bc.
referentka
Čimická 61 (NS Draháň)
4 (přízemí)
jana.kymplova@praha8.cz
283 101 246


Úřední hodiny odboru

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

  • občanský průkaz

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

--- neuvedeno ---

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Určenou částku lze uhradit v hotovosti na pracovišti oddělení přestupků, nebo po předložení výzvy na pokladně Úřadu městské části Praha 8, nebo převodem na účet 5039-2000881329/0800 – variabilní symbol je uveden ve výzvě k uhrazení určené částky.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů