Úhrada přestupků za neoprávněné stání vozidla v zónách placeného stání

Stručně Úplné znění
Úhrada výzev – úhrada určené částky za neoprávněné stání vozidla v zónách placeného stání.

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 8 –> odbor dopravy –> oddělení přestupkové –>

Jméno a funkcePracoviště a místnostE-mail a telefonVizitka
Dvořák Jan Mgr.
vedoucí oddělení
U Meteoru 8
232
jan.dvorak@praha8.cz
222 805 450
Balzer Pavel
referent
U Meteoru 8
226
pavel.balzer@praha8.cz
222 805 454
Brožková Lenka Mgr. Bc.
referentka
U Meteoru 8
223 (1. patro)
lenka.brozkova@praha8.cz
222 805 459
Hajda Dušan
referent
U Meteoru 8
227
dusan.hajda@praha8.cz
222 805 457
Hanzlík David
referent
U Meteoru 8
david.hanzlik@praha8.cz
222 805 483
Kozák Ivan Ing. Bc.
referent
U Meteoru 8
227
ivan.kozak@praha8.cz
222 805 452
Ondráček Jiří Ing.
referent
U Meteoru 8
jiri.ondracek@praha8.cz
222 805 484
Topinková Nela
referentka
U Meteoru 8
226
nela.topinkova@praha8.cz
222 805 453
Trejtnarová Božena
referentka
U Meteoru 8
225 (1. patro)
bozena.trejtnarova@praha8.cz
222 805 456
Vokurková Brigita
referentka
U Meteoru 8
225 (1. patro)
brigita.vokurkova@praha8.cz
222 805 455
Žďárská Ivana
referentka
U Meteoru 8
224
ivana.zdarska@praha8.cz
222 805 451

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

  • občanský průkaz

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

--- neuvedeno ---

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Určenou částku lze uhradit v hotovosti na pracovišti oddělení přestupků, nebo po předložení výzvy na pokladně Úřadu městské části Praha 8, nebo převodem na účet 5039-2000881329/0800 – variabilní symbol je uveden ve výzvě k uhrazení určené částky.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů