Umístění do ústavu sociální péče

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Od 01.01.2007 již odbor sociálních věcí nezprostředkovává podání žádosti do ústavů sociální péče (ÚSP). Se sociálním pracovníkem Úřadu městské části Praha 8*) je možné projednat podání žádosti do ÚSP pouze v rámci sociálně právního poradenství, ale konkrétní úkony je již třeba projednávat přímo s poskytovatelem – tedy s konkrétním ústavem sociální péče, o který má občan zájem.
*) Úřad městské části Praha 8 –> odbor sociálních věcí a zdravotnictví –> oddělení sociální péče 

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

--- neuvedeno ---

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře poskytují jednotlivá zařízení.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

--- neuvedeno ---
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů