Výdej údajů z evidence obyvatel

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

  • Na ohlašovnách obecních úřadů, újezdních úřadech, v Praze a ostatních územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statut, v jejichž obvodu má obyvatel trvalý pobyt
  • Krajském úřadu, v jehož obvodu má obyvatel pobyt
  • Obecním úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst, v jejichž správním obvodu má obyvatel trvalý pobyt
  • na Ministerstvu vnitra

V případě řešení situace na Úřadu městské části Praha 8 se lze obrátit na:
Odbor občansko-správní –> oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Vyplněný formulář (viz bod 11) a doklad totožnosti.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Tiskopisy Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému (PDF, 184 kB) jsou k dispozici na všech příslušných úřadech.
Formuláře jsou k dispozici také na oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů (viz bod 9).

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Za poskytnutí osobních údajů z informačního systému je stanoven správní poplatek 50 Kč.

Správní poplatek se hradí na přepážce v hotovosti nebo platební kartou.
Akceptovány jsou následující typy platebních karet:
  • Visa
  • Mastercard
  • Maestro
  • Diners
  • Discover
  • JCB

Platební karty American Express nejsou přijímány. Z technických důvodů není možné platit bezkontaktně.

Stručně Úplné znění
Nabídka návodů