Vyjádření k existenci sítí

Hlavní město Praha nabízí svým občanům službu mající za cíl zjednodušit agendu spojenou s procesem „vyjádření k existenci sítí“.

Tato služba je dostupná na adrese: www.site.praha.eu
  • Po kliknutí na tlačítko Veřejný přístup je žadatel systematicky veden k vyplnění formuláře pro vytvoření žádosti o „vyjádření k existenci sítí“. Případně se můžete podívat na VIDEO NÁVOD.
  • Ve spolupráci s provozovatelem služby (firma HRDLIČKA spol. s r.o.) byl pro působnost našeho stavebního úřadu sestaven tzv. registr subjektů technické infrastruktury (RSTI), což je aktuální seznam správců, jejichž inženýrské sítě se na daném území vyskytují.
  • Následně jsou vygenerovány PDF žádosti pro jednotlivé správce, které se buď správci automaticky odešlou elektronicky, nebo je poté žadatel vytiskne a rozešle správcům poštou.
  • K podání žádosti postačí připojení na internet a běžný webový prohlížeč. Ovládání aplikace je jednoduché a je doplněno nápovědou pro jednotlivé kroky.
  • Pro další informace o službě UtilityReport kontaktujte zákaznické centrum: info@mawis.eu, tel. : +420 251 618 458.