Vystavení cestovního pasu

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, bez ohledu na místo trvalého pobytu, v Praze na úřadech městské části Prahy 1–22.

V zahraničí občan podává žádost o vydání cestovního pasu u zastupitelského úřadu, v případě žádosti o cestovní pas s biometrickými prvky nelze žádost podat u zastupitelského úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

V případě řešení situace na Úřadu městské části Praha 8 se lze obrátit na:
Odbor občansko-správní –> oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

  • občanský průkaz (u osob, kterým se občanský průkaz nevydává, jejich rodný list, doklad o státním občanství, příp. rodné listy rodičů, oddací list rodičů atd.)  Ověřování občanství u žádosti o 1. cestovní pas se provádí z předložených dokladů, u dětí do 15 let s trvalým pobytem na území ČR, narozených v ČR a v případě, že se oba rodiče také narodili v ČR postačí předložení rodného listu dítěte.
  • rodný list při podání žádosti o vydání 1. cestovního pasu dítěti mladšímu 15 let (doporučujeme vždy předkládat z důvodu ověření, že žádost podává zákonný zástupce, příp. k odstranění nesouladu v údajích)
  • doklady prokazující oprávněnost podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy
  • předchozí cest. pas, pokud byl vydán (v případě, že je žádáno o další cestovní pas, je třeba odůvodnění žádosti)

Upozorňujeme! Z důvodu pořízení fotografie je vždy nezbytná osobní účast žadatele včetně dětí. Při podání žádosti se vždy pořizuje nová fotografie (nelze použít fotografie v papírové podobě, na přenosném nosiči dat ani z evidence občanských průkazů).

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Při podání žádosti o cestovní pas s biometrickými údaji se tiskopis nevyplňuje, úředník žádost vytiskne při podání.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatek za vydání cestovního pasu s biometrickými prvky vydaného ve lhůtě 30 dní činí 600 Kč, u dětí do 15 let 100 Kč.


Vybrané správní poplatky za vydání cestovních pasů ve zkrácených lhůtách:


Do 24 hodin občanu staršímu 15 let
Žádost podána u MV Poplatek při podání žádosti: 6.000 Kč  
Žádost podána u OÚ obce s rozšířenou působností nebo ÚMČ Poplatek při podání žádosti: 4.000 Kč Poplatek při vyzvednutí dokladu: 2.000 Kč
(hrazeno při vyzvednutí přímo MV)

Do 24 hodin občanu mladšímu 15 let
Žádost podána u MV Poplatek při podání žádosti: 2.000 Kč  
Žádost podána u OÚ obce s rozšířenou působností nebo ÚMČ Poplatek při podání žádosti: 1.500 Kč Poplatek při vyzvednutí dokladu: 500 Kč
(hrazeno při vyzvednutí přímo MV)

Do 5 pracovních dní občanu staršímu 15 let
Žádost podána u MV Poplatek při podání žádosti: 3.000 Kč  
Žádost podána u OÚ obce s rozšířenou působností nebo úřadu městské části, vyzvednutí proběhne na stejném úřadě Poplatek při podání žádosti: 3.000 Kč  
Žádost podána u OÚ obce s rozšířenou působností nebo ÚMČ, vyzvednutí proběhne na MV Poplatek při podání žádosti: 2.000 Kč Poplatek při vyzvednutí dokladu: 1.000 Kč
(hrazeno při vyzvednutí přímo MV)

Do 5 pracovních dní občanu mladšímu 15 let
Žádost podána u MV Poplatek při podání žádosti: 1.000 Kč  
Žádost podána u OÚ obce s rozšířenou působností nebo úřadu městské části, vyzvednutí proběhne na stejném úřadě Poplatek při podání žádosti: 1.000 Kč  
Žádost podána u OÚ obce s rozšířenou působností nebo ÚMČ, vyzvednutí proběhne na MV Poplatek při podání žádosti: 500 Kč Poplatek při vyzvednutí dokladu: 500 Kč
(hrazeno při vyzvednutí přímo MV)

Ve standardní lhůtě do 30 dní občanu staršímu 15 let
Žádost podána u OÚ obce s rozšířenou působností nebo úřadu městské části, vyzvednutí proběhne na stejném úřadě Poplatek při podání žádosti: 600 Kč  

Ve standardní lhůtě do 30 dní občanu mladšímu 15 let
Žádost podána u OÚ obce s rozšířenou působností nebo úřadu městské části, vyzvednutí proběhne na stejném úřadě Poplatek při podání žádosti: 100 Kč  


Správní poplatek se hradí v hotovosti nebo platební kartou na přepážce při podání žádosti o cestovní pas.
Akceptovány jsou následující typy platebních karet:
  • Visa
  • Mastercard
  • Maestro
  • Diners
  • Discover
  • JCB

Platební karty American Express nejsou přijímány. Z technických důvodů není možné platit bezkontaktně.

Za převzetí cestovního pasu u jiného úřadu obce s rozšířenou působností, než u kterého byla žádost podána, hradí při převzetí cestovního pasu občan správní poplatek ve výši 100 Kč.

iJak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?

Více informací naleznete v tomto článku.

Stručně Úplné znění
Nabídka návodů