Zápis ženského příjmení ve tvaru, který neodpovídá pravidlům české mluvnice

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Na kterémkoliv matričním úřadu nebo zastupitelském úřadu České republiky v cizině.

V případě řešení situace na Úřadu městské části Praha 8 se lze obrátit na:
Odbor občansko-správní –> oddělení matriky –>

Matrika narození:

 Jméno a funkcePracoviště a místnostE-mail a telefonVizitka
Chlubnová Petra
matrikářka – narození
U Meteoru 6 (Bílý dům)
128 (1. patro)
petra.chlubnova@praha8.cz
222 805 564
Kytlová Marie
matrikářka – narození
U Meteoru 6 (Bílý dům)
128 (1. patro)
marie.kytlova@praha8.cz
222 805 564

Matrika manželství: Jméno a funkcePracoviště a místnostE-mail a telefonVizitka
Myšková Jiřina
matrikářka - manželství, partnerství
U Meteoru 6
129 (1. patro)
jirina.myskova@praha8.cz
222 805 562


V úřední dny: pondělí a středa 08.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 – nutné předchozí telefonické objednání.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

  • průkaz totožnosti žadatele (platný občanský průkaz nebo cestovní doklad)
  • matriční doklad, byl-li již zápis proveden
  • jde-li o nezletilou osobu – písemný souhlas druhého rodiče s ověřeným podpisem
  • případný písemný souhlas nezletilé osoby starší 12 let

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost k dispozici na matričním úřadu.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Zápis nepodléhá správnímu poplatku.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů