Zeptejte se

Zasláním příspěvku souhlasíte s podmínkami uveřejňování.

Vážení občané, máte-li dotaz týkající se chodu městské části Praha 8 nebo Úřadu městské části Praha 8, napište nám. Vaše dotazy budou zodpovězeny příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 8. Zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Zodpovídány nebudou příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, komerčního charakteru, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy.

Dotazy jsou spolu s odpověďmi zveřejňovány na této stránce. Zveřejňovány jsou pouze příspěvky, které neporušují zmíněná pravidla.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, případně týká-li se širšího a komplexnějšího tématu, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu nebo osobně po sjednání schůzky.

Zasláním příspěvku poskytujete právo k jeho používání či reprodukování.

 

Téma Řadit podle data
Vyhledávání:

Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*
*
 
*
Sečtěte čísla jedna a sedm
 
 

1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Doprava Zenklova, Bulovka (Jiří Frait 28.05.2020 9:14) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den,
  mám spíše připomínku, než otázku, ale nevím kam se případně obrátit, tudíž Vás poprosím o případné nasměrování.

  Včera jsem se poprvé setkal s uzavírkou levého odbočovacího pruhu na křižovatce ulic Zenklova/ Na stráži a nestačil jsem se divit vlastním očím, protože způsob označení je možná v souladu s pravidly značnení, nicméně naprosto v rozporu se zdravým rozumem. Věc se má tak, že pokud se člověk blíží ulicí Zenklova ve směru od Kobylis, je na úrovni podjezdu pod Pražským okruhem sice svislým značením upozorněn na práce na silnici a zúžení vozovky, nicméně pokud se blíží ke křižovatce, již z dálky se orientuje dle cedulí nad jízdními pruhy, které nejsou přeškrtnuté, tudíž předpokládá, že se jedná pouze o nějaké zúžení jízdního pruhu a ne jeho uzavření. Ve chvíli, kdy se přiblíží ke křižovatce vidí uzavření levého odbočovacího pruhu, ale vzhledem k provozu nevidí žádné další značení protože se v pravém pruhu setkávají auta sjíždějící z okruhu a situaci neulehčující řidiči nerespektující zůžení pruhů a vodorovné šrafování, kteří následně mají v plánu odbočení doprava. Díky tomu je v poslední chvíli vidět přenosné svislé značení (nízké a přes automobily v podstatě neviditelné), které upravuje řazení jízdních pruhů tak, že prostřední pruh se mění na odbočovací doleva a pravý na průběžný a odbočovací doprava. V tu chvíli zde nastávají dva problémy. První problém je, že se najednou narychlo řadí vozidla do pravého pruhu, aby mohla pokračovat a druhý problém je ten, že se následně za křižovatkou setkávají s vozidly, jejichž řidiči používají nyní odbočovací pruh doleva jako průběžný (jak byli zvyklí) vzhledem k tomu, že díky "kvalitě" označení neměli v podstatě možnost vidět přenosnou ceduli upravující jízdní pruhy. Tudíž sečteno a podtrženo zde Není přeškrtnuté značení nad jízdními pruhy, není přeškrtnuté vodorovné značení na vozovce a je zde umístěno svislé značení tak že je vidět jen ani ne v polovině případů. Vím že začíná být "dobrým zvykem" vydávat jakákoli, byť sebehloupější nařízení s tím, že si občané poradí a pokud ne, budou persekuováni pokutou, nicméně si myslím, že zrovna doprava, již tak naprosto zoufalá, by měla být řešena s rozumem, přehledně a přesně tak, aby nedocházelo k zmatečným situacím a následných přidruženým problémům.

  Velice Vám děkuji za případné nasměrování, případně předání mé prosby/poznatku/stížnosti na adekvátní oddělení.

  S přáním krásného dne

  Jiří Frait
  • Odpověď: (29.05.2020 13:35)

   Vážený pane Fraite,

   v této věci je kompetentní odbor pozemních komunikací a drah, oddělení silničního správního úřadu, MHMP. Obrátit se můžete na Jiri.Tumpach@praha.eu.

   S pozdravem

   Mgr. Lenka Kaplanová
   vedoucí oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
   e-mail: lenka.kaplanova@praha8.cz

 • Otázka: Úprava přednosti v jízdě (Petr Lizner 26.05.2020 9:43) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den,
  protože byl kvůli novostavbám zrušen nájezd na Libeňský most směrem od Palmovky z ulice Voctářova, najíždějí všechna vozidla jedoucí z tohoto směru na Libeňský most z ulice Štorchova (po podjetí mostu vlevo), kde na nájezdu na Libeňský most musejí dávat přednost vozidlům jedoucím po Libeňském mostě směrem od Palmovky (viz obrázek).
  Toto mi připadá naprosto nelogické, protože část Libeňského mostu od této křižovatky směrem k Palmovce slouží pouze jako parkovací zóna s minimálním provozem. V této souvislosti se tedy ptám, zda se neuvažuje o změně přednosti v jízdě tak, že přednost budou muset dávat vozidla přijíždějící na toto křížení z Libeňského mostu od Palmovky. Věřím, že by to významně přispělo k plynulosti provozu.
  S pozdravem, Petr Lizner
  • Odpověď: (29.05.2020 13:28)

   Vážený pane Liznere,

   důvod vašeho návrhu je nám zřejmý, výjezd ze Štorchovy ulice na Libeňský most je skutečně dopravně zatíženější, než směr ze slepého konce Libeňského mostu na straně od Palmovky. Je však nutné mít též na zřeteli, že se na Libeňském mostě nachází tramvajová trať v úrovni vozovky (to znamená, že tramvajová trať není na samostatném výškově odděleném drážním tělese) a pro tramvaje platí téměř stejné dopravní předpisy jako pro automobily. Jinými slovy tramvaj jedoucí směrem od Palmovky by musela dávat přednost v jízdě automobilům přijíždějícím ze Štorchovy ulice, což je v rozporu se zásadou preference MHD. Nelze totiž stoprocentně vyloučit, že některá vozidla, zvláště ta rozměrnější, budou při výjezdu ze Štorchovy ulice více nebo méně zasahovat do profilu tramvajové trati. Proto je stávající úprava z hlediska bezpečnosti dopravy výhodnější. Děkujeme za Váš zájem o zlepšení plynulosti dopravy v hlavním městě Praze.

   S pozdravem

   Ing. Jiří Tumpach, MBA
   specialista silničního správního úřadu

   HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
   MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

 • Otázka: archiv úřední desky (Petr Dvořák 26.05.2020 14:53) – Webové stránky
  Sdílet
  Dobrý den, bylo by možné zpřístupnit archiv úřední desky, tedy aby bylo možné dohledat i oznámení, kterému již uplynula doba pro zveřejnění? Informace v mnohých oznámeních zveřejněných na úřední desce jsou platná a relevantní ještě dlouho po zákonem požadované minimální době pro vyvěšení (např. stále běží lhůta pro podání připomínek, ale oznámení již bylo z úřední desky staženo a nelze ho ani zpětně dohledat). Dalším příkladem může být realizace opatření obecné povahy, kdy praktické provedení např. dopravního značení je zjevně v rozporu se schváleným záměrem, ale samotné rozhodnutí již nelze dohledat. Jsem přesvědčen, že existuje silný veřejný zájem, aby rozhodnutí z úřední desky byla přístupná i po uplynutí termínu vyvěšení. Technická realizace takového řešení rozhodně nemůže být překážkou.
  P.S. Stejně nepochopitelný přístup bohužel aplikuje i MHMP.
  • Odpověď: (29.05.2020 10:29)

   Dobrý den,

   při zveřejňování dokumentů na elektronické Úřední desce se městská část Praha 8 řídí právními předpisy stanovenými lhůtami pro zveřejnění konkrétní písemnosti. Ponechání těchto písemností na Úřední desce po významně delší či neomezenou dobu není vhodné z hlediska přehlednosti pro širokou veřejnost, naopak mohlo by být až matoucí. Zároveň je městská část Praha 8 povinna respektovat také omezení související s právní úpravou ochrany osobních údajů (GDPR), kdy správce (Úřad městské části Praha 8) musí osobní údaje shromažďovat pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný (osobní údaje tedy nesmí být dále zveřejňovány, pokud pomine doba určená zákonem pro takové zveřejnění). Písemnosti, u nichž uplynula povinná doba pro zveřejnění na Úřední desce, lze v případě zájmu získat na základě žádosti podané dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

   S pozdravem

   Mgr. Tomáš Kudela
   vedoucí oddělení právní
   Odbor právních služeb (OPS)
   e-mail: tomas.kudela@praha8.cz

 • Otázka: Interval na semaforu (Helena Kejmarová 18.05.2020 23:39) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den, chtěla bych se prosím zeptat, zda by bylo možné upravit interval pro přechod na semaforech na křižovatce ulic K Pazderkám x Čimická. Semafory zde byly v minulých dnech vyměněny a nyní jsou intervaly pro přechod na každé straně jinak dlouhé a konkrétně na straně blíže k Pazderkám je interval nyní tak krátký, že i svižnou chůzí se dá dojít sotva do poloviny přechodu, což jelikož se jedná o celkem rušnou komunikaci, není úplně příjemné. Předem mnohokrát děkuji, Kejmarová
  • Odpověď: (28.05.2020 14:23)

   Vážená paní Kejmarová,

   na základě Vašeho podnětu bylo oddělením řízení dopravy TSK provedeno místní šetření na SSZ 8.273 Čimická – K Pazderkám. Konstatujeme, že podnět týkající se nedostatečné délky volna pro plynulé přejití obou částí děleného přechodu přes ulici K Pazderkám je oprávněný. Nastavení světelné signalizace není v souladu se schváleným dopravním řešením. Dále byla při místním šetření zaznamenána nedostatečná délka signálu volno na vjezdu z Čimické ulice ve směru od Čimic.
   Vzhledem k tomu, že je světelná signalizace po obnově technologie ve zkušebním provozu, byl předán požadavek na obě úpravy dodavateli obnovy technologie světelné signalizace. Po úpravě by měla být délka volna pro chodce dostatečná pro přejití obou pásů ulice K Pazderkám.

   S pozdravem

   Mgr. Lenka Kaplanová
   vedoucí oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
   e-mail: lenka.kaplanova@praha8.cz

 • Otázka: doprava (Dalibor Nováček 24.05.2020 12:27) – Doprava
  Sdílet
  Potvrzujeme přijetí Vašeho příspěvku.

  Zaslaný příspěvek:
  Dobrý den. Často jezdím z Bohnic k zoologické zahradě. Silnice je poměrně úzká, několik serpentin a dle mě poměrně nebezpečná při míjení vozidel. K bezpečnosti by jistě přispělo, kdyby byla označena střední plná čára, která je, bohužel,až dole před stopkou. Upřímně-nechápu,proč tohle značení chybí. Děkuji za odpověď.


  V nejbližším možném termínu bude Váš příspěvek postoupen kompetentní osobě.
  Po zpracování bude zveřejněn spolu s odpovědí na stránkách MČ Praha 8 dle podmínek uvedených v oblasti Zeptejte se / Hlášení závad. Odpověď Vám zašleme také na e-mail.
  Pozn. Dosud bez odpovědi!
  • Odpověď: (28.05.2020 14:17)

   Vážený pane Nováčku,

   komunikace K Bohnicím, tzv. serpentiny, se nachází na území MČ Praha 7, kde státní správu vykonává odbor dopravy ÚMČ Praha 7, který je v této věci kompetentní.

   S pozdravem

   Mgr. Lenka Kaplanová
   vedoucí oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
   e-mail: lenka.kaplanova@praha8.cz

 • Otázka: Zápach kanalizace (Frantl Jan ing. 22.05.2020 12:34) – Životní prostředí
  Sdílet
  Dobrý den, již několik měsíců se v horní části ulice Trojská, od FU směrem dolů , line velmi nepříjemný zápach z kanalizace. Zcela určitě to není normální stav, a tak trochu mi to připomíná dobu cca před 15 lety, kdy těsně před tím než došlo k závažné havárii kanalizace v střední části ulice Trojská u zastávky Nad Trojou, byla také kanalizace intenzívně cítit.
  Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (27.05.2020 14:25)

   Vážený pane Frantle,

   Váš podnět byl předán společnosti Pražské vodovody a kanalizace k řešení. O případném vyjádření Vás budeme informovat.

   S pozdravem

   Mgr. Ondřej Hohl
   oddělení správy městské zeleně
   odbor životního prostředí (OŽP)
   e-mail: ondrej.hohl@praha8.cz

 • Otázka: Sekání trávy (M. Němcová 21.05.2020 9:55) – Životní prostředí
  Sdílet
  Dobrý den, mohu se zeptat, proč necháváte sekat trávu na tak krátko a tak často, že nestačí ani dorůst a trávníky jsou spíš hnědé (suché) než zelené? Mám na mysli konkrétně trávník před Muzeem Hl. m. Prahy na Florenci a trávník v parčíku "u hodin" na rohu ulic Sokolovská a Ke Štvanici. Jsou to jediná "zelená" místa, která aspoň trochu zpříjemňují pobyt v této velmi hustě zastavěné části města. Nešlo by třeba v parčíku u hodin vysadit nějaké suchomilné rostliny, které by místo oživily a zároveň by se nemusely sekat? Děkuji za odpověď, M. Němcová
  • Odpověď: (27.05.2020 14:18)

   Vážená paní Němcová,

   děkuji Vám za zaslaný podnět. Městská část Praha 8 má z Vámi vyjmenovaných lokalit ve správě na údržbu pouze park Těšnov a pozemky před Muzeem hlavního města na Florenci.
   Bohužel na Vaše ostatní podněty ohledně parčíku u hodin nemůžeme odpovědět, jelikož nemáme pozemky svěřeny do správy a nezajišťujeme zde údržbu. Údržba veřejné zeleně na Florenci probíhá dle harmonogramu objednaných prací, v současné době proběhla první seč. V místech, kde se vyskytují terénní nerovnosti, došlo k posekání trávníku na příliš krátko, neboť sekací traktůrek je konstruován spíše na rovné plochy, a tak při přejetí některých menších nerovností klesnou sekací nože příliš nízko.

   S pozdravem

   Zuzana Kazdová
   Oddělení správy městské zeleně
   Odbor životního prostředí (OŽP)
   e-mail: zuzana.kazdova@praha8.cz

 • Otázka: Světelná signalizace (Jana Vaniková 22.05.2020 15:08) – Ostatní
  Sdílet
  Dobrý den, již jsem se dotazovala, zda by mohl být zhotoven světelný přechod od zastávky MHD Mirovická přes Horňáteckou směrem ke křižovatce Horňátecká-Mirovická, tak jako je např na Vysočanské ul. na Proseku. Od vozovny Kobylisy mnoho řidičů jezdi větši rychlosti než je povoleno, jedná se tedy o bezpeči obyvatel. Přestože je zde sloupek s označenim přechodu pro chodce, málo kdo toto respektuje, neboť si buď nevšimne modré tabulky, nebo nechce. Dosud jste mi neodpověděli na můj dřívější dotaz očekávám korektni jednání. Děkuji Jana Vaniková
  • Odpověď: (26.05.2020 15:31)

   Vážená paní Vaniková,

   Váš dotaz předáváme PKD MHMP, který je v této věci kompetentní.

   S pozdravem

   Mgr. Lenka Kaplanová
   vedoucí oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
   e-mail: lenka.kaplanova@praha8.cz

 • Otázka: sekání zeleně (Hana Šorejsová 19.05.2020 10:23) – Životní prostředí
  Sdílet
  Dobrý den, prosím dotazujeme se, proč zeleň v ulici Vánková byla posekána jen na určitých místech a z druhé strany ulice Čimická již ne ? Vánková 808/2. Vždy bylo precizně posekáno a nyní ne ? děkuji za odpověď
  • Odpověď: (26.05.2020 15:24)

   Vážená paní Šorejsová,

   děkujeme za Vám za zájem o naše životní prostředí, ve kterém žijeme. Na základě Vámi zaslaného podnětu bylo provedeno šetření přímo v místě, v ulici Vánková a blízkém okolí OC Draháň. Valná většina pozemků v této části (bytový komplex Vánkova) nejsou ve správě MČ Prahy 8. Pozemky, které jsou v naší správě, jsou řádně posekány, pouze na jednu výjimku malého ostrůvku uprostřed silnice ve slepé ulici. Náprava bude zjednána během následujících dní.

   Děkuji a přeji pěkný den.

   Ivana Švancarová
   Odbor životního prostředí (OŽP)
   e-mail: ivana.svancarova@praha8.cz

 • Otázka: Dětské hřiště (Helena Kejmarová 18.05.2020 23:42) – Ostatní
  Sdílet
  Dobrý den, chtěla bych se prosím zeptat, zda se do budoucna neuvažuje o nějakém zřízení dětského hřiště na sídlišti Velká skála? Bydlí tu mnoho rodin s malými dětmi a máme tu jen jedno malé pískoviště navíc celkem bez písku a všude na hřiště musíme přes celkem rušnou silnici.. Předem mnohokrát děkuji, Kejmarová
  • Odpověď: (25.05.2020 14:41)

   Vážená paní Kejmarová,
    
   vzhledem ke skutečnosti, že na sídlišti Velká skála není žádný pozemek v majetku MČ Praha 8, ani zde žádný pozemek nemá MČ Praha 8 ve své správě, nemůžeme výstavbu žádného nového dětského hřiště plánovat. Stávající pískoviště je rovněž na soukromém pozemku. Svůj dotaz, prosím, přeneste na majitele pozemků.
    
   Děkuji za pochopení a přeji hezký den

   Radek Bukolský
   oddělení správy městské zeleně
   odbor životního prostředí (OŽP)
   e-mail: radek.bukolsky@praha8.czVytisknout