Zeptejte se

Zasláním příspěvku souhlasíte s podmínkami uveřejňování.

Vážení občané, máte-li dotaz týkající se chodu městské části Praha 8 nebo Úřadu městské části Praha 8, napište nám. Vaše dotazy budou zodpovězeny příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 8. Zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Zodpovídány nebudou příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, komerčního charakteru, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy.

Dotazy jsou spolu s odpověďmi zveřejňovány na této stránce. Zveřejňovány jsou pouze příspěvky, které neporušují zmíněná pravidla.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, případně týká-li se širšího a komplexnějšího tématu, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu nebo osobně po sjednání schůzky.

Zasláním příspěvku poskytujete právo k jeho používání či reprodukování.

 

Téma Řadit podle data
Vyhledávání:

Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*
*
 
*
Odečtěte od sebe čísla sedm a šest
 
 

1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Strom bránící ve výhledu (Olga Valentová 15.06.2021 10:14) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den, prosím, kdo má na starost údržbu zeleně v okolí silnic? V ulici Šaldova 1 je před výjezdem z garáží umístěno zrcadlo, pro lepší přehlednost na silnici, ale bohužel strom v jeho blízkosti se rozrostl natolik, že zcela zasahuje do výhledu. Je prosím možné sjednat nápravu, aby zde nedošlo k nějaké zbytečné nehodě? Děkuji
  • Odpověď: (15.06.2021 13:05)
   Dobrý den,

   Vámi zmiňovaný pozemek má ve správě TSK Praha. Společnosti předáváme Váš podnět.

   S pozdravem

   oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra
   odbor kancelář starosty (OKS)
 • Otázka: popelnice na bioodpad (Blanka Skakunová 01.06.2021 8:46) – Ostatní
  Sdílet
  Dobrý den, zajímalo by mne, jestli a kde je možnost využít pro bioodpad z domácnosti popelnici na bioodpad v lokalitě Praha 8 Kobylisy. Nebo je to jen pro domy, které si tuto popelnici objednají a platí? Nebo pouze pravidelně přistavené velké kontejnery na biodpad?
  Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (11.06.2021 12:43)
   Vážená paní Skakunová,

   hnědé popelnice na bioodpad fungují v podobném režimu jako černé popelnice na směsný komunální odpad. Přistavení a četnost svozu hnědé popelnice si objednává vlastník domu podle svého uvážení ve spolupráci s příslušnou svozovou společností a magistrátem hl.m. Prahy. Veškeré informace ke svozu bioodpadu naleznete na portálu životního prostředí hl.m. Prahy http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/bioodpad/index.html

   S pozdravem

   oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Otázka: "Sekání" trávy (F.Bloudek 24.05.2021 0:53) – Životní prostředí
  Sdílet
  Před několika dny se na sídlíští Sokolniky - u obchodního centra a kolem věžových domů sekala tráva. Ale jakým způsobem ! Ty louky vypadají jako by byly sekány lopatou a niklo sekačkou. Co jste to vybrali za firmu která se má starat o veřejnou zeleň?
  • Odpověď: (11.06.2021 12:39)
   Dobrý den, pane Bloudku,

   děkujeme za Váš dotaz. Problémy kolem seče trávy na pozemcích ve správě Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 8 jsme již řešili s dodavatelskou firmou. Při další seči by mělo být již vše v pořádku. Seč se pečlivě kontroluje a nedostatky jsou hlášeny průběžně a mělo by docházet k jejich odstranění. Je třeba mít ale na zřeteli, že některé pozemky nemá v péči městská část, ale například TSK. Na takových pozemcích z naší strany ke kontrolám ani nápravě nedostatků nedochází.
   Firma, která seč provádí, má instrukce, jak má seč probíhat. Kolem stromů je třeba ponechávat kruh o průměru 0,5
   m nepokosené trávy, aby byla zajištěna bezpečnost kmene a kořenových náběhů. Plochy, které není možné posekat
   traktůrkem, je třeba dočistit pomocí strunové sekačky a následně trávu shrabat a odklidit z pokosených ploch. Tyto
   instrukce by měla firma dodržovat.
   Nadále budeme seč kontrolovat a v případě, že by se situace opakovala, zajistíme nápravu.

   S pozdravem

   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Otázka: Formulář pro změnu TP (Martin Pavlović 08.06.2021 11:57) – Bydlení
  Sdílet
  Dobrý den, rád bych si přesunul trvalé bydliště ke své matce na Prahu 8. Podle příslušné kategorie na webu by mi měl stačit občanský průkaz a „písemné potvrzení oprávněné osoby (uživatele bytu) o souhlasu s ohlášením změny místa trvalému pobytu“. Co by toto potvrzení mělo obsahovat, respektive je někde k dostání nějaký vzor? A budu potřebovat ještě nějaké další dokumenty?

  Děkuji za váš čas.

  S pozdravem
  Martin Pavlović
  • Odpověď: (10.06.2021 13:59)
   Vážený pane Pavlovići,

   při ohlášení změny trvalého pobytu občan ohlašovně předkládá platný občanský průkaz, přihlašovací lístek k trvalému pobytu (originál se vyplňuje na úřadě) a v případě, že není sám vlastníkem nebo oprávněným uživatelem objektu, do kterého se přihlašuje, rovněž souhlas s ohlášením změny údaje o trvalém pobytu. Tento souhlas je oprávněna udělit osoba, která je vlastníkem nebo nájemcem (podnájemcem) objektu.
   Souhlas tato oprávněná osoba udělí osobně na ohlašovně tím, že před zaměstnancem podepíše souhlas na přihlašovacím lístku a současně prokáže svou totožnost a oprávněnost užívání (nájemní smlouvou apod.), příp. lze tento souhlas s přihlášením trvalého pobytu udělit i písemně. Takový souhlas musí obsahovat úředně ověřený podpis osoby udělující souhlas. Písemný souhlas lze napsat volnou formou. Musí v něm být jmenovitě uvedeno kdo a komu dává souhlas k přihlášení trvalého pobytu na konkrétně uvedenou adresu. Pro jednoznačnou identifikaci je nutné uvést datum narození. Občan, který se přihlašuje ohlašovně předkládá tento písemný souhlas a současně rovněž doklad, ze kterého je zřejmé oprávnění k udělení souhlasu (např. nájemní smlouva). V případě, že osoba udělující souhlas je vlastníkem objektu, není nutné předkládat výpis z KN, ohlašovna si tuto skutečnost ověří sama náhledem do katastru nemovitostí.
   Správní poplatek za ohlášení změny údaje o místu trvalého pobytu činí 50 Kč.


   S pozdravem

   vedoucí oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů
   odbor občansko-správní (OSO)
 • Otázka: kultura (Naďa Hlaváčková 07.06.2021 13:26) – Kultura
  Sdílet
  Jaké společenské akce se plánují v prostorech v Pivovarnické 3 ?
 • Otázka: Zářivky (Zdeněk Souček 29.05.2021 10:44) – Životní prostředí
  Sdílet
  Kam bychom mohli odvézt cca 12ks zářivkových trubic ?Souček
 • Otázka: Řešení tříděného odpadu v okolí Rokytky (Jana Lidická 19.05.2021 21:10) – Životní prostředí
  Sdílet
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda MČ plánuje nějak řešit situaci se tříděným odpadem v okolí řeky Rokytky. Bydlím v ulici Na Rokytce. Městská část zde před pár lety zřídila velkoobjemové do země zabudované kontejnery na tříděný odpad, které jsou ale pro praktické použití dost nevhodné, neboť z důvodu malého vstupního otvoru do nich velká část běžného odpadu nejde vhodit, nebo se otvor hned ucpe. Do plastu nejde strčit běžně naplněný pytel, do kterého sbírá odpad většina domácností, a v papíru se zpříčí maximálně druhá krabice od pizzy, natož nějaká větší. A tak je okolo stanovišť tříděného odpadu neustále hromada toho, co se dovnitř nedalo dát a poblíž stojící klasické kontejnery jsou neustále přeplněné. Mluvím teď konkrétně o křižovatce ulic Pivovarnická a Na Rokytce. Městská část to fikaně vyřešila cedulí „zákaz skládky pod pokutou“… Ano, každý den sem také jezdí uklízecí četa, která odpad odklidí, to je pravda. Jednak to ale nepřidává uklizenému vzhledu ulic, což jsem považovala za původní záměr nových kontejnerů, ale hlavně není vůbec řešen problém s tím, že ohromné množství odpadu, zejména plastu, každý den končí v řece. Zvláště ve větrném období jako je toto jaro lítá odpad, který leží okolo kontejnerů, do stráně nad řekou a posléze do vody. Břehy řeky už samozřejmě uklízecí četa neřeší. Žádám vás proto o řešení. Ideálně o použitelné kontejnery s dostatečným vstupním otvorem, ale prozatím alespoň nějaké zábrany, které by okolo popelnic bránily řeku, aby v ní zbytečně nekončily plastové pytle, pet-lahve atd. Věřím, že problém s tím, co to znamená, když se tyto věci dostávají do řek, je dobře známý. Děkuji
  • Odpověď: (09.06.2021 14:58)
   Vážená paní Lidická,

   podzemní stanoviště na tříděný odpad mají nastaven otvor vhozu na určitou velikost z důvodu bezpečnosti. Na podzemním stanovišti číslo 042 – Na Rokytce 1814/20 už nelze kvůli kapacitním možnostem svozové společnosti navýšit aktuální četnost svozu 3x týdně pro komodity papír (PO,ST,PÁ) a plast (PO,ST,PÁ). Řešením pro danou oblast by mohlo být zřízení domovního stanoviště tříděného odpadu, tj. že zájemci mohou mít popelnice na tříděný odpad (papír, plast, sklo, 120l, nebo 240l) přímo v domě. Svoz těchto popelnic je zdarma, respektive hrazen hl. m. Prahou. Jediné, co je potřeba udělat, je, že majitel domu, nebo zástupce SVJ, případně správce nemovitosti pošle Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 8 vyplněnou žádost o zřízení domovního stanoviště tříděného odpadu. https://www.praha8.cz/Domovni-stanoviste-trideneho-odpadu.
   Prověříme i možnost instalace nějaké zábrany v okolí stanoviště. Vámi zmiňované nadzemní stanoviště číslo 231, které je naproti domu Na Rokytce 1114/10, má aktuálně nastaven svoz na četnost 4x týdně pro papír (PO, ÚT, ČT, SO) i plast (ÚT, ČT, SO, NE), což bude důsledně kontrolováno.

   S pozdravem

   oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Otázka: uschlý, nakloněný strom (Ondřej Sap 07.06.2021 11:34) – Životní prostředí
  Sdílet
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kam je možné nahlásit uschlý, nakloněný strom v ulici Dolákova, u domu č. 28? Bříza se naklání jak nad chodník, tak nad parkovací místa a při pádu by padl i do vozovky.
  Děkuji, Sap.
  • Odpověď: (09.06.2021 13:02)
   Dobrý den,

   Váš požadavek jsem předal odboru životního prostředí.

   S pozdravem

   oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra
   odbor kancelář starosty (OKS)
 • Otázka: Dopravníznačení (Jaroslav 02.06.2021 18:17) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den.
  Můžete vysvětlit osazení dopravního značení chodec-cyklista na křižovatce Ďáblická-Střelničná?
  Ač jsem pracoval 40 let ve funkcích na dopravní problematice toto jsem nepochopil.
  • Odpověď: (08.06.2021 14:17)
   Vážený pane Jaroslave,

   Pravděpodobně máte na mysli instalované svislé DZ „stezka pro chodce „ + „cyklistům vjezd povolen“.
   Tímto dopravním značením je vjezd cyklistům na stezku pro chodce povolen.
   V případě více informací se prosím obraťte na Magistrát hl. m. Prahy, odbor pozemních komunikací a drah, jako místně příslušný úřad, který toto DZ stanovil.
   Děkuji za podnět.

   S pozdravem

   oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Přechod ke kostelu Sv. Cyrila a Metoděje (Martin 02.06.2021 20:03) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den, na Karlínském náměstí chybí přechod, který by pro pěší propojil náměstí s kostelem Sv. Cyrila a Metoděje. Kostel je tak od náměstí pro lidi fakticky odtržen silnicí a navíc je kolem ohyzdné bariérové zábradlí. Kostel plní společenskou funkci a bylo by fajn, aby se od něj pěší mohli na náměstí pohodlně dostat bez zacházení, protože jediný přechod je až na západní straně náměstí s Křižíkovou. Uvažuje se prosím v Křižíkově před kostelem o zřízení přechodu pro chdoce , který by propojil tento krásný kostel se zbytekm Karlínského náměstí ? Děkuji.
  • Odpověď: (08.06.2021 14:15)
   Vážený pane Martine,

   V tuto chvíli se o realizaci přechodu pro chodce v této části ulice Křižíkova neuvažuje.
   Děkuji za podnět.

   S pozdravem

   oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)


Vytisknout