Zeptejte se

Zasláním příspěvku souhlasíte s podmínkami uveřejňování.

Vážení občané, máte-li dotaz týkající se chodu městské části Praha 8 nebo Úřadu městské části Praha 8, napište nám. Vaše dotazy budou zodpovězeny příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 8. Zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Zodpovídány nebudou příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, komerčního charakteru, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy.

Dotazy jsou spolu s odpověďmi zveřejňovány na této stránce. Zveřejňovány jsou pouze příspěvky, které neporušují zmíněná pravidla.

Pokud je Váš dotaz obsáhlejší, případně týká-li se širšího a komplexnějšího tématu, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu nebo osobně po sjednání schůzky.

Zasláním příspěvku poskytujete právo k jeho používání či reprodukování.

 

Téma Řadit podle data
Vyhledávání:

Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*
*
 
*
Sečtěte čísla šest a devět
 
 

1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Pěší zóna v ulici Hovorčovická (Vojtěch Biskup 22.05.2023 14:29) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den,

  rád bych se zeptal na možnost vytvoření pěší zóny v části ulice Hovorčovická (od ulice Třeboradická do ulice Mirovická, cca 210 metrů). Je to úzká komunikace s ještě užšími chodníky, včetně chodníku má cca 5 metrů na šířku, která je velmi používaná zejména dětmi a rodiči, kteří touto ulicí chodí do mateřské školy Klíčanská, ZŠ Hovorčovická a SŠ Trivis. Východ z mateřské školy je přímo do této úzké komunikace, což je pro malé děti velice nebezpečné.

  Řidiči by jezdili k ZŠ a SŠ ulicemi Veleňská a Zloníská, které jsou výrazně šiřší a chodníky jsou navíc od silnice odděleny zelení. Trasa by byla o cca 170 metrů delší než přímo ulicí Hovorčovická.

  Alternativou by mohla být kratší zóna, jen v části mezi ulicemi Třeboradická a Klíčanská. Takto by auta nejezdila alespoň kolem vchodu do mateřské školy. Případně udělat zákaz vjezdu do této části ulice v době, kdy děti chodí do škol, tedy cca 7:00 - 8:30.

  Děkuji za zvážení návrhu a případné zvýšení bezpečnosti pro děti, které touto ulicí chodí.

  S pozdravem
  Vojtěch Biskup

  • Odpověď: (31.05.2023 11:40)
   Vážený pane Biskupe,

   Váš podnět bude projednán s dotčeným orgánem Policií ČR, odbor služby dopravní policie.
   Jenom zmíním, že dopravní situace zde již byla Policií z pohledu bezpečnosti a plynulosti provozu posuzována a řešena. Naposledy při realizaci zón placeného stání a zavedení zóny s dopravním omezením 30 km/h.
   Děkuji za podnět.

   S pozdravem

   oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Oprava ulice Bulovka a podchodu pod Korábskými schody (Markéta 24.05.2023 9:56) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den,
  kdy bude prosím dokončena oprava ulice Bulovka, která je opět zavřená - již třetí léto za sebou a vždy dlouhodobě. Objížďky jsou speciálně v době ranní špičky zdlouhavé. Děkuji.
  Další dotaz se týká železničního podchodu pod Korábskými schody, který byl nedávno uzavřen - co se tam opravuje a kdy bude otevřen? Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (31.05.2023 9:17)
   Vážená paní Markéto,

   uzavírka ul. Bulovka, z důvodu probíhající rekonstrukce vodovodu a kanalizace, je povolena do 30. 11. 2023.
   K Vašemu druhému dotazu sdělujeme, že k uzavírce podchodu pod Korábskými schody došlo z důvodu rekonstrukce podchodu. Náhradní obchozí trasa pro pěší je zajištěna po dobu stavby, která je povolena do 20. 8. 2023, přes provizorní přechod pro chodce v ul. Povltavská. Akci povoloval PKD MHMP, který Vám sdělí případné další dotazy.

   S pozdravem 

   vedoucí oddělení silničního správního úřadu
   odbor dopravy (OD)
 • Otázka: Kontejnery na olej - Zhořelecká a okolí (Michal Švec 12.05.2023 12:15) – Životní prostředí
  Sdílet
  Dobrý den,
  proč byly prosím odstraněny kontejnery na olej z kontejnerového stání na parkovišti u ulice Zhořelecká a také z ulice Zelenohorská.Kontejnery byly velmi využívané a stále plné, nyní jsou nejbližší kontejnery na olej už poměrně daleko.
  Děkuji
  Švec
  • Odpověď: (26.05.2023 12:43)
   Vážený pane Šveci,

   děkujeme za Váš podnět a sdělujeme, že věc řešíme se společností Třídímolej.cz, kdy pravděpodobně došlo k nedopatření a nádoba byla umístěna na jiné stanoviště. Doufáme, že k nápravě dojde v co nejkratší době.

   S pozdravem

   Oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
   Odbor životního prostředí (OŽP)
 • Otázka: Značka Čuprova x Prosecká (Miroslav 20.05.2023 14:42) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, proč je na křižovatce Čuprovy a Prosecké umístěna přenosná značka "projíždíte stavbou", když v okolí žádná stavba není.
  • Odpověď: (22.05.2023 12:27)
   Vážený pane Miroslave, 

   Váš dotaz předáváme Odboru pozemních komunikací a drah MHMP, který je zde příslušným silničním správním úřadem, protože se jedná o místní komunikace I. třídy. 

   S pozdravem 

   pověřený vedením odboru dopravy (OD)


   Dobrý den,

   děkujeme za Váš podnět, ke kterému uvádíme, že dopravní značka byla patrně 
   zapomenuta po proběhlé rekonstrukci ul. Prosecká.
   Zástupce stavby byl již vyzván, aby předmětnou značku odstranil.

   S pozdravem

   Jaroslav Lehký
   specialista silničního správního úřadu
   HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
   MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
 • Otázka: Bezpečnost (Tomáš B. 21.05.2023 16:53) – Ostatní
  Sdílet
  Dobrý den, bydlím s paní v Libni na Horově náměstí a bohužel velmi často zde potkáváme individua, drogově závislé atd. Bohužel jsme se ženou zažili několik vykradených vozidel. Prosím kam bych se mohl obrátit aby se situace zde zlepšila například instalací městské kamery, instalace dostatečného osvětlení nebo častější hlídkovou činností PČR, MP. Děkuji
  • Odpověď: (22.05.2023 12:23)
   Dobrý den,

   obecně se těmito problémy zabývá městská policie. V Libni služebna v ulici Primátorská. Váš podnět jim předáváme.

   S pozdravem

   oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra
   odbor kancelář starosty (OKS)
 • Otázka: rekonstrukce stezky A2 (Daniel Devereaux 04.05.2023 13:42) – Doprava
  Sdílet
  Dobrý den,
  jaký je předpokládaný termín dokončení rekonstrukce Karlínského úseku páteřní cyklostezky A2?
  Děkuji.
  • Odpověď: (22.05.2023 10:35)
   Dobrý den,

   bezmotorová komunikace bude dokončena tento týden. Živičný povrch je už položen, doplnění dopravního značení probíhá v těchto dnech. 

   S pozdravem

   předseda komise pro dopravu Rady MČ Praha 8
 • Otázka: Posekání parku pod plynojemem (Martin Vančura 16.05.2023 11:50) – Životní prostředí
  Sdílet
  Dobrý den, rád bych se zeptal, jestli je možné posekat trávu v parku pod plynojemem na Palmovce. Přikládám i tři fotky, jak to tam momentálně vypadá. Předem děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (18.05.2023 11:23)
   Dobrý den, pane Vančuro,

   Seč na pozemcích svěřených do správy MČ Praha 8 byla vyhlášena dne 2. 5. 2023, na území Karlína byly práce zahájeny ještě tentýž den a stále probíhají. Park Pod Plynojemem je také zahrnut do seče a práce budou provedeny dle harmonogramu společnosti, která seč na území MČ Praha 8 provádí. 
   Děkujeme Vám za podnět.

   S pozdravem

   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Otázka: likvidace větví (Jiří 17.05.2023 13:27) – Životní prostředí
  Sdílet
  Dobrý den , po likvidaci ovocných stromů mi zustalo mnoho slabých větví , mohu je na svém pozemku spálit? popřípadě lze zažádat o vyjímku
  • Odpověď: (18.05.2023 9:31)
   Dobrý den,

   přednostně by biologický odpad ze zeleně měl být likvidován v souladu se zákonem o odpadech, tzn. odvézt do sběrného dvora nebo využít přistavované velkoobjemové kontejnery na biologický odpad nebo mít svou popelnici na bioodpad. Co se týče spalování větví, tak rozdělávaní ohně na soukromém vlastnictví není přímo zakázáno, ale je omezeno více právními předpisy např.
   • Občanský zákoník stanoví, že vlastník věci nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy mj. kouřem a pachem.
   • Zákon o požární ochraně, který stanoví řadu povinností a zákazů vztahujících se na rozdělávání ohňů na volném prostranství.
   • zákon o ochraně ovzduší povoluje v otevřených ohništích spalovat jen suché rostlinné materiály.
   • Zákon o odpadech stanovuje, že s odpady lze nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena – za takové zařízení nelze považovat volně rozdělané ohniště, sloužící ke spálení odpadu, a to i rostlinného původu.

   (Větve je možné po nařezání a vysušení použít jako palivo v kamnech nebo v kotli určeném pro takový druh paliva – nejedná se pak o odpad, ale o palivo).

   S pozdravem

   pověřena vedením oddělení kontroly ovzduší, odpadů a správních činností
   odbor životního prostředí (OŽP)
 • Otázka: Kvalita pitné vody v Bohnicích (Tomas Marny 17.05.2023 10:59) – Ostatní
  Sdílet
  Dobrý den,
  chci se zeptat, zda si MČ nechává dělat pravidelně rozbor kvality pitné vody na Praze 8?
  Kde si mohu o rozbor vody požádat. Bydlím v panelovém domě v Bohnicích.
  Děkuji
  • Odpověď: (18.05.2023 9:28)
   Vážený pane Marný,

   reagujeme na Váš dotaz ohledně kvality pitné vody. Za kvalitu dodávané pitné vody, tj. studené vody zodpovídají Pražské vodovody a kanalizace a.s., které kontrolují kvalitu vody nepřetržitě po celý kalendářní rok. Kvalita vody je sledována od zdroje vody, přes úpravnu vody, distribuční síť, jednotlivé vodojemy až po kohoutek u spotřebitele. Dále probíhá plánovaná kontrola kvality vody napříč celou vodovodní sítí a také kontrola kvality po událostech, které by mohly kvalitu pitné vody ovlivnit, jedná se o havárie, manipulace v rámci údržby či po obnově vodovodní sítě. Více o zajištění kvality vody se dočtete na webových stránkách PVK a.s. např. viz odkaz 

   S pozdravem

   vedoucí oddělení správy městské zeleně
   odbor životního prostředí 
 • Otázka: Jaký je harmonogram sekání trávy (Petr Benko, MUDr. 13.05.2023 23:46) – Životní prostředí
  Sdílet
  Dobrý den, proč je ke dni 13.5. stále ještě neposekaná tráva v parku Pod Korábem, o úklidu parku ani nemluvě. Tento park využívá i ZŠ a mateřské školky, v současném stavu je riziko nemoci přenášených klíšťaty velmi vysoké. Základní prevenci je pravidelné sekání trávy .  • Odpověď: (17.05.2023 9:39)
   Dobrý den, 

   děkujeme za zaslaný podnět. První seč na pozemcích svěřených do správy MČ Praha 8 probíhá; předpokládáme, že lokalita parku Pod Korábem bude s ohledem na klimatické podmínky posečena do konce týdne. 
   Úklid parku probíhá pravidelně, nad místem zvýšíme dohled.

   S pozdravem

   oddělení správy městské zeleně
   odbor životního prostředí (OŽP)