Byl vybrán vítěz architektonicko-krajinářské soutěže „Revitalizace parku Dlážděnka“

Městská část Praha 8 tímto vyhlašuje vítěze a další oceněné soutěžící architektonicko-krajinářské soutěže „Revitalizace parku Dlážděnka“, jejíž zadání bylo podrobně konzultováno se zájemci ze strany občanů městské části. Soutěž získala doložku regulérnosti od České komory architektů a část zadávacích podkladů byla zpracována ve spolupráci s diplomantkou ČZU.

1. cenu získal tým architektů ve složení Eva Velková, Martin Gaberle a Lucie Roubalová, se kterými bude dále jednáno o navazujících přípravných krocích celé revitalizace.

„Park Dlážděnka pro nás představuje jednu z důležitých veřejných ploch, o jejíž revitalizaci měli občané od počátku opravdu velký zájem. Čeká nás ještě hodně práce, ale na jejím konci bude krásně upravený park s vyhlídkou na Prahu.“

Roman Petrus (ČSSD), starosta MČ Praha 8

„Mám velkou radost z toho, že podoba vítězného projektu plně vychází z přání a potřeb místních občanů, na což jsme kladli zásadní důraz při přípravě zadání této veřejné soutěže. Stávající park v rámci revitalizace zvětšíme a do budoucna chceme postupně revitalizovat celou zelenou rekreační osu vedoucí po úbočí vltavských svahů a procházející parkem Dlážděnka, čímž dále výrazně přispějeme ke zlepšení životního prostředí v Praze 8.“

Vít Céza (ČSSD), zastupitel a předseda komise pro životní prostředíRevitalizace parku Dlážděnka – vítězný návrh


Městská část Praha 8 zorganizovala architektonickou soutěž „Revitalizace parku Dlážděnka“ s cílem upravit parkové plochy a přilehlé okolí tak, aby lépe odpovídaly současným potřebám a požadavkům zejména obyvatel nejbližšího okolí. Dlážděnka by se měla stát zajímavým a vyhledávaným místem klidu a odpočinku i v širším kontextu Prahy 8 – její poloha na exponované terénní hraně ji k tomu přímo předurčuje. Park je důležitým bodem na zelené rekreační ose, vedené na hraně a po úbočí vltavských svahů. Obnovení, zprostupnění a také vyznačení této osy v terénu výrazně přispěje ke zlepšení životního prostředí Prahy 8.

Soutěž byla zpracovávána dle regulí České komory architektů, od které získala doložku regulérnosti. S přípravou celé soutěže výrazně pomáhal arch. Ondřej Tuček.

V souvislosti s přípravou soutěže proběhla řada jednání s okolními obyvateli a předprojektová analýza, za kterou do značné míry vděčíme studentce ČZU Lence Kožíškové, která uvedené podklady zpracovává v rámci své diplomové práce. Výstupy z těchto průzkumů byly vtěleny do soutěžního zadání a dalších podkladů. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 8 návrhů, ze kterých odborná komise vybírala vítěze během dvoudenního hodnotícího zasedání. Členové komise konstatovali vysokou úroveň všech návrhů a nalézt vítěze nebylo jednoduché. Nakonec 1. cenu získal tým architektů ve složení Eva Velková, Martin Gaberle a Lucie Roubalová s citlivým a kultivovaným návrhem, který nejlépe splnil zadání.

Porota zadavateli doporučila se zabývat i vstupními body do parku a návazností nového řešení na přilehlé plochy a širší okolí. Z hlediska následné péče bude třeba věnovat zvýšenou pozornost následné péči, která minimálně v prvních 5 letech musí být nadstandardní.

Nyní budou následovat jednání s vítězi, kteří na základě svého soutěžního návrhu dopracují projekt, podle kterého bude revitalizace provedena. V rámci této činnosti se předpokládá úzká součinnost jak s objednatelem, tak s veřejností a místními obyvateli. Revitalizace parku je plánována ve 2 etapách, v souvislosti s nutností vyřešit majetkoprávní vztahy, s důrazem na provozuschopnost parku již v první etapě.


Výsledky veřejné soutěže

1. cena Ing. arch. Eva Velková
Ing. arch Martin Gaberle
Ing. arch. Lucie Roubalová

2. cena Ing. Pavel Med
Ing. et Ing. arch. Jakub Med
Ing. arch. Pavel Svoboda
Johana Šimčíková
Ing. arch. Barbora Medová

3. cena Ing. arch Milan Vlček
Ing. Petra Novotná
Ing. Romana Turečková
Ing. Zuzana Bečvářová

odměna Ing. arch Lucie Vogelová, terraflorida, v. o. s.
Ing. Zuzana Štemberová
Ing. Radka Šimková, terraflorida, v. o. s.
Ing. Aleš Herold
Ing. Jana Stupková

odměna Ing. arch David Grulich, Grulich architekti, s. r. o.
Ing. arch David Grulich, Grulich architekti, s. r. o.
Ing. Aleš Tuček
Petr Moschner
Jakub Materna


Odkazy na soutěžní grafické panely a texty jednotlivých oceněných
Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
Zveřejněno: 21.04.2017
Vytisknout