Aktuality ze životního prostředí

1 2 3 4 5  další 
 • Oprava cestní sítě v parku Thomayerovy sady

  22.03.2017
  Ve středu 22. března 2017 bude zahájena stavební akce odboru životního prostředí „Oprava cestní sítě v parku Thomayerovy sady Praha 8 – Libeň“. Jako první budou již v tomto týdnu prováděny práce spojené s kácením dřevin, na které budou navazovat práce bourací – odstranění mobiliáře, zábradlí.
 • Proběhla každoroční jarní oprava mločích tůní

  21.03.2017
  Ve čtvrtek 16. března 2017 proběhla od 16.30 hodin již tradiční akce „Pomozme mlokovi přežít v Praze“, kterou pořádal spolek Vědomý dotek. Během úklidu, kterého se zúčastnilo 25 osob (členové spolku a dobrovolníci), bylo vyčištěno okolí Podhorského potoka od odpadků a upraveno celkem 106 tůní, které budou v jarním období sloužit k reprodukci krásného ocasatého obojživelníka mloka skvrnitého.
 • Městská část zřídila pohotovostní úklidovou četu

  15.03.2017
  MČ Praha 8 chce zlepšit vzhled veřejného prostoru pomocí nové služby. Po území Prahy 8 se bude každý pracovní den nad rámec běžné údržby pohybovat skupina pracovníků, kteří budou uklízet nepořádek nahlášený občany na konkrétních místech.
 • Deratizace

  15.03.2017
  Informace o deratizaci prováděné městskou částí Praha 8 a hlavním městem Praha v roce 2017.
 • Místní občané a MČ Praha 8 nesouhlasí se zahušťováním zástavby na sídlišti Písečná

  09.03.2017
  Obyvatelé sídliště Písečná dlouhodobě nesouhlasí s připravovanými stavebními projekty v této lokalitě, protože by díky nim došlo k výraznému zahuštění zástavby a zmenšil by se zde rozsah zeleně. Ve své argumentaci proti další zástavbě v této oblasti argumentují také tím, že se sídliště nachází na méně stabilním pískovém podlaží, díky kterému by nová výstavba potenciálně ohrozila statiku stávajících domů.
 • Den země a duben, měsíc bezpečnosti v silničním provozu

  27.02.2017
  Oslavy Dne Země a dopravně-výchovná akce u příležitosti dubna jako měsíce bezpečnosti se budou konat dne 27. dubna 2017 od 09.00 hod. do 16.00 hod. před KD Krakov v Bohnicích. Městská část Praha 8 připravila pro MŠ, ZŠ a veřejnost ekologicko-výchovnou akci „Den Země a duben, měsíc bezpečnosti“. Celá akce je rozdělena na tři části. Jednou částí je prezentace elektromobilu jako vozidla budoucnosti a historického autobusu z roku 1952, který ve filmu „Anděl na dovolené“ vezl revizora Anděla. Autobus i s panem průvodčím zapůjčilo Muzeum MHD Střešovice. Autobus reprezentuje MHD poloviny 20. století.
 • Seminář „Třídím BIOmateriál“ seznámil účastníky s nakládáním s bioodpadem v podmínkách velkoměsta

  22.02.2017
  V pondělí 20. února 2017 se ve spolupráci MČ Praha 8, Magistrátu hlavního města Prahy a Ekodomova uskutečnil v prostorách úřadu seminář „Třídím BIOmateriál“. Náplní semináře bylo informovat účastníky o připravovaných změnách v odpadovém hospodářství a prodiskutovat postup rozšíření systému třídění o biologicky rozložitelnou složku směsného komunálního odpadu.
 • Dotazníkové šetření: Revitalizace centrální veřejné plochy v Čimicích

  15.02.2017
  Zúčastněte se dotazníkového šetření, které nám pomůže s další přípravou revitalizace důležité centrální veřejné plochy v Čimicích. Dotazník bude možné vyplňovat až do konce března 2017. Za všechny podněty a připomínky předem děkujeme.
 • Kontejnery na velkoobjemový odpad

  18.04.2016
  Aktuální termíny přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad.
 • Svoz bioodpadu

  18.04.2016
  Aktuální termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů na bioodpad. Váš bioodpad bude zpracován na kompost, který je využíván v zemědělství, pro pražskou zeleň či na rekultivaci.
 • Obnova uličních stromořadí na území Karlína

  14.02.2017
  V první polovině roku 2017 dojde k realizaci dosadeb do uličních stromořadí celopražského významu na území Prahy 8 – Karlína. Konkrétně se jedná o ulice Sokolovská, Křižíkova, Pernerova, Kollárova a Peckova. Součástí realizace obnovy jednotlivých stromořadí je i pokácení celkem 19 vybraných stromů, které budou nahrazeny novou výsadbou. Z důvodu provádění prací bude dočasně omezen provoz v dotčených úsecích jednotlivých komunikací, včetně volného pohybu chodců.
 • Přesun separačního stání z ulice Petra Slezáka do ulice Sokolovská

  13.02.2017
  V minulém týdnu proběhl přesun separačního stání z ulice Petra Slezáka do ulice Sokolovská k nejbližší tramvajové zastávce. Tento přesun je trvalým záměrem městské části Praha 8 o zkvalitnění životního prostředí v ulici Petra Slezáka a také o zlepšení estetického aspektu Kaizlových sadů.
 • Barevné kontejnery hl. m. Prahy už nejsou pro živnostníky

  07.02.2017
  Od 1. ledna 2017 se změnou právní úpravy se změnila dosavadní pravidla využití systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy právnickými osobami či fyzickými osobami oprávněnými k podnikání.
 • Pomozte dobrovolníkům vybrat vhodnou lokalitu pro úklid

  03.02.2017
  U příležitosti ekologické akce Den Země nám, prosím, pomozte vybrat na území městské části lokalitu, kterou uklidíme. Budeme velmi rádi, pokud se následně spolu s dalšími dobrovolníky zúčastníte úklidu.
 • MČ Praha 8 představila revitalizace centrálních náměstí Sídliště Bohnice a Sídliště Ďáblice

  30.01.2017
  Praha 8 má bohužel ve své severní části zanedbaná centra svých jednotlivých čtvrtí. Tato situace je markantní především v případě centrálních náměstí Sídliště Bohnice u Krakova a Sídliště Ďáblice u stanice metra Ládví. Městská část Praha 8 proto již od roku 2015 připravuje komplexní revitalizaci obou těchto ploch.
Vytisknout