Aktuality ze životního prostředí

1 2 3 4 5  další 
 • Mlokům opět dobrovolníci pomohli

  27.03.2023
  Ve čtvrtek 23.03.2023 dobrovolníci opět pomohli mlokovi v Praze. Celkem 35 dobrovolníků u Podhořského potoka v Praze 7 a Praze 8, kde se zákonem chráněný mlok skvrnitý vyskytuje, odstranili odpadky a vytvořili pro ně nové tůňky.
 • Nový multikomoditní sběr v Praze ŠE3VEC

  17.03.2023
  V souvislosti se zaváděním multikomoditního sběru bude na mnoha stanovištích tříděných odpadů v průběhu roku docházet ke změně počtu nádob a frekvencí svozu. Na území hlavního města je občanům k dispozici značný počet separačních stanovišť. Z tohoto důvodu byl Magistrátem hl. m. Prahy vytvořen harmonogram postupného přechodu sběrné sítě na multikomoditní sběr, kdy se stávající kontejnery na plasty stanou sběrnými kontejnery ke společnému sběru plastů, kovových obalů a nápojových kartonů.
 • Záchranáři se zvířecími pacienty se přesunuli do Ďáblic. Provoz stanice nepřerušen.

  27.01.2023
  Zahájení dlouho očekávané stavby nového zázemí Záchranné stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy v Praze 5 - Jinonicích je již opravdu na dohled, a tak se celá stanice včetně pacientů v těchto dnech přesouvá na své dočasné působiště v Praze 8.
 • Akční plán Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha

  26.01.2023
  Odkaz na úplné znění Akčního plán Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha CZ 01 pro období 2020+ (PZKO 2020+), první část – závazná opatření a druhá část-podpůrná opatření.
 • Upozornění na uzavření sběrného dvora Voctářova

  23.12.2022
  Od 1. ledna 2023 bude z důvodu nové výstavby ukončen provoz „Sběrného dvora Voctářova“, jehož dosavadním provozovatelem je Hlavní město Praha. Od ledna 2023 budou v prostoru sběrného dvora u ulic Voctářova a Štorchova prováděny přípravné a průzkumné stavební práce.
 • Svozové společnosti jsou připraveny na vánoční a novoroční svoz směsného i tříděného odpadu

  23.11.2022
  Konsorcium Pražské odpady 2016 - 2025, které tvoří Pražské služby, a.s. AVE Pražské komunální služby a.s. a jejich subdodavatelé, zajistí během vánočních svátků svoz směsného a tříděného odpadu na území metropole. Programy svozů a úklidů jsou vytvořeny tak, aby nedocházelo k přeplnění sběrných nádob a vznikající nepořádek v jejich okolí byl průběžně odstraňován.
 • Omezení agendy vydávání rybářských a loveckých lístků.

  14.11.2022
  Ve středu 28.12.2022 nebude možné z provozních důvodů zažádat o vydání rybářských a loveckých lístků. Děkujeme za pochopení.
 • Akční plán Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha

  25.10.2022
  Akční plán Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha CZ 01 pro období 2020+ (PZKO 2020+), druhá část-podpůrná opatření (usnesení č. 2529).
 • Zavedení Centrální evidence psů

  13.10.2022
  Novela veterinárního zákona, účinná od 1. 10. 2022, zavádí centrální evidenci psů (CEP). Správcem a provozovatelem informačního systému centrální evidence psů (dále jen „CEP“) bude Komora veterinárních lékařů.
 • Teploty stoupají přes třicítku. Voda v bazénu si zaslouží kontrolu, upozorňují PVK

  20.07.2022
  Horké léto právě vrcholí a teploty v těchto dnech i metropoli přesahují třicet stupňů celsia. To vše vybízí ke koupání v přírodních zdrojích i v domácích bazénech. Proto Pražské vodovody a kanalizace doporučují majitelům soukromých bazénů pravidelnou kontrolu vody.
 • Využijte dotaci až 180 000 Kč na výměnu starého neekologického kotle na uhlí

  29.06.2022
  Až do 31. 8. 2022 je možno žádat o dotaci na na výměnu starého neekologického kotle na uhlí (koks) s ručním přikládáním, nesplňujícím min. emisní třídu 3 dle ČSN EN 303-5. Pokud domácnosti využijí poslední příležitosti k získání finančních prostředků poskytovaných EU prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027, mohou z těchto zdrojů uhradit až 95% nákladů na pořízení nového tepelného zdroje.
 • Dotazník v rámci Studie materiálových toků textilu v Praze

  14.06.2022
  Chcete přímo ovlivnit, aby v Praze vznikalo méně textilního odpadu a aby nacházel další praktické využití? Zajímá nás Váš názor, abychom lépe porozuměli, které z připravovaných řešení bude pro Pražany to NEJ. Klikněte prosím na link a vyplňte dotazník, zabere Vám to pár minut.
 • Jak třídit kuchyňské oleje

  02.06.2022
  Tentokrát si ukážeme, jak olej a tuk v domácnosti správně sbírat, aby to pro vás bylo co nejpohodlnější.
 • Uzavření průchodu parkem Dlážděnka

  01.06.2022
  Z technického důvodu je potřeba zcela uzavřít průchod parkem Dlážděnka pro veřejnost od čtvrtka 2. 6. do 30. 6. 2022. Zároveň bude zamezen přístup k dotčeným pozemkům sousedních nemovitostí - zadní přístup do parcely p. Straky a i sousedních parcel.
 • Voda z cisterny od PVK – ideální řešení pro napouštění zahradních bazénů

  31.05.2022
  Sezóna napouštění domácích zahradních bazénů právě vrcholí. Proto Pražské vodovody a kanalizace nabízejí a doporučují zákazníkům napouštění bazénů vodou z cisteren, které zamíří přímo na jimi určené místo.
 • Otevírání kašen a pítek v Praze 8

  18.05.2022
  Na pozemcích svěřených do správy a údržby městské části Praha 8 se nacházejí technické vodní prvky, které zpříjemňují občanům pobyt v parcích a na dětských hřištích.
 • Dejme odpadu druhou šanci

  17.05.2022
  Třídění odpadu je snadné, ohleduplné k přírodě a bezplatné. Ve vašich černých popelnicích končí velké množství materiálu, který by si zasloužil vytřídit, je to skoro ¾ obsahu nádoby. Za popelnici na směsný odpad platíte dle velikosti a frekvence svozu. Praha vám přitom nabízí mnoho služeb bezplatně.
 • Zprovoznění vodních prvků a veřejného WC u dětského hřiště v Thomayerových sadech

  06.05.2022
  Od dnešního dne je zahájen provoz veřejného WC u dětského hřiště v Thomayerových sadech. WC bude otevřeno denně, včetně víkendů a svátků v době od 8 do 21 hod., v nočních hodinách je WC uzamčeno.
 • Park Dlážděnka dostane novou podobu

  14.03.2022
  Park Dlážděnka je jedním z nejkrásnějších míst v městské části Praha 8. První etapa jeho dlouho očekávané revitalizace potrvá do konce května. Po jejím skončení bude park ještě lépe sloužit svému účelu. Bude místem pro odpočinek, procházky i trávení volného času.
 • Nová atrakce na dětském hřišti Burešova

  24.02.2022
  V tomto týdnu bude na dětské hřiště Burešova instalován nový herní prvek. Děti se mohou těšit na sestavu, která bude obsahovat dvě nerezové skluzavky, hnízdo na houpání, klasický i provazový žebřík, dvě věže a další zajímavé prvky, které pomohou rozvíjet jejich motoriku i fantazii při hře.