Aktuality ze životního prostředí

1 2 3 4 5  další 
 • Zažádejte si o kompostéry

  21.06.2017
  Hl. m. Praha se rozhodlo využít 68. výzvu Operačního programu životního prostředí a podat žádost ve věci nákupu kompostérů. O kompostéry může žádat kdokoliv z fyzických osob (občanů), komu vzniká rostlinný bioodpad a má možnost umístit kompostér na vhodném místě. Možnost registrace bude do naplnění počtu žádaných kompostérů. Pokud MHMP obdrží prostředky z OPŽP, předpokládá se převzetí kompostérů kolem léta 2018.
 • Úspěšně pokračují aktivity vedoucí k definitivnímu zabránění výstavby velké rozhledny v Troji

  14.06.2017
  Radnice městské části podporuje své občany v boji proti hned několika negativním stavbám v severozápadní části Prahy 8. Jedním z takových velmi negativních investorských záměrů je plánovaná výstavba Ekocentra s parkovištěm a 34 metrů vysokou rozhlednou v Troji.
 • Deratizace

  15.03.2017
  Informace o deratizaci prováděné městskou částí Praha 8 a hlavním městem Praha v roce 2017.
 • Aktuální stav sekání městské zeleně na MČ Praha 8

  09.06.2017
  Neutěšená situace se stavem travnatých ploch se začíná pomalu zlepšovat. V současné době je kompletně dokončena první seč v Kobylisích – lokalita sídliště Ďáblice od Čumpelíkovy ulice po Ďáblickou, těsně před dokončením je oblast celého sídliště Bohnice, Čimic a horní Libně.
 • Kontejnery na velkoobjemový odpad

  18.04.2016
  Aktuální termíny přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad.
 • Svoz bioodpadu

  18.04.2016
  Aktuální termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů na bioodpad. Váš bioodpad bude zpracován na kompost, který je využíván v zemědělství, pro pražskou zeleň či na rekultivaci.
 • Soutěž o nejlepší logo tříděného sběru

  05.06.2017
  Zveme vás na výstavu prací na téma logo tříděného sběru, kterou můžete navštívit v OC Krakov od 5. června do 31. července 2017. Zároveň můžete hlasovat o tom, které z vystavených log Vás nejvíce zaujalo. Hlasovací formuláře jsou k dispozici na výstavě.
 • Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně připravované revitalizace centrální veřejné plochy v Čimicích

  02.06.2017
  Vážení spoluobčané, předkládáme výsledky dotazníkového šetření, které se uskutečnilo s cílem zjistit názory občanů na ideální podobu čimické centrální veřejné plochy, která se nachází severně od Čimického rybníka a obepíná nákupní středisko Draháň. Vyhodnocený dotazník bude sloužit jako jeden z podkladů pro zadání studie, jejíž výsledky budou prezentovány na veřejném projednávání, a to nejpozději v září 2017. Poté budou učiněny veškeré kroky vedoucí k odpovídající revitalizaci předmětného území.
 • Se sečí trávníků pomáhá na Praze 8 Technická správa komunikací a Magistrát hl. m. Prahy

  01.06.2017
  Vzhledem k obtížné nápravě stavu travnatých ploch způsobených nedodržením smluvních ujednání ze strany společnosti Komwag oslovila MČ Praha 8 primátorku hl. m. Prahy Adrianu Krnáčovou, která ihned přislíbila poskytnout na území MČ Praha 8 navýšení údržbové kapacity.
 • Seč trávy na Praze 8 provádí od soboty náhradní dodavatel

  27.05.2017
  Protože společnost Komwag, která měla do pátku zajistit kompletní seč trávy na Praze 8, nedokázala splnit své závazky vúči městské části a seč nezajistila ve slibovaném termínu ani kvalitě, bude od soboty 27. května provádět seč náhradní dodavatel.
 • Aktuální informace k sečení trávy na Praze 8

  26.05.2017
  Společnost Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. měla do včerejšího dne zabezpečit kompletní seč trávy na území Prahy 8. Protože tak neučinila, byla dnes o půlnoci oficiálně vyzvána městskou částí, aby odstranila vady a nedostatky v plnění této smlouvy.
 • Vysadili jsme nové alejové stromy v katastru Libně

  26.05.2017
  Městská část Praha 8 provedla v termínu 23.–24. května 2017 výsadbu alejových stromů v katastrálním území Libeň. Celkem bylo vysázeno 26 dřevin v ulicích, Primátorská, Pivovarnická, U Libeňského pivovaru, Na Rokytce, U Libeňského zámku, Elsnicovo náměstí a U Českých loděnic.
 • Aktuální situace kolem sekání trávy na území MČ Praha 8

  24.05.2017
  Aktuální situace kolem sekání trávy na území MČ Praha 8.
 • Informace pro podnikatele o jejich povinnostech při nakládání s odpady

  17.05.2017
  Odbor ochrany prostředí ve spolupráci s odborem živnostenským a občanskosprávním MHMP v současné době distribuuje na všechny živnostenské odbory městských částí informační materiály. Letáky mají za cíl informovat podnikatele, kteří začínají se svou podnikatelskou činností o jejich povinnostech, které plynou ze zákona o odpadech. Především o způsobu jak si zajistit nakládání s odpady, které jim při jejich činnosti vzniknou.
 • Kompletní seč trávy proběhne na Praze 8 do 10 dnů

  15.05.2017
  Sekání trávy probíhá na Praze 8 od začátku roku ve spolupráci se společností Komwag. Podle uzavřené smlouvy má být seč na všech místech dokončena do 10 dnů. Bezprostředně poté bude následovat seč další.
 • Pozvánka na vernisáž a výstavu soutěžních příspěvků „Revitalizace parku Dlážděnka“

  15.05.2017
  Srdečně zveme občany na vernisáž a následnou výstavu soutěžních příspěvků „Revitalizace parku Dlážděnka“. Dle soutěžních podmínek konzultovaných se zástupci České komory architektů bude ve dnech 22. až 29. května ve foyer Kulturního domu Ládví uspořádána výstava všech soutěžních příspěvků včetně vítězného návrhu, který bude dotvořen do podoby reálného projektu.
 • Květnové exkurze pro děti ve sběrném dvoře Voctářova

  05.05.2017
  Praha 8 připravila na tento rok mnoho různých vzdělávacích a ekologicky laděných akcí pro žáky základních a mateřských škol. Po Dni Země v květnu na děti čeká exkurze do sběrného dvora Voctářova.
 • Evropský den recyklace baterií 2017

  05.05.2017
  Oslavte s MČ Praha 8 dne 9. září 2017 již třetí Evropský den recyklace baterií! Baterie je možné odevzdávat do MŠ a ZŠ a některých budovách úřadu.
 • Upozornění na odchyt volně žijících koček

  04.05.2017
  Ve dnech 6.–7. května 2017 bude v lokalitě u MŠ Sokolovská 182, Praha 8 – Libeň uskutečněn odchyt koček pracovníky odchytové služby Útulku pro opuštěná zvířata a pracovníky Městské policie hl. m. Prahy. Pro usnadnění odchytu prosíme obyvatele zdejší městské části, aby v této lokalitě kočky nekrmili. Z výše uvedeného rovněž žádáme všechny majitele koček o zabezpečení svých zvířat tak, aby se zabránilo jejich nechtěnému odchytu. Děkujeme za pochopení.
 • Den země a duben, měsíc bezpečnosti v silničním provozu

  28.04.2017
  Městská část Praha 8 připravila pro MŠ, ZŠ a širokou veřejnost ekologicko-výchovnou akci Den země a duben měsíc bezpečnosti. Dohromady bylo přihlášených více než 1200 žáků základních a mateřských škol.
Vytisknout