Aktuality ze životního prostředí

1 2 3 4 5  další 
 • Zateplení přinese energetické úspory

  21.08.2017
  MČ Praha 8 v rámci 19. výzvy Operačního programu Životního prostředí získala finanční podporu na provedení energeticky úsporných opatření na čtyřech objektech do celkové výše 13.294.124,00 Kč.
 • Zkulturňování podchodů pokračuje i v létě – nyní u Grabovy vily

  15.08.2017
  Městská část Praha 8 zvelebuje dříve nevzhledné a ponuré veřejné plochy i během letních prázdnin.
 • Park Pod Plynojemem se konečně stává novým místem relaxace

  08.08.2017
  Počátkem srpna byl dokončen projekt odboru životního prostředí „Revitalizace parku Pod Plynojemem“.
 • Soutěž o nejlepší logo tříděného sběru

  05.06.2017
  Prodlužujeme konání výstavy prací na téma logo tříděného sběru. Výstavu můžete navštívit v Centru Krakov od 5. června do 31. srpna 2017. Zároveň můžete hlasovat o tom, které z vystavených log Vás nejvíce zaujalo. Hlasovací formuláře jsou k dispozici na výstavě.
 • Herní prvky na dětských hřištích v Praze 8 oživil nový barevný kabát

  31.07.2017
  Městská část Praha 8 se originálním způsobem vypořádala s následky vandalismu na herních prvcích v pilotním projektu na osmi dětských hřištích. Jednotícím tématem nové výzdoby je ekologie a nakládání s odpady.
 • Veřejný úklid na Praze 8

  21.07.2017
  O veřejný úklid na Praze 8 se stará nejen MČ Praha 8, ale z velké části také hl. m. Praha, která má ve své správě většinu pražských komunikací a zajišťuje čištění, úklid, opravy, odklízení sněhu apod. ze silnic a chodníků. Z dlouhodobého hlediska se tento úklid často ukazuje jako nedostatečný, proto MČ hledá novou firmu, která by zajistila kvalitně a spolehlivě pravidelný úklid nad rámec běžného úklidu.
 • Komunitní centrum a zahrada kousek od Palmovky se otevřelo veřejnosti

  27.06.2017
  Bydlíte na Praze 8 a chtěli byste pěstovat rajčata nebo jen příjemně strávit volný čas v zeleni? Na Kotlasce kousek od Palmovky si od června můžete vyhlédnout vlastní záhonek. A nejen to. Komunitní centrum se zahradou v budoucnu nabídne spoustu dalších aktivit pro děti i dospělé.
 • Zažádejte si o kompostéry

  21.06.2017
  Hl. m. Praha se rozhodlo využít 68. výzvu Operačního programu životního prostředí a podat žádost ve věci nákupu kompostérů. O kompostéry může žádat kdokoliv z fyzických osob (občanů), komu vzniká rostlinný bioodpad a má možnost umístit kompostér na vhodném místě. Možnost registrace bude do naplnění počtu žádaných kompostérů. Pokud MHMP obdrží prostředky z OPŽP, předpokládá se převzetí kompostérů kolem léta 2018.
 • Úspěšně pokračují aktivity vedoucí k definitivnímu zabránění výstavby velké rozhledny v Troji

  14.06.2017
  Radnice městské části podporuje své občany v boji proti hned několika negativním stavbám v severozápadní části Prahy 8. Jedním z takových velmi negativních investorských záměrů je plánovaná výstavba Ekocentra s parkovištěm a 34 metrů vysokou rozhlednou v Troji.
 • Deratizace

  15.03.2017
  Informace o deratizaci prováděné městskou částí Praha 8 a hlavním městem Praha v roce 2017.
 • Aktuální stav sekání městské zeleně na MČ Praha 8

  09.06.2017
  Neutěšená situace se stavem travnatých ploch se začíná pomalu zlepšovat. V současné době je kompletně dokončena první seč v Kobylisích – lokalita sídliště Ďáblice od Čumpelíkovy ulice po Ďáblickou, těsně před dokončením je oblast celého sídliště Bohnice, Čimic a horní Libně.
 • Kontejnery na velkoobjemový odpad

  18.04.2016
  Aktuální termíny přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad.
 • Svoz bioodpadu

  18.04.2016
  Aktuální termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů na bioodpad. Váš bioodpad bude zpracován na kompost, který je využíván v zemědělství, pro pražskou zeleň či na rekultivaci.
 • Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně připravované revitalizace centrální veřejné plochy v Čimicích

  02.06.2017
  Vážení spoluobčané, předkládáme výsledky dotazníkového šetření, které se uskutečnilo s cílem zjistit názory občanů na ideální podobu čimické centrální veřejné plochy, která se nachází severně od Čimického rybníka a obepíná nákupní středisko Draháň. Vyhodnocený dotazník bude sloužit jako jeden z podkladů pro zadání studie, jejíž výsledky budou prezentovány na veřejném projednávání, a to nejpozději v září 2017. Poté budou učiněny veškeré kroky vedoucí k odpovídající revitalizaci předmětného území.
 • Se sečí trávníků pomáhá na Praze 8 Technická správa komunikací a Magistrát hl. m. Prahy

  01.06.2017
  Vzhledem k obtížné nápravě stavu travnatých ploch způsobených nedodržením smluvních ujednání ze strany společnosti Komwag oslovila MČ Praha 8 primátorku hl. m. Prahy Adrianu Krnáčovou, která ihned přislíbila poskytnout na území MČ Praha 8 navýšení údržbové kapacity.
 • Seč trávy na Praze 8 provádí od soboty náhradní dodavatel

  27.05.2017
  Protože společnost Komwag, která měla do pátku zajistit kompletní seč trávy na Praze 8, nedokázala splnit své závazky vúči městské části a seč nezajistila ve slibovaném termínu ani kvalitě, bude od soboty 27. května provádět seč náhradní dodavatel.
 • Aktuální informace k sečení trávy na Praze 8

  26.05.2017
  Společnost Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. měla do včerejšího dne zabezpečit kompletní seč trávy na území Prahy 8. Protože tak neučinila, byla dnes o půlnoci oficiálně vyzvána městskou částí, aby odstranila vady a nedostatky v plnění této smlouvy.
 • Vysadili jsme nové alejové stromy v katastru Libně

  26.05.2017
  Městská část Praha 8 provedla v termínu 23.–24. května 2017 výsadbu alejových stromů v katastrálním území Libeň. Celkem bylo vysázeno 26 dřevin v ulicích, Primátorská, Pivovarnická, U Libeňského pivovaru, Na Rokytce, U Libeňského zámku, Elsnicovo náměstí a U Českých loděnic.
 • Aktuální situace kolem sekání trávy na území MČ Praha 8

  24.05.2017
  Aktuální situace kolem sekání trávy na území MČ Praha 8.
 • Informace pro podnikatele o jejich povinnostech při nakládání s odpady

  17.05.2017
  Odbor ochrany prostředí ve spolupráci s odborem živnostenským a občanskosprávním MHMP v současné době distribuuje na všechny živnostenské odbory městských částí informační materiály. Letáky mají za cíl informovat podnikatele, kteří začínají se svou podnikatelskou činností o jejich povinnostech, které plynou ze zákona o odpadech. Především o způsobu jak si zajistit nakládání s odpady, které jim při jejich činnosti vzniknou.
Vytisknout