Aktuality ze životního prostředí

1 2 3 4 5  další 
 • Zimní údržba chodníků

  05.12.2023
  Ptáte se na zimní údržbu chodníků. Na území MČ Praha 8 má naprostou většinu komunikací a chodníků ve správě organizace Hl. m. Prahy Technická správa komunikací (TSK). Chodníky, které spadají pod městskou část bylo poznat jednoduše – byly v pondělí uklizeny a posypány. Více čtěte v komentáři starosty Ondřeje Grose (ODS).
 • Školní les do kapsy

  09.11.2023
  Kdo se může pochlubit, že mu roste les přímo v areálu školy? Od pátku 3. listopadu je to ZŠ Ústavní v Bohnicích. U příležitosti 50 let existence školy žáci vysadili více než 1000 listnatých stromů, které se stanou odkazem pro budoucí generace.
 • Kouř nemá plot aneb kvalitu ovzduší v Praze ovlivňuje i to, jak a čím topíme

  06.11.2023
  Jak a čím v zimě topíme, má výrazný vliv na kvalitu ovzduší v Praze. Kouř nemá plot, a to, co dýcháme, ovlivňuje zdraví všech obyvatel hlavního města Prahy. Přechod na čistší způsob vytápění může přinést mnoho výhod pro zdraví naše, našich sousedů, i životní prostředí Prahy v lokálním i celopražském hledisku.
 • Uzavření sběrných dvorů v sobotu 28. října 2023

  27.10.2023
  V sobotu 28. října budou kvůli státnímu svátku sběrné dvory uzavřené.
 • Nová vyhláška hl. m. Prahy omezuje od října 2023 spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích

  17.10.2023
  Zastupitelstvo HMP Prahy schválilo dne 14.09.2023 obecně závaznou vyhlášku č. 5/2023, která omezuje od října 2023 spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích na celém území hl. města Prahy.
 • Společnost ASEKOL zajistí odvoz vysloužilých elektrospotřebičů přímo s odnosem z Vaší domácnosti!

  02.10.2023
  Objednejte si ZDARMA svoz pomocí aplikace nebo na tel.: 234 235 236.
 • Pneumatiky na sběrných dvorech můžete nyní odevzdat ZDARMA

  26.09.2023
  Hlavní město Praha navázalo spolupráci se společností GREEN Logistics CZ s.r.o., na jejímž základě tato společnost v souladu s pověřením uděleným od výrobců pneumatik nově provozuje v rámci sběrných dvorů na území hlavního města Prahy veřejná místa zpětného odběru odpadních pneumatik.
 • Změny v možnostech odkládání odpadů v Praze

  18.09.2023
  Na území hlavního města existují dva základní typy stanovišť: venkovní - volně přístupné všem občanům a domovní – umístěné v domovním vybavení, na dvorcích apod.
 • Pořízení ekologického vytápění v domácnostech - tzv. kotlíkové dotace

  24.07.2023
  Program je zaměřen na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy.
 • Uschlé stromy na Lyčkově náměstí budou nahrazeny novými

  20.06.2023
  Podměrečné suché stromy na Lyčkově náměstí z nové výsadby, které neprospívaly, budou odstraněny do konce tohoto týdne, tj. do 25.06.2023 a následně nahrazeny novou výsadbou.
 • Jezírko v Kaizlových sadech v Praze 8 nabízí unikáty přírody

  16.06.2023
  Jezírko v Kaizlových sadech v Karlíně v Praze 8 musí být ponecháno ještě 2 měsíce ve stavu, v jakém je nyní, vyplynulo ze včerejšího jednání s herpetologem. Důvodem jsou chráněné druhy žab, jichž pulci tam v tuto chvíli jsou. Dle herpetologa je v jezírku raritní chráněný druh ropuchy zelené.
 • V parku Dlážděnka vznikne hřiště pro nejmenší

  12.06.2023
  Hřiště pro děti ve věku 2 – 6 let s názvem Dlážděnka II postaví radnice Prahy 8 v nejbližších dnech v parku Dlážděnka v Kobylisích. Hřiště bude mít rozlohu cca 100 m2. Na podzim zde navíc dojde k výsadbě stromů kvůli zastínění hřiště.
 • Napouštíte domácí bazén? Ideálně vodou z cisterny od PVK.

  22.05.2023
  Teplé počasí rozjelo sezónu napouštění domácích bazénů. Pražské vodovody a kanalizace nabízejí a doporučují zákazníkům napouštění bazénů vodou z cisteren, které zamíří přímo na jimi určené místo.
 • Očkování psů lidí bez domova

  10.05.2023
  Centrum sociálních služeb Praha již tradičně uskuteční „Očkování psů a zvířecích kamarádů lidí bez domova dne 24.05.2023 od 9-12 hod. v AREÁLU ZIMNÍ NOCLEHÁRNY PRO OSOBY BEZ PŘÍSTŘEŠÍ V MICHLI (ULICE PODLE NÁHONU, ZASTÁVKA TEPLÁRNA MICHLE)“.
 • Den otevřených dveří v Zahrádkářské kolonii na Libeňském ostrově

  26.04.2023
  V rámci akce Víkend otevřených zahrad, který se koná v celé ČR, vás srdečně zveme na Den otevřených dveří v Zahrádkářské kolonii na Libeňském ostrově. V sobotu 10. června 2023, od 10.00 do 16.00 hod. na Libeňském ostrově, Praha 8 (na konci ulice Menclova).
 • Divoké prase na hřbitově

  24.04.2023
  V prostoru bohnického ústavního hřbitova (ulice u Drahaně) a okolí se pohybuje bachyně a selata, vstup na hřbitov se nedoporučuje. Při vycházkách v této oblasti dejte pozor samozřejmě na sebe, rodinu ale i na své psy (používejte vodítko). Odbor krizového řízení ÚMČ Praha 8 ihned instaloval varovné cedule přímo u vstupu hřbitova.
 • Ukliďme Česko nebyl apríl

  17.04.2023
  Na apríla, v sobotu 01.04.2023, proběhla celorepubliková akce "Ukliďme Česko". Ale nebyl to apríl. Spolek Čimis z.s. (dříve Vědomý dotek z.s.) zorganizoval tradiční úklid Čimického háje v Praze 8. Celkem přišlo 41 dobrovolníků pomoct uklidit tento háj od odpadků.
 • Potkani dejt si pozor! PVK vyrážejí na celoplošnou deratizaci stokové sítě.

  03.04.2023
  Pražské vodovody a kanalizace startují od začátku dubna celoplošnou deratizaci stokové sítě ve vybraných lokalitách metropole. Akce potrvá až do konce října.
 • Mlokům opět dobrovolníci pomohli

  27.03.2023
  Ve čtvrtek 23.03.2023 dobrovolníci opět pomohli mlokovi v Praze. Celkem 35 dobrovolníků u Podhořského potoka v Praze 7 a Praze 8, kde se zákonem chráněný mlok skvrnitý vyskytuje, odstranili odpadky a vytvořili pro ně nové tůňky.
 • Nový multikomoditní sběr v Praze ŠE3VEC

  17.03.2023
  V souvislosti se zaváděním multikomoditního sběru bude na mnoha stanovištích tříděných odpadů v průběhu roku docházet ke změně počtu nádob a frekvencí svozu. Na území hlavního města je občanům k dispozici značný počet separačních stanovišť. Z tohoto důvodu byl Magistrátem hl. m. Prahy vytvořen harmonogram postupného přechodu sběrné sítě na multikomoditní sběr, kdy se stávající kontejnery na plasty stanou sběrnými kontejnery ke společnému sběru plastů, kovových obalů a nápojových kartonů.