Aktuality ze životního prostředí

1 2 3 4 5  další 
 • Kontejnery na velkoobjemový odpad

  18.04.2016
  Aktuální termíny přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad.
 • Svoz bioodpadu

  18.04.2016
  Aktuální termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů na bioodpad. Váš bioodpad bude zpracován na kompost, který je využíván v zemědělství, pro pražskou zeleň či na rekultivaci.
 • Zábavná i poučná – to byla oslava Dne dětí s ekologicko-výchovným zaměřením

  12.06.2018
  Oslava Mezinárodního dne dětí může být zábavná i poučná. Přesvědčilo se o tom více než 1 000 dětí v rámci akce, která pro ně byla připravena ve čtvrtek 7. června 2018 na louce Žernosecká.
 • Prahu 8 brázdí tři nové zametací stroje

  11.06.2018
  Každým rokem se MČ Praha 8 snaží vylepšovat služby občanům, v oblasti úklidu veřejného prostranství. Letos zakoupila tři nové špičkové zametací stroje, které zlepší a urychlí úklid napříč městskou částí. Denně je můžete potkat Libni, Karlíně, Kobylisích i Bohnicích.
 • Informace o rušení separačních kontejnerových stání v Karlíně

  08.06.2018
  Karlín, jedna z nejhezčích čtvrtí metropole, se zapojila do projektu „Nádoby na tříděný odpad pro obyvatele Karlína až do domu“, jehož cílem je snižování zátěže veřejného prostoru snížením počtu venkovních stanovišť na tříděný odpad a jejich nahrazováním sběrnými nádobami umístěnými v domovních vybavení.
 • Velký průvodce územním řízením aneb jak se občané mohou bránit negativní výstavbě

  06.06.2018
  Cílem Průvodce je občany srozumitelnou formou seznámit s rozhodovacími procesy, které probíhající v souvislosti s výstavbou, a rovněž s možnostmi zapojení obyvatel městské části Praha 8 do tohoto procesu.
 • Praha 8 šetří životní prostředí recyklací elektrospotřebičů

  01.06.2018
  Loni občané MČ Praha 8 odevzdali k recyklaci 453 kilogramů starých spotřebičů. MČ Praha 8 obdržela certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení.
 • Seč trávy probíhá dle plánu

  17.05.2018
  Na začátku května skončila první seč trávy v naší městské části. Druhá seč probíhá v těchto dnech, poskytovatelem služby je společnost Centra a.s.
 • Kobylisy a Bohnice už komunitně kompostují

  11.05.2018
  V lednu 2018 jsme začali připravovat pilotní projekt komunitního kompostování ve spolupráci se spolkem Ekodomov pod heslem Spolu8bio. Na přelomu dubna a května jsme nainstalovali a spustili v provoz dva kompostéry, a to v Kobylisy a Bohnicích.
 • Komunitní centrum a zahrada Kotlaska se zapojila do projektu sdílení potravin

  10.05.2018
  Jednou z cest, jak předcházet plýtvání potravinami a zároveň pomoci těm, kteří nemají potravin dostatek, je jejich sdílení. Ve čtvrtek 10. května 2018 byla v Komunitním centru a zahradě Kotlaska umístěna první lednice.
 • Joudrs jinak – Jarní úklid – IV. Ročník

  27.04.2018
  V letošním roce se klub Joudrs zapojil do jarního úklidu při projektu MČ Prahy 8 DEN ZEMĚ – Ukliďme Česko. Úklidem jsme tak chtěli přispět ke zlepšení životního prostředí na Praze 8 a vyčistit oblast, u které trávíme nejvíce času.
 • Praha zapůjčuje kompostéry – aktuální informace

  27.04.2018
  Projekt „Podpora domácího kompostování na území Hl. m. Prahy“ je financován za podpory Operačního programu životního prostředí (OPŽP). Koncem února letošního roku bylo rozhodnuto Státním fondem životního prostředí o poskytnutí dotace z Operačního programu životního prostředí na pořízení 350 kusů kompostérů o objemu 2000 l a 1400 kusů o objemu 1000 l kompostérů. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, který o dotaci za Hlavní město Praha požádal, obdržel oficiální vyrozumění o přidělení dotace koncem března 2018.
 • Program Čistá energie Praha 2018

  19.04.2018
  Rada hl. m. Prahy schválila podporu projektů přeměny topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy v rámci Programu Čistá energie Praha 2018.
 • Obyvatelé Bohnic se brání výstavbě obchodního domu Kaufland

  18.04.2018
  Stovky obyvatel Bohnic a Troje se v posledních dnech obrátily na Magistrát hlavního města Prahy s vyjádřením nesouhlasu se stavbou hypermarketu Kaufland v těsné blízkosti bytových domů v této pražské čtvrti.
 • Jarní úklid – Joudrs

  17.04.2018
  Úterý 24. dubna 2018, sraz v 16.45 hod. v areálu Svoboda parku před Clubhousem. Zveme všechny hráče, trenéry a přátele klubu Joudrs na úklid lokality okolí areálu Svoboda parku a lesa. Pracovní oděv s sebou.
 • Tříděný odpad – separace se stěhují

  16.04.2018
  Úspěšný projekt sběrné nádoby na papír, plast a sklo do domovního vybavení v Karlíně, Magistrát hl. m. Prahy a MČ Praha 8 již realizují téměř 6 měsíců. Z důvodu duplicity separačních nádob proto postupně dochází k rušení separačních stanovišť na veřejných místech.
 • V parku Dlážděnka byl zasazen strom na počest Olgy Havlové

  11.04.2018
  Park Dlážděnka dostal nový přírůstek v podobě stromu pro Olgu Havlovou, který zasadil předseda komise pro životní prostředí Vít Céza spolu s místními občany, spolkem Dlážděnka a zástupci Výboru dobré vůle.
 • Obyvatelé Prahy 8 se v dubnu aktivně zapojují do jarního úklidu

  11.04.2018
  Veřejnost Prahy 8 se i letos zapojuje do celorepublikové akce Ukliďme Česko.
 • Dalších 10 podzemních kontejnerových stání v Praze 8

  04.04.2018
  V MČ Praha 8 vzniknou v tomto roce další podzemní kontejnerová stání. Rada osmé městské části schválila na konci března prováděcí smlouvy pro pokračování I. etapy zavádění tohoto moderního prvku kultivující veřejné prostranství.
 • Zapojte se do fotosoutěže Lípa – náš národní strom

  27.03.2018
  Zapojte se do fotosoutěže Lípa – náš národní strom u příležitosti 100 let od vzniku Československé republiky. Záštitu nad soutěží udělila radní MHMP Jana Plamínková.
Vytisknout