Aktuality ze životního prostředí

1 2 3 4 5  další 
 • Praha 8 je součástí Pocitové mapy

  14.05.2021
  O co jde? Online hlasováním vznikne mapa pražských míst, kde lidé rádi tráví volný čas nebo naopak vnímají konkrétní problémy.
 • Deratizace

  22.03.2018
  Informace o deratizaci prováděné městskou částí Praha 8 a hlavním městem Praha.
 • Ptačí budky vyčištěny

  24.02.2021
  V sobotu 20. 2. 2021 uspořádal spolek Vědomý dotek akci na podporu ptactva v Čimickém háji a jeho okolí. Za pomoci 21 dobrovolníků bylo vyčištěno 48 ptačích budek a nainstalováno 6 nových. Nakonec malí ochránci přírody doplnili ptačí krmítka zrním, aby i takto podpořili zdejší ptactvo.
 • Pozor na padající led a sníh ze střech!

  17.02.2021
  S oblevou přichází i hrozba odpadávajících kusů sněhu a ledu ze střech a okapů.
 • Nová odpadová legislativa (s účinností od 01.01.2021)

  08.02.2021
  Odbor životního prostředí upozorňuje, že od 1. ledna 2021 je účinná nová odpadová legislativa, jejíž součástí je nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. Nová legislativa přináší celou řadu významných změn. V souvislosti s tím upozorňujeme např. na skutečnost, že nově se závazná stanoviska z hlediska nakládání s odpady, vydávají pouze k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona a vyjádření z hlediska nakládání s odpady se nově vydávají pouze ke změně dokončené stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona.
 • Doplnění seznamu VOK pro měsíc únor

  26.01.2021
  Nad rámec seznamu VOK pro měsíc únor v měsíčníku Osmička budou přistaveny 2 VOK v následujících termínech: 8. a 9. února 2021.
 • Zvýšení kapacity kontejnerů pro tříděný odpad na Praze 8

  07.01.2021
  V letech 2019–2020 realizovala Praha 8 projekt s cílem zvýšit kapacity odděleného sběru při nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu a navýšit počet míst pro sběr tříděného odpadu, který bude následně materiálově využit.
 • Epidemie koronaviru má dopad i na cenu vody v Praze, ta vzroste o 7,9 %

  29.12.2020
  Obyvatelé hlavního města zaplatí v roce 2021 za tisíc litrů vody 92,36 korun bez DPH. Ve srovnání s předchozím rokem tak cena vzroste o 7,9 procenta.
 • V Bohnicích vzniká naučná stezka plná příběhů

  23.12.2020
  Cílem budování naučné stezky je ukázat místním i přespolním, že Bohnice nejsou jen sídliště a léčebna. Tvůrci stezky si předsevzali, že na 24 panelech představí místní tisíciletou historii, jeden z nejstarších románských kostelů, továrnu na dynamit postavenou již tři roky po jeho objevení, raně středověkou tvrz ukrytou pod zemí, chtějí popsat historii zdejších spolků, sportů, školství, přírodní bohatství... Zkrátka, že Bohnice, Čimice i Troja skrývají spoustu příběhů, které čekají, až je někdo bude vyprávět. A díky nim si můžeme uvědomit, kam až sahají naše kořeny.
 • Pražské služby a AVE jsou připraveny na vánoční a novoroční svoz odpadu

  25.11.2020
  Konsorcium Pražské odpady 2016–2025, které tvoří Pražské služby, a.s. a AVE Pražské komunální služby a.s., zajistí během vánočních svátků svoz směsného a tříděného odpadu na území metropole. Program svozu je vytvořen tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek.
 • Olej patří do speciálních nádob, a ne do kanalizace, upozorňují před Vánocemi PVK

  15.12.2020
  Použitý olej či tuk včetně sádla patří do plastových uzavíratelných lahví a následně do speciálních kontejnerů umístěných v ulicích nebo do sběrných dvorů. Nikoliv však do kanalizace, kde způsobuje značné problémy. Proto Pražské vodovody a kanalizace varují, aby lidé tuk po smažení štědrovečerního kapra či řízku do odpadu nevylévali.
 • Trojskou kotlinu čeká proměna – zapojte se do plánování!

  25.11.2020
  Trojská kotlina je jedním z největších a nejcennějších přírodních a rekreačních území hlavního města Prahy. Praha postupně pracuje na naplňování Koncepce Císařského ostrova a akčního plánu pro Trojskou kotlinu.
 • Dobrovolný úklid Ďáblického háje

  07.10.2020
  Sobota 31. října 2020 od 9.00 hod., sraz u altánu v Areálu zdraví, Ďáblický háj, Praha 8. Přijďte ho uklidit s námi! COVID – Prosíme, dodržujte aktuální nařízení, při úklidu se nesdružujte.
 • Doplnění seznamu VOK pro měsíc říjen

  25.09.2020
  Nad rámec seznamu VOK pro měsíc říjen v měsíčníku Osmička budou přistaveny 2 VOK v následujících termínech: 5.10.2020 14.00–18.00 hod. VOK Dolákova x Hackerova x Kusého. 6.10.2020 14.00–18.00 hod. VOK Kubíkova.
 • Dejte BIOodpadu druhou šanci

  14.05.2020
  Už máte svou BIOpopelnici? Stačí vyhodit například natě či slupky z kuchyně ne do běžné, ale právě do BIOpopelnice. A druhá šance je tu! Rostlinný odpad se změní v užitečný kompost. Snížíte obrovské množství směsného městského odpadu a prospějete parkům, sadům a zahradám, které nám zlepšují ovzduší.
 • Evropské prvenství v počtu zvířat na obyvatele

  11.08.2020
  Podle statistik ČSÚ z roku 2015 má v České republice 28 % obyvatel psa a 19 % kočku. Lze předpokládat, že od té doby se čísla ještě zvýšila. Celkově se pak na našem území nachází okolo 2 milionů psů a 1,4 milion koček, jak uvádí FEDIAF ve statistikách z roku 2018.
 • Podzemní kontejnerová stání na Praze 8

  20.07.2020
  Na území městské části Praha 8 vzniklo v loňském roce 10 podzemních kontejnerových stání. Byly instalovány sady tří kontejnerů na tříděný odpad – sklo, papír a plast – případně včetně čtvrtého na tetrapak a kov. Tyto moderní prvky kultivující veřejné prostranství byly realizovány v ulicích Sokolovská, Křižíkova, Molákova, Krejčího, U Meteoru, Na Rokytce, Na Bendovce, Františka Kadlece, Nad Vavrouškou a na nám. Dr. Václava Holého.
 • Vnímání objemného odpadu – dotazník

  10.07.2020
  Odbor ochrany prostředí MHMP hledá způsoby, jak zlepšit městské služby v oblasti objemného odpadu. Pomozte prosím a dejte městu zpětnou vazbu.
 • Kácení suchých stromů na Ďáblickém sídlišti a v Bedřichovské ulici

  09.07.2020
  Na Ďáblickém sídlišti dochází k postupném usychání velkého množství vzrostlých stromů zřejmě z důvodu vysokého deficitu vody v uplynulých letech. Od loňského roku suché stromy a stromy v jinak havarijním stavu městská část Praha 8 monitoruje a dle bezpečnostních priorit průběžně stromy kácí.
 • Domovní stanoviště tříděného odpadu

  23.06.2020
  Hlavní město Praha nabízí vlastníkům bytových domů službu, kterou je umístění sběrných nádob na tříděný odpad (konkrétně nádoby na komodity papír, plast a sklo o objemu 120l a 240l a v případě větších bytových komplexů i 1100 l) do domovního vybavení dle prostorových možností objektu a počtu nájemců, kterým budou nádoby určeny. V případě, že bytový dům disponuje venkovní uzavíratelnou a uzamykatelnou kójí, lze nádoby umístit i sem. Pravidelný svoz sběrných nádob je hrazen z rozpočtu hl. m. Prahy včetně odemykání a zamykání objektů, vynášení a zanášení těchto nádob až do vzdálenosti 50 m, přičemž každý schod je počítán jako 1 m.
Vytisknout