Aktuality z dopravy

1 2 3 4 5  další 
 • Úprava tarifů v ZPS o svátcích

  23.06.2017
  V období od 5. července do 7. července 2017 dojde k úpravě tarifů v zónách placeného stání (ZPS). Tarif v tzv. smíšených (fialových) a tzv. návštěvnických (oranžových) parkovacích zónách bude snížen na 0 Kč/hod. V rezidentních (modrých) parkovacích zónách změny nenastanou, zde zůstává zachována primární funkce ZPS, tj. ochrana rezidentů.
 • Přestupky spojené se ZPS se budou nově projednávat na Karlínském náměstí

  23.06.2017
  Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 26. ledna 2017 dochází k tomu, že od 1. července 2017 bude ÚMČ Prahy 8 projednávat správní delikty spojené s nedodržením režimu parkování v zónách placeného stání na Praze 8. Vzniklo proto přestupkové oddělení na odboru dopravy ÚMČ Prahy 8, které bude na Karlínském náměstí 14, Praha 8 – Karlín projednávat přestupky ohledně nerespektování ZPS na Praze 8.
 • Rekonstrukce Negrelliho viaduktu potrvá téměř 3 roky

  14.06.2017
  Druhý nejstarší most v Praze konečně dospěl po dlouhé době k rekonstrukci, aby se opět mohl zaskvět v plné své kráse a sloužit nám ještě po mnoho let. Sdružení firem Hochtif, Strabag Rail a Avers dostalo důvěru ve výběrovém řízení na obnovu tohoto mostu od zadavatele rekonstrukce a jejího vlastníka, Správy železniční dopravní cesty, k provedení této náročné rekonstrukce.
 • Rekonstrukce tramvajové trati Klapkova

  13.06.2017
  V termínu od 1. července 2017 do 2. září 2017 bude probíhat rekonstrukce tramvajové trati v ulici Klapkova v úseku vozovna Kobylisy–Březiněveská. Ve stavbou dotčeném úseku nebude možno křižovat ulici Klapkovu motorovými vozidly, pěší vazby zůstanou zachovány tak, aby bylo možno ve vybraných úsecích příčně přejít prostor stavby. Přístup do nemovitostí přimknutých k prostoru stavby zůstane zachován.
 • Již nyní si můžete prodloužit vaše parkovací oprávnění pro ZPS

  08.06.2017
  Dovolujeme si upozornit naše občany, že už nyní si mohou v přízemí tzv. Bílého domu (U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň) prodloužit své parkovací oprávnění pro zóny placeného stání na území Prahy 8. Vyhnete se tím případnému nepříjemnému čekání ve frontách, které může hrozit po skončení letních prázdnin, kdy lze očekávat zvýšení počtu zájemců o prodloužení parkovacího oprávnění.
 • Nové technické podmínky účinné od června 2017

  01.06.2017
  Ministerstvo dopravy ČR vydalo aktualizované Technické podmínky TP 179 – Navrhování komunikací pro cyklisty. Schválení nových technických podmínek je převratným mezníkem pro rozvoj cyklistické infrastruktury v Česku. V minulosti totiž musely kompetentní orgány pracně a zdlouhavě vyjednávat každé cyklistické opatření individuálně, přičemž ale těmto opatřením scházela opora ve schválených dokumentech. Nyní mají projektanti, úředníci i dopravní policie k dispozici jasný vzor, který jim umožňuje navrhovat a posléze schvalovat funkční řešení.
 • Rekonstrukce horkovodu Přemyšlenská, Praha 8 – Kobylisy

  29.05.2017
  V termínu od 5. června 2017 do 15. října 2017 bude probíhat rekonstrukce horkovodu v ul. Přemyšlenská, v úseku Horňátecká – Klapkova. Po celou dobu stavby bude rezidentům a dopravní obsluze umožněn vjezd do stavbou dotčeného území. Současně zůstane zachován přístup ke všem dotčeným nemovitostem.
 • Rekonstrukce tramvajové trati Palmovka – 3. etapa

  17.05.2017
  V termínu od 20. května 2017 do 30. června 2017 proběhne rekonstrukce tramvajové trati v ul. Sokolovská – 3. etapa, kterou povoluje odbor dopravních agend MHMP. Komunikace Sokolovská, v úseku Zenklova – U Balabenky, bude v obou směrech uzavřena. Do oblasti bude povolen vjezd dopravní obsluze a rezidentům, nebude omezen provoz místní pobočky České pošty.
 • Uzavírka Stejskalovy ulice z důvodu obnovy vodovodního řadu

  04.05.2017
  Od 29. května do 4. července 2017 bude uzavřena ulice Stejskalova z důvodu obnovy vodovodního řadu. Příjezd do uzavřeného úseku komunikace ani vjezd z ulice Zenklova nebude umožněn. Objízdná trasa bude vedena ulicemi Na Rokytce – Náměstí Dr. V. Holého, v opačném směru přes Náměstí Dr. V. Holého – U Libeňského pivovaru.
 • Nový portál usnadňuje podání žádosti o zábor pozemní komunikace

  03.05.2017
  Městská část Praha 8 zprovoznila portál, který zjednodušuje podávání žádostí o povolení zvláštního užívání (záboru) pozemní komunikace. Na internetové adrese zabory.praha8.cz tak mohou lidé s elektronickým podpisem podat žádost o zábor pozemní komunikace. Tu je možné odeslat prostřednictvím přehledného průvodce, který usnadňuje její podání.
 • Informace o pracích probíhajících v tubusu metra v úseku Českomoravská–Invalidovna

  10.04.2017
  Dopravní podnik hl. m. Prahy si dovoluje informovat obyvatele městských částí Praha 8 a 9 ohledně hluku z provozu metra. Jedná se o předem plánovanou souvislou dvoupásovou výměnu kolejnic v 1. koleji. Za přechodné nepohodlí se velice omlouváme. Po dokončení prací bude doprava metrem v uvedeném úseku tišší a ještě více bezpečná.
 • Prodlužování POP, změny RZ

  10.04.2017
  Informace o možnostech prodlužování parkovacích oprávnění a změn registračních značek vozidel.
 • Podporujeme bezpečné cesty do školy

  06.04.2017
  Základní škola Burešova v Praze 8 – Kobylisy zahájila realizaci programu „Bezpečné cesty do školy“ (BCŠ) ve spolupráci s městskou částí Praha 8 a spolkem Pražské matky. Uspěla se svojí žádostí o zapojení do programu, proto jeho realizaci finančně podpoří Magistrát hl. města Prahy.
 • Uzavírka ulice Na Pěšinách

  15.03.2017
  Změna termínu provádění výkopových prací spočívajících ve stavebních úpravách NTL plynovodu v ul. Na Pěšinách, oznámená investorem akce, společností Pražská plynárenská Distribuce, a. s. Původně avizovaný termín bude nově posunut na 9. května 2017 – 7. června 2017.
 • Nově vznikající black list by měl pomoci zlepšit respektování zón placeného stání

  03.04.2017
  Poměrně vysoké procento řidičů bohužel nerespektuje zóny placeného stání (ZPS). Technická správa komunikací hl. m. Prahy tak připravuje tzv. black list, ve kterém budou registrační značky vozidel, které opakovaně neoprávněně stály v ZPS na Praze 5, 6 a 8. Tento seznam bude předán městské policii.
 • O Velikonocích bude možné bezplatně parkovat ve fialových a oranžových zónách

  31.03.2017
  Na základě požadavku naší městské části bude během Velkého pátku (14. dubna 2017) a Velikonočního pondělí (17. dubna 2017) na území MČ Prahy 8 tarif ve fialových (smíšených) a oranžových (návštěvnických) zónách placeného stání snížen na 0 Kč/hod. Bude tak možné během velikonočních svátků bezplatně parkovat ve fialových a oranžových zónách na Praze 8.
 • Uzavírka ulice Stejskalova

  28.03.2017
  V termínu od 10. dubna 2017 do 28. května 2017 dojde z důvodu rekonstrukce kanalizační stoky k úplné uzavírce ul. Stejskalova, v úseku U Rokytky – slepý konec ul. Stejskalova. Příjezd do uzavřeného úseku komunikace nebude umožněn. Vjezd z ul. Zenklova do ul. Stejskalova zůstane v této etapě zachován.
 • Začne letošní blokové čištění ulic

  28.03.2017
  Jarní část blokového čištění začíná 4. dubna a bude v 37 blocích probíhat do 9. června. Podzimní čištění pak proběhne v termínech od 24. srpna do 27. října 2017. Úklid probíhá vždy v čase od 8.00 do 15.00 hod. Každému bloku bude předcházet osazení přenosných značek „Zákaz zastavení“ s uvedeným termínem nejméně sedm dní před termínem čištění.
 • Uzavírka cyklotrasy A2 na Rohanském nábřeží

  23.03.2017
  Uzavírka cyklotrasy A2 na Rohanském nábřeží a zřízení objízdné trasy.
 • Jak se zbavit autovraku, který dlouhodobě stojí ve vašem okolí?

  21.03.2017
  Naši městkou část bohužel trápí poměrně častý výskyt autovraků. Pokud občané zjistí, že na komunikaci stojí vozidlo vypadající jako vrak, pak je pro ně nejjednodušší to ohlásit městské policii na telefonní linku 222 025 557.
Vytisknout