Aktuality z dopravy

1 2 3 4 5  další 
 • Dopravní opatření v ulicích Prahy 8 během Volkswagen maratonu Praha

  18.04.2017
  V neděli 7. května se poběží již 23. ročník nejprestižnějšího běžeckého závodu v České republice. Trasa vedoucí srdcem historické Prahy a jejími nejkrásnějšími částmi proslavila Volkswagen Maraton Praha po celém světě. Nese však s sebou některá nezbytná dopravní opatření, která se dotknou i vás, obyvatel Prahy 8.
 • Informace o pracích probíhajících v tubusu metra v úseku Českomoravská–Invalidovna

  10.04.2017
  Dopravní podnik hl. m. Prahy si dovoluje informovat obyvatele městských částí Praha 8 a 9 ohledně hluku z provozu metra. Jedná se o předem plánovanou souvislou dvoupásovou výměnu kolejnic v 1. koleji. Za přechodné nepohodlí se velice omlouváme. Po dokončení prací bude doprava metrem v uvedeném úseku tišší a ještě více bezpečná.
 • Prodlužování POP, změny RZ

  10.04.2017
  Informace o možnostech prodlužování parkovacích oprávnění a změn registračních značek vozidel.
 • Podporujeme bezpečné cesty do školy

  06.04.2017
  Základní škola Burešova v Praze 8 – Kobylisy zahájila realizaci programu „Bezpečné cesty do školy“ (BCŠ) ve spolupráci s městskou částí Praha 8 a spolkem Pražské matky. Uspěla se svojí žádostí o zapojení do programu, proto jeho realizaci finančně podpoří Magistrát hl. města Prahy.
 • Uzavírka ulice Na Pěšinách

  15.03.2017
  Změna termínu provádění výkopových prací spočívajících ve stavebních úpravách NTL plynovodu v ul. Na Pěšinách, oznámená investorem akce, společností Pražská plynárenská Distribuce, a. s. Původně avizovaný termín bude nově posunut na 9. května 2017 – 7. června 2017.
 • Nově vznikající black list by měl pomoci zlepšit respektování zón placeného stání

  03.04.2017
  Poměrně vysoké procento řidičů bohužel nerespektuje zóny placeného stání (ZPS). Technická správa komunikací hl. m. Prahy tak připravuje tzv. black list, ve kterém budou registrační značky vozidel, které opakovaně neoprávněně stály v ZPS na Praze 5, 6 a 8. Tento seznam bude předán městské policii.
 • O Velikonocích bude možné bezplatně parkovat ve fialových a oranžových zónách

  31.03.2017
  Na základě požadavku naší městské části bude během Velkého pátku (14. dubna 2017) a Velikonočního pondělí (17. dubna 2017) na území MČ Prahy 8 tarif ve fialových (smíšených) a oranžových (návštěvnických) zónách placeného stání snížen na 0 Kč/hod. Bude tak možné během velikonočních svátků bezplatně parkovat ve fialových a oranžových zónách na Praze 8.
 • Uzavírka ulice Stejskalova

  28.03.2017
  V termínu od 10. dubna 2017 do 28. května 2017 dojde z důvodu rekonstrukce kanalizační stoky k úplné uzavírce ul. Stejskalova, v úseku U Rokytky – slepý konec ul. Stejskalova. Příjezd do uzavřeného úseku komunikace nebude umožněn. Vjezd z ul. Zenklova do ul. Stejskalova zůstane v této etapě zachován.
 • Začne letošní blokové čištění ulic

  28.03.2017
  Jarní část blokového čištění začíná 4. dubna a bude v 37 blocích probíhat do 9. června. Podzimní čištění pak proběhne v termínech od 24. srpna do 27. října 2017. Úklid probíhá vždy v čase od 8.00 do 15.00 hod. Každému bloku bude předcházet osazení přenosných značek „Zákaz zastavení“ s uvedeným termínem nejméně sedm dní před termínem čištění.
 • Uzavírka cyklotrasy A2 na Rohanském nábřeží

  23.03.2017
  Uzavírka cyklotrasy A2 na Rohanském nábřeží a zřízení objízdné trasy.
 • Jak se zbavit autovraku, který dlouhodobě stojí ve vašem okolí?

  21.03.2017
  Naši městkou část bohužel trápí poměrně častý výskyt autovraků. Pokud občané zjistí, že na komunikaci stojí vozidlo vypadající jako vrak, pak je pro ně nejjednodušší to ohlásit městské policii na telefonní linku 222 025 557.
 • Pokračování rekonstrukce ul. U Sluncové

  08.03.2017
  V termínu od 3. dubna do 31. července 2017 proběhne další etapa rekonstrukce ul. U Sluncové, která navazuje na již zrekonstruované úseky v roce 2012 a 2013. Investorem akce je TSK hl. m. Prahy.
 • V části ulice Trojská bude zakázán průjezd tranzitní dopravy

  02.03.2017
  V pátek 10. března 2017 vstoupí v platnost zákaz vjezdu tranzitní dopravy do ulice Trojská od jejího křížení s komunikací Nad Hercovkou ve směru dolů do centra Prahy. Průjezd tímto úsekem ulice Trojská bude umožněn jen vozidlům MHD, integrovaného záchranného systému a dopravní obsluhy, ale i bezmotorové dopravě, tedy např. cyklistům. V daném úseku se sníží maximální rychlost na 30 km/h. Tato dopravní opatření byla přijata kvůli tomu, že komunikace je nadměrně zatížená individuální tranzitní dopravou.
 • Připravované rekonstrukce tramvajových tratí na Praze 8

  28.02.2017
  V letošním roce by měl Dopravní podnik hl. m. Prahy uskutečnit v naší městské části několik oprav tramvajových tratí. Nejdříve by mělo proběhnout několik menších rekonstrukcí kolejových konstrukcí v blízkosti stanice metra Palmovka. Na konci března a v první polovině dubna proběhne rekonstrukce v ulici Sokolovská v úseku U Balabenky – křižovatka Balabenka. V průběhu oprav bude přerušen provoz tramvajové dopravy, která bude nahrazena náhradní autobusovou dopravou.
 • Správa veřejného osvětlení v Praze od 1. ledna 2017

  19.01.2017
  Od 1. ledna 2017 budou vybrané činnosti související se správou a provozem veřejného osvětlení na území hlavního města Prahy zajišťovat společnosti TRADE CENTRE PRAHA a PREdistribuce.
 • Bezplatné parkování o svátcích

  15.12.2016
  Během Vánoc, Velikonoc a státních svátků bude možné bezplatně parkovat ve fialových a oranžových zónách.
 • Mobilní aplikace Parkování ZTP Praha nově zahrnuje i oblast Karlína

  14.12.2016
  Městská část Praha 8 spolupracovala s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy na tom, aby aplikace pro mobilní telefony Parkování ZTP Praha byla rozšířena o parkovací místa pro držitele průkazu ZTP v oblasti Karlína, které nejsou vyhrazené pro parkování konkrétního vozidla. V této mobilní aplikaci jsou tak nově zahrnutá parkovací místa v ulicích Karlínské náměstí, Křižíkova, Kubova, Pernerova, Pobřežní, Rohanské nábřeží, Sokolovská, Šaldova, Thámova a Vítkova.
 • MČ Praha 8 podniká kroky nutné k rozšíření zón v oblasti Kobylis a Ládví

  22.11.2016
  Městská část Praha 8 se snaží reagovat na připomínky a podněty občanů k zónám placeného stání, které byly na území naší městské části zřízeny 1. října 2016. Často je požadováno jejich rozšíření v některých stávajících hraničních částech zón v oblasti Kobylis a Ládví.
 • Rozšíření zón placeného stání

  18.10.2016
  MČ Praha 8 je připravena vyjít vstříc požadavkům na rozšíření zón placeného stání. Důraz je kladen na hraniční oblasti zón, které jsou podle zkušeností z ostatních městských částí nejvíce problematické.
 • Na Karlínském náměstí nevznikne parkoviště P+R

  06.10.2016
  Městská část Praha 8 NEPLÁNUJE na Karlínském náměstí zřídit parkoviště P+R.
Vytisknout