COVID Praha – možnost pro malé a střední podnikatele

Cílem podpory poskytované z prostředků programu COVID Praha je usnadňovat malým a středním podnikatelům aktivním na území hlavního města Prahy přístup k provoznímu financování v návaznosti na zmírnění hospodářských následků způsobených opatřeními proti šíření koronavirové infekce známé jako COVID-19.

Příjem žádostí je do 31.12.2020. Čerpat prostředky ve výši 100–150 tisíc Kč mohou malé a střední podniky a OSVČ.

Aktivity programu mají vazbu na strategický cíl Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky „Zvýšit míru podnikání ve společnosti s důrazem na zakládání nových rychle rostoucích firem“. Jde především o vzájemnou provázanost s typovými aktivitami / projekty / operacemi specifického cíle A2.2 „Zlepšit dostupnost vnějšího financování pro začínající podnikatele a firmy s krátkou historií“ Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky.

Způsobilým výdajem záruky je částka zaručovaného úvěru vyčerpaná na úhradu provozních výdajů příjemce podpory. Způsobilým výdajem finančního příspěvku jsou úroky zaručovaného úvěru vyčerpaného na způsobilé výdaje projektu (provozní výdaje příjemce podpory) uhrazené příjemcem podpory.


Podmínky:
  • být malým nebo středním podnikem, u kterého došlo k opoždění plnění, pozastavení plnění nebo zrušení plnění z obchodních kontraktů žadatele z důvodu opatření k zamezení šíření koronavirové infekce,
  • realizovat projekt na území Hl. m. Prahy (pro projekty mimo Prahu je tu program COVID II.)
  • Záruka je poskytována pouze k úvěrům spolupracujících bank, které mají s ČMZRB uzavřenu smlouvu o podmínkách poskytování portfoliových záruk v OP PPR (viz seznam Spolupracujících bank na internetové adrese ČMZRB – www.cmzrb.cz).Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.

Mohlo by vás také zajímat

Zveřejněno: 02.10.2020
Vytisknout