Centrum péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) škol zřízených MČ Praha 8

logo OPPASpojení log EU a značky hlavního města Prahy

Projekt „Centrum péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) škol zřízených MČ Praha 8“ je realizován na šesti vybraných školách zřízených MČ Praha 8 – ZŠ Na Slovance, ZŠ Hovorčovická, ZŠ Palmovka, ZŠ Mazurská, ZŠ U Školské zahrady a ZŠ Dolákova. Projekt je realizován za spolupráce městské části Praha 8 a Evropské unie. Centrum poskytuje škole služby psychologa, logopeda, speciálního pedagoga a odborníka na integraci dětí cizinců. Služeb těchto odborníků mohou využívat žáci, pedagogové i rodiče dětí.

Vzhledem k stále častější integraci žáků s různými zdravotními problémy, poruchami učení a chování, žáků pocházejících ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí a dětí cizinců je důležité přistupovat k těmto skutečnostem s náležitou pozorností a individuální péčí.
Primární cílovou skupinou jsou tedy žáci. Projekt by jim měl napomoci k začleňování se do vzdělávacích programů a zároveň působit jako prevence předčasného opouštění vzdělávacího systému. Dalším cílem je prohloubení a získávání nových praktických znalostí pedagogů v oboru psychologie, speciální pedagogiky, logopedie a v problematice integrace dětí cizinců. Vybranými formami (mentoring, individuální konzultace, workshopy atd.) budou zvyšovány jejich praktické znalosti.

V rámci řešení projektu bude vytvořena metodika pro práci se žáky se SVP. Metodika bude reflektovat specifika škol v městské části Praha 8, jejich přizpůsobení se práci se žáky se SVP, zkušenosti pedagogů atd.

Projekt je zajišťován těmito odborníky:
  • Psycholog
  • Logoped
  • Speciální pedagog
  • Specialista na integraci dětí cizinců
Manažerem a koordinátorem projektu je Ing. Lenka Pokorná. M: + 420 607 033 168; E: lenka.pokorna@praha8.cz

Podpora žáků se SVP bude probíhat prostřednictvím asistence. Odborníci budou na základě konkrétních potřeb naší školy vykonávat dohodnuté činnosti. V případě jakýchkoli požadavků, nejasností či dotazů prosím kontaktujte manažera projektu.

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU – INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTIMohlo by vás také zajímat


Zveřejněno: 10.01.2014   |   Aktualizováno: 22.01.2019
Vytisknout