Druhopis matričního dokladu (rodný list, oddací list, doklad o partnerství, úmrtní list)

Stručně Úplné znění
Pokud jste ztratili rodný, oddací nebo úmrtní list, je možno ze zápisu v matriční knize vydat jeho druhopis.

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

  • Druhopis rodného listu – na matričním úřadu dle místa narození. POZOR – občané narození v Praze 8 před rokem 1950 se obrátí na Úřad městské části Praha 1 – církevní matriky, Vodičkova 18, Praha 1.
  • Druhopis oddacího listu – na matričním úřadu dle místa uzavření manželství
  • Druhopis dokladu o partnerství – na matričním úřadu dle místa vzniku partnerství
  • Druhopis úmrtního listu – na matričním úřadu dle místa úmrtí


V případě řešení situace na Úřadu městské části Praha 8 se lze obrátit na:
Odbor občansko-správní –> oddělení matriky –>

 Jméno a funkcePracoviště a místnostE-mail a telefonVizitka
Benešová Ilona
matrikářka - duplikáty rodných listů
U Meteoru 6 (Bílý dům)
126 (1. patro)
ilona.benesova@praha8.cz
222 805 568
Myšková Jiřina
matrikářka - manželství, partnerství
U Meteoru 6
129 (1. patro)
jirina.myskova@praha8.cz
222 805 562


V úřední dny: pondělí a středa 08.00–12.00 a 13.00–17.00   Nutné předchozí telefonické objednání.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

  • platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad)
  • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho osoby, nebo členů jeho rodiny, nebo jeho sourozenců
  • ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost je k dispozici na matričním úřadu.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatek za vydání druhopisu matričního dokladu 300 Kč.
Správní poplatek za vydání vícejazyčného standardního formuláře 100 Kč.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů